Grades officiels

DANH SÁCH ĐAI ĐẲNG CHÍNH THỨC WFVV (& LDVTCTVN)

OFFICIAL LIST OF WFVV (& LDVTCTVN/VFVMA) BELTS AND RANKS

20180918 0 GraphiqueGradesWFVV

3215 Enseignants (recensés dans 26 pays), affiliés à la Fédération Mondiale WFVV, ont été enregistrés au 31/08/2018 (Maîtres, Professeurs, et Instructeurs): une pyramide des grades parfaite, constituée d’enseignants qualifiés encadrés par quelques 700 Grands-Experts et Experts (Grands Maîtres Internationaux, Assistants Grands Maîtres Internationaux, Maîtres Internationaux, Grands Maîtres Nationaux, Maîtres de haut niveau et Maîtres).

Une excellence renforcée pour la saison 2018-2019.

Les prochaines sessions « Equivalences & Passage de Grades » sont prévues en Europe* et en Afrique*.

(*) en cours de validation par le Comité Directeur Exécutif

LISTE ALPHABETIQUE PAR GRADE

ĐẠI VÕ SƯ QUỐC TẾ  10 ĐẲNG
1 Đặng Danh Tuấn  10 ĐẲNG 20170710
2 Lê Kim Hoà  10 ĐẲNG 20150805
3 Lê Ngọc Quang  10 ĐẲNG 20150805
4 Nguyễn Công Chức  10 ĐẲNG 20150805
5 Nguyễn Công Tốt  10 ĐẲNG 20150805
6 Nguyễn Ninh  10 ĐẲNG 20150805
7 Nguyễn Thị Hảo  10 ĐẲNG 20150805
8 Phạm Xuân Tòng  10 ĐẲNG 20150805
9 Phan Dương Bình  10 ĐẲNG 20150805
10 Trần Nguyên Đạo  10 ĐẲNG 20150805
11 Trương Văn Bảo  10 ĐẲNG 20150805
12 Trương Văn Vịnh  10 ĐẲNG 20150805
CHUẨN ĐẠI VÕ SƯ QUỐC TẾ  9 ĐẲNG
1 Nguyễn Văn Anh 9 ĐẲNG 1952 20170710
2 Nguyễn Văn Việt 9 ĐẲNG 20170815
ĐẠI VÕ SƯ QUỐC GIA / VÕ SƯ QUỐC TẾ  8 ĐẲNG
1 Bảo Lan 8 ĐẲNG 20170815
2 Barbey Olivier 8 ĐẲNG 1964 20150805
3 Ben Ali Mohamed 8 ĐẲNG * HC 20171203
4 Marion Frédéric 8 ĐẲNG 20150805
5 Miesch Philippe 8 ĐẲNG 20170910
6 Moni Jean-Luc dit Nguyển Trí Nghiã 8 ĐẲNG 20171203
7 Nguyễn Bá Mạnh 8 ĐẲNG 20180821
8 Popov Yuri 8 ĐẲNG 20150805
9 Trần Việt 8 ĐẲNG 20170710
VÕ SƯ CAO CÂP  7 ĐẲNG
1 Abdouss Aziz 7 ĐẲNG 20171203
2 Barbey Sarah 7 ĐẲNG 20171203
3 Bloume Daniel 7 ĐẲNG 20171203
4 Bùi Công Phương 7 ĐẲNG 1975 Hà Nội 20170625
5 Bùi Đăng Văn 7 ĐẲNG 1971 – Hà Nội Hà Nội 20170318
6 Bùi Duy Vinh 7 ĐẲNG 1972 Nghệ An 20180321
7 Bùi Hoàng Lân 7 ĐẲNG 1974 Hà Nội 20170625
8 Bùi Hùng Tín 7 ĐẲNG 1965 Tiền Giang 20170527
9 Cao Xuân Tân 7 ĐẲNG 1941 Tiền Giang 20170527
10 Châu Minh Tâm 7 ĐẲNG 1964 – Bình Định Bình Thuận 20170318
11 Châu Ngọc An 7 ĐẲNG 1970 TP.HCM 20170527
12 Crozon-Cazin Serge 7 ĐẲNG 20171203
13 Cusano Jean-René dit Nhân 7 ĐẲNG 20171203
14 Đặng Minh Trí 7 ĐẲNG 1970 Cần Thơ 20170527
15 Đào Thanh Tịnh 7 ĐẲNG 1969 Thái Nguyên 20170625
16 Delpierre Thierry 7 ĐẲNG 20171203
17 Đinh Công Tuấn 7 ĐẲNG 1976 Hà Nội 20180821
18 Đinh Trọng Thủy 7 ĐẲNG 1961 Hà Nội 20170625
19 Đinh Văn Lớn 7 ĐẲNG 1970 Vĩnh Long 20170527
20 Đinh Văn Phước 7 ĐẲNG 1966 Phú Yên 20180321
21 Đỗ Tấn Vương 7 ĐẲNG 1949 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
22 Đỗ Trọng Thiện 7 ĐẲNG 1964 Đồng Nai 20170527
23 Đỗ Văn Chúc 7 ĐẲNG 1963 TP.HCM 20170527
24 Đỗ Văn Hiếu 7 ĐẲNG 1971 TP.HCM 20170527
25 Đoàn Đức Phước 7 ĐẲNG 1967 Khánh Hoà 20170318
26 Đoàn Minh Vương 7 ĐẲNG 1976 Đắk Lắk 20170527
27 Đoàn Phú 7 ĐẲNG 1952 T.T. Huế 20170625
28 Dương Đức Thông 7 ĐẲNG 1973 T.T. Huế 20170625
29 Dương Thành Nhân 7 ĐẲNG 1974 Khánh Hoà 20170318
30 Falzoï Antoine dit Bình Phạm Nguyễn Văn Bình 7 ĐẲNG 20171203
31 Guerrib Amar 7 ĐẲNG 20171203
32 Hà Thị Yến Oanh 7 ĐẲNG 1974 TP.HCM 20170527
33 Hồ Sỹ Hoà 7 ĐẲNG 1973 Hà Nội 20180821
34 Hồ Tuấn Linh 7 ĐẲNG 1975 – Quảng Ngãi Lâm Đồng 20170318
35 Hồ Văn Giáo 7 ĐẲNG 1953 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
36 Hoàng Đại Khoa 7 ĐẲNG 1955 – Quảng Bình Quảng Bình 20170318
37 Hoàng Đức Thành 7 ĐẲNG 1972  Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 20170318
38 Hoàng Phi Hùng 7 ĐẲNG 1967 Hà Giang 20180821
39 Hoàng Trường Giang 7 ĐẲNG 1962 Hà Nội 20170625
40 Hoàng Xuân Quảng 7 ĐẲNG 1973 Khánh Hòa 20180321
41 Huỳnh Hoài Nam 7 ĐẲNG 1973 Đà Nẵng 20180428
42 Huỳnh Quốc Hùng 7 ĐẲNG 1970 TP.HCM 20170527
43 Huỳnh Thượng Hải 7 ĐẲNG 1951 TP.HCM 20170527
44 Lại Quý Văn Khoa 7 ĐẲNG 1957 TP.HCM 20170527
45 Landes François 7 ĐẲNG 20171203
46 Lê Anh Hưng 7 ĐẲNG 1955 Thái Bình 20170625
47 Lê Bá Toàn 7 ĐẲNG 1963 – Sài Gòn Bình Thuận 20170318
48 Lê Bá Tùng 7 ĐẲNG 1968 Tiền Giang 20170527
49 Lê Chí Dũng 7 ĐẲNG 1954 Cà Mau 20170527
50 Lê Đình Long 7 ĐẲNG 1964 TP.HCM 20170527
51 Lê Đức Dũng 7 ĐẲNG 1958 Khánh Hoà 20170318
52 Lê Dũng 7 ĐẲNG 1967 – TPHCM Lâm Đồng 20170318
53 Lê Hoài Bảo 7 ĐẲNG 1970 – Sài Gòn Quân đội 20170318
54 Lê Hữu Phước 7 ĐẲNG 1969 Vĩnh Long 20170527
55 Lê Kỳ Quý 7 ĐẲNG 1967 T.T. Huế 20170625
56 Lê Minh Chủng 7 ĐẲNG 1962 Đồng Tháp 20170527
57 Lê Minh Sang 7 ĐẲNG 1971 Bình Dương 20170527
58 Lê Ngọc Hướng 7 ĐẲNG 1976 Hà Nội 20180821
59 Lê Tấn Phát 7 ĐẲNG 1959 TP.HCM 20170527
60 Lê Thái Quốc Hoàng 7 ĐẲNG 1975 – Khánh Hoà Lâm Đồng 20170318
61 Lê Văn Chinh 7 ĐẲNG 1958 Khánh Hòa 20180321
62 Lê Văn Công 7 ĐẲNG 1970 Bình Định 20170625
63 Lê Văn Hoàng 7 ĐẲNG 1969 Đồng Nai 20170527
64 Lê Văn Tuấn 7 ĐẲNG 1957 Quảng Nam 20180428
65 Lê Xuân Nam 7 ĐẲNG 1971 Bình Định 20170625
66 Leite de Sousa Filipe Manuel 7 ĐẲNG 20171203
67 Lenzi André dit Triết 7 ĐẲNG 20171203
68 Lư Kim Toàn 7 ĐẲNG 1976 TP.HCM 20170527
69 Lý Hoàng Phong 7 ĐẲNG 1978 Khánh Hòa 20180321
70 Lý Hoàng Tuấn 7 ĐẲNG 1957 Khánh Hoà 20170318
71 Mai Bá Tòng 7 ĐẲNG 1961 – Tiền Giang Trà Vinh 20170318
72 Ngô Đình Lâm 7 ĐẲNG 1969 – Quảng Ngãi Quảng Ngãi 20170318
73 Ngô Minh Hoàng 7 ĐẲNG 1970 Đồng Nai 20170527
74 Ngô Quốc Khánh 7 ĐẲNG 1968 Khánh Hoà 20170318
75 Ngô Thành Yên 7 ĐẲNG 1976 Tiền Giang 20170625
76 Ngô Thị Ngọc Chi 7 ĐẲNG 1969 TP.HCM 20170527
77 Nguyễn  Xavier 7 ĐẲNG 20171203
78 Nguyễn Anh Kiệt 7 ĐẲNG 1964 Vĩnh Long 20170527
79 Nguyễn Bá Mạnh 7 ĐẲNG 1973 Hà Nội 20180428
80 Nguyễn Bá Vũ 7 ĐẲNG 1974 – Đà Lạt Lâm Đồng 20170318
81 Nguyễn Bình 7 ĐẲNG 1973 – Đà Lạt Lâm Đồng 20170318
82 Nguyễn Công Tá 7 ĐẲNG 1963 Sơn La 20170625
83 Nguyễn Công Trí Grégory 7 ĐẲNG 20171203
84 Nguyễn Damien 7 ĐẲNG 20171203
85 Nguyễn Đăng Quân 7 ĐẲNG 1972 T.T.Huế 20180428
86 Nguyễn Đình Hiếu 7 ĐẲNG 1973 Hải Phòng 20180821
87 Nguyễn Đức Quân 7 ĐẲNG 1966 TP.HCM 20170527
88 Nguyễn Đức Sinh 7 ĐẲNG 1950 TP.HCM 20170527
89 Nguyễn Gia Vương Đức 7 ĐẲNG 1971 Đồng Nai 20170527
90 Nguyễn Hoài Tâm 7 ĐẲNG 1971 Vĩnh Long 20170527
91 Nguyễn Hồng Đỏ 7 ĐẲNG 1972 TP.HCM 20170527
92 Nguyễn Hữu Anh 7 ĐẲNG 1957 – Huế Lâm Đồng 20170318
93 Nguyễn Hữu Kính 7 ĐẲNG 1955 Khánh Hoà 20170318
94 Nguyễn Hữu Phước 7 ĐẲNG 1962 TP.HCM 20170527
95 Nguyễn Kim Vân 7 ĐẲNG 1971 TP.HCM 20170527
96 Nguyễn Minh Nhật 7 ĐẲNG 1973 Khánh Hoà 20170318
97 Nguyễn Minh Trang 7 ĐẲNG 1973 TP.HCM 20170527
98 Nguyễn Minh Trí 7 ĐẲNG 1952 Bình Dương 20170527
99 Nguyễn Ngọc Hải 7 ĐẲNG 1969 – Hà Nội Hà Nội 20170318
100 Nguyễn Ngọc Hoàng 7 ĐẲNG 1961 Quảng Nam 20180428
101 Nguyễn Ngọc Minh 7 ĐẲNG 1971 – Phú Yên Phú Yên 20170318
102 Nguyễn Ngọc Thơ 7 ĐẲNG 1966 TP.HCM 20170527
103 Nguyễn Phương Hiếu 7 ĐẲNG 1967  Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 20170318
104 Nguyễn Quang Tâm 7 ĐẲNG 1956 Quảng Trị 20170625
105 Nguyễn Quốc Thanh 7 ĐẲNG 1972 – TPHCM Đồng Nai 20170318
106 Nguyễn Sĩ Lai 7 ĐẲNG 1975 – Hà Nội Hà Nội 20170318
107 Nguyễn Tấn Đô 7 ĐẲNG 1972 Gia Lai 20170625
108 Nguyễn Tấn Hạng 7 ĐẲNG 1953 Quảng Nam 20170625
109 Nguyễn Tân Văn 7 ĐẲNG 1969 Quảng Ninh 20170625
110 Nguyễn Thành Sang 7 ĐẲNG 1955 TP.HCM 20170527
111 Nguyễn Thị Hồng Thanh 7 ĐẲNG 1974 Vĩnh Long 20170527
112 Nguyễn Thị Kim Loan 7 ĐẲNG 1971 TP.HCM 20170527
113 Nguyễn Thị Thanh Tâm 7 ĐẲNG 1976 Hải Phòng 20170625
114 Nguyễn Thiện Tấn 7 ĐẲNG 1972 Bình Dương 20170527
115 Nguyễn Tiến Phi 7 ĐẲNG 1965 – Hà Nội Hà Nội 20170318
116 Nguyễn Trần Diệu 7 ĐẲNG 1959 – Quảng Ngãi Lâm Đồng 20170318
117 Nguyễn Trí Thọ 7 ĐẲNG 1949  Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 20170318
118 Nguyễn Trường Sơn 7 ĐẲNG 1967 Khánh Hoà 20170318
119 Nguyễn Tường 7 ĐẲNG 1967 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
120 Nguyễn Văn Cảnh 7 ĐẲNG 1971 Bình Định 20170625
121 Nguyễn Văn Đãi 7 ĐẲNG 1956 Bình Định 20170625
122 Nguyễn Văn Đạo 7 ĐẲNG 1954 Quảng Ninh 20170625
123 Nguyễn Văn Hải 7 ĐẲNG 1965 Hà Nội 20170625
124 Nguyễn Văn Hùng 7 ĐẲNG 1966 Quảng Ninh 20170625
125 Nguyễn Văn Hùng 7 ĐẲNG 1970 TP.HCM 20170625
126 Nguyễn Văn Lợi 7 ĐẲNG 1951 TP.HCM 20170527
127 Nguyễn Văn Quang 7 ĐẲNG 1974 – Đà Lạt Lâm Đồng 20170318
128 Nguyễn Văn Quang 7 ĐẲNG 1974 T.T. Huế 20170625
129 Nguyễn Văn Rành 7 ĐẲNG 1954 TP.HCM 20170527
130 Nguyễn Văn Tùng 7 ĐẲNG 1973 Khánh Hoà 20170625
131 Nguyễn Việt Hùng 7 ĐẲNG 1949 – Lâm Đồng Lâm Đồng 20170318
132 Nguyễn Xuân Du 7 ĐẲNG 1971 Quảng Bình 20180428
133 Nguyễn Xuân Hà 7 ĐẲNG 1964 Đắk Lắk 20170625
134 Nguyễn Yên 7 ĐẲNG 1957 Phú Yên 20170625
135 Nông Trang 7 ĐẲNG 1956 – Hậu Giang Lâm Đồng 20170318
136 Phạm Gia Chiến 7 ĐẲNG 1968 Hà Nội 20180821
137 Phạm Hoài Vũ 7 ĐẲNG 1973 Vũng Tàu 20170527
138 Phạm Hoan 7 ĐẲNG 1961 Khánh Hoà 20170318
139 Phạm Hữu Thông 7 ĐẲNG 1972 Hải Phòng 20180821
140 Phạm Quang Thịnh 7 ĐẲNG 1976 Hà Nội 20180321
141 Phạm Thanh Chiên 7 ĐẲNG 1950 Thanh Hóa 20170527
142 Phạm Thành Hùng 7 ĐẲNG 1969 – Đà Lạt Lâm Đồng 20170318
143 Phạm Văn Du 7 ĐẲNG 1953 TP.HCM 20170527
144 Phạm Văn Luận 7 ĐẲNG 1948 Đắk Nông 20170527
145 Phạm Văn Thương 7 ĐẲNG 1971 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
146 Phạm Xuân Nam 7 ĐẲNG 1952 – Nam Định Nam Định 20170318
147 Phan Hùng Huy 7 ĐẲNG 1948 T.T. Huế 20170625
148 Phan Phú Anh 7 ĐẲNG 1955 Đà Nẵng 20180428
149 Phan Phước Hoài 7 ĐẲNG 1962 – Quảng Nam Quảng Nam 20170318
150 Phan Thanh Thuận 7 ĐẲNG 1972 An Giang 20170527
151 Phan Văn Long 7 ĐẲNG 1965 Tiền Giang 20170527
152 Phan Văn Quảng 7 ĐẲNG 1965 Khánh Hoà 20170318
153 Phan Văn Tám 7 ĐẲNG 1970 – Nghệ An Lâm Đồng 20170318
154 Phan Văn Trinh 7 ĐẲNG 1966 TP.HCM 20170527
155 Phùng Trung Hải 7 ĐẲNG 1973 Hà Nội 20180821
156 Pierrel Sylvain dit Thuận Phạm Nguyễn Minh Thuận 7 ĐẲNG 20171203
157 Quan Vân Triều 7 ĐẲNG 1952 TP.HCM 20170527
158 Tạ Anh Dũng 7 ĐẲNG 1961 TP.HCM 20170527
159 Tardieu Olivier dit Phạm Thiền Nguyễn Mạnh Thiền 7 ĐẲNG 20171203
160 Tavares Carlos 7 ĐẲNG 20171203
161 Thái Viết Trung 7 ĐẲNG 1969 Quảng Nam 20180428
162 Tô Ích Đàm 7 ĐẲNG 1969 Quảng Ninh 20180821
163 Tống Văn Lành 7 ĐẲNG 1960 TP.HCM 20170527
164 Trần  Ngọc Đoàn 7 ĐẲNG 1966 Tiền Giang 20170527
165 Trần Anh Tuấn 7 ĐẲNG 1960 Vũng Tàu 20170527
166 Tran Antonella 7 ĐẲNG 20171203
167 Trần Đình Nghĩ 7 ĐẲNG 1965 – Quảng Bình Quảng Bình 20170318
168 Trần Đức Tánh 7 ĐẲNG 1972 Khánh Hoà 20170318
169 Trần Duy Linh 7 ĐẲNG 1974 Bình Định 20170625
170 Trần Hùng 7 ĐẲNG 1955 TP.HCM 20170527
171 Trần Hùng Khanh 7 ĐẲNG 1972 TP.HCM 20170527
172 Trần Hữu Chưởng 7 ĐẲNG 1973  Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 20170318
173 Trần Hữu Tiêm 7 ĐẲNG 1958 TP.HCM 20170527
174 Trần Lê Kỳ Sơn 7 ĐẲNG 1973 Quảng Nam 20180428
175 Trần Mộng Ngọc 7 ĐẲNG 1975 – Đà Lạt Lâm Đồng 20170318
176 Trần Quý Ba 7 ĐẲNG 1960 Bình Định 20170625
177 Trần Thanh  Lâm 7 ĐẲNG 1969 TP.HCM 20170527
178 Trần Thị Mỹ Hạnh 7 ĐẲNG 1971 Khánh Hoà 20170318
179 Trần Văn Lộc 7 ĐẲNG 1963 Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 20170318
180 Trần Văn Ly 7 ĐẲNG 1971 TP.HCM 20170527
181 Trần Văn Mười 7 ĐẲNG 1959 TP.HCM 20170527
182 Triệu Quốc Tuấn 7 ĐẲNG 1967 Hà Nội 20180821
183 Trịnh Ngọc Thanh 7 ĐẲNG 1951 Bình Định 20170625
184 Trịnh Văn Sơn 7 ĐẲNG 1973 Hà Nội 20170625
185 Trương Hùng Long 7 ĐẲNG 1953 – TP.HCM Minh Hải 20170318
186 Trương Huỳnh Long 7 ĐẲNG 1968 TP.HCM 20170527
187 Trương Quang Kim 7 ĐẲNG 1958  Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 20170318
188 Trương Quang Nhân 7 ĐẲNG 1958 – Quảng Nam Quảng Nam 20170318
189 Trương Văn Phận 7 ĐẲNG 1956 Quảng Nam 20180428
190 Từ Văn Phòng 7 ĐẲNG 1969 Bình Thuận 20180428
191 Vincenti Laurent dit Trung Lễ 7 ĐẲNG 20171203
192 Võ Đình Đức 7 ĐẲNG 1964 Khánh Hoà 20170318
193 Võ Hiền Minh 7 ĐẲNG 1955 TP.HCM 20170527
194 Võ Hồng Kỳ 7 ĐẲNG 1969 Hà Nội 20180821
195 Võ Ngọc Thi 7 ĐẲNG 1977 Tiền Giang 20180321
196 Võ Thanh Hùng 7 ĐẲNG 1971 Bình Định 20170625
197 Võ Thanh Lương 7 ĐẲNG 1971 Bình Định 20170625
198 Võ Thanh Tâm 7 ĐẲNG 1974 TP.HCM 20170527
199 Võ Văn Hải 7 ĐẲNG 1967 TP.HCM 20170527
200 Võ Xuân Hoà 7 ĐẲNG 1958 Khánh Hoà 20170318
VÕ SƯ   6 ĐẲNG
1 Allamellon Daniel 6 ĐẲNG 20171203
2 An Văn Siêu 6 ĐẲNG 1948 TP.HCM 20170527
3 An Xuân Thắng 6 ĐẲNG 1975 Hà Nội 20180821
4 Âu Thiên Vũ 6 ĐẲNG 1977 Đồng Nai 20170527
5 Ausilia David 6 ĐẲNG 20171203
6 Bạch Hoàng Hiệp 6 ĐẲNG 1974 Hà Nội 20180821
7 Belinha Jorge 6 ĐẲNG 20171203
8 Bordera Pascual Miguel 6 ĐẲNG 20171203
9 Bùi Chí Hiếu 6 ĐẲNG 1969 Quảng Nam 20180428
10 Bùi Công Huyên 6 ĐẲNG 1986 Hà Nội 20180821
11 Bùi Hoàng Phượng 6 ĐẲNG 1982 Quảng Bình 20180428
12 Bùi Mạnh Tưởng 6 ĐẲNG 1985 Hà Nội 20180821
13 Bùi Minh Anh Tuấn 6 ĐẲNG 1981 TP.HCM 20170527
14 Bùi Minh Đức 6 ĐẲNG 1961 TP.HCM 20170527
15 Bùi Phụ Minh (+) 6 ĐẲNG 1972 – Quảng Ngãi Quảng Ngãi 20170318
16 Bùi Phụ Sáu (+) 6 ĐẲNG 1977 – Quảng Ngãi Quảng Ngãi 20170318
17 Bùi Quốc Khương 6 ĐẲNG 1983 Bình Định 20170710
18 Bùi Thanh Vỹ (+) 6 ĐẲNG 1978 – Quảng Ngãi Quảng Ngãi 20170318
19 Bùi Thị Hồng Thủy 6 ĐẲNG 1970 An Giang 20170527
20 Bùi Thị Thúy Anh 6 ĐẲNG 1983 TP.HCM 20170527
21 Bùi Văn Cương 6 ĐẲNG 1964 Thái Bình 20180821
22 Bùi Văn Hùng 6 ĐẲNG 1977 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
23 Bùi Văn Tưởng 6 ĐẲNG 1974 TP.HCM 20170527
24 Cao Khẩn 6 ĐẲNG 1975 Quảng Nam 20180428
25 Castre Yann 6 ĐẲNG 20171203
26 CHAIB Rachid 6 ĐẲNG 20180522
27 Châu Kim Vinh 6 ĐẲNG 1974 Quảng Nam 20180428
28 Châu Kim Vĩnh 6 ĐẲNG 1967 TP.HCM 20170527
29 Chlibakh Rachid dit Nam-Trường 6 ĐẲNG 20171203
30 Chu Văn Trường 6 ĐẲNG 20171203
31 Clement Philippe 6 ĐẲNG 20171203
32 Công Cao Cường 6 ĐẲNG 1985 Hà Nội 20180821
33 Costa Marco 6 ĐẲNG 20171203
34 Curty Ali 6 ĐẲNG 20171203
35 Đặng Công Giang 6 ĐẲNG 1980 Hà Nội 20170625
36 Đặng Danh Tý 6 ĐẲNG 1972 Bình Dương 20170527
37 Đặng Đình Thuân 6 ĐẲNG 1983 Hà Nội 20170625
38 Đặng Hoàng Sơn 6 ĐẲNG 1983 Bình Dương 20170318
39 Đặng Kim Anh 6 ĐẲNG 1963 TP.HCM 20170527
40 Đặng Văn Khánh 6 ĐẲNG 1979 Hải Dương 20180428
41 Đặng Văn Quang 6 ĐẲNG 1982 TP.HCM 20170527
42 Đặng Văn Thêm 6 ĐẲNG 1976 Bình Dương 20170527
43 Danh Quang Minh 6 ĐẲNG 1978 TP.HCM 20170527
44 Đào Ngọc Hùng 6 ĐẲNG 1958 TP.HCM 20170527
45 Đào Trung Kiên 6 ĐẲNG 1975 Cà Mau 20170527
46 Đào Xuân Giáp 6 ĐẲNG 1984 Hà Nội 20170625
47 Descamps Christian 6 ĐẲNG 20171203
48 Đinh Công Tuấn 6 ĐẲNG 1976 Hà Nội 20170527
49 Đinh Hoàng Hải 6 ĐẲNG 1956 Vũng Tàu 20170527
50 Đinh Thúy Linh 6 ĐẲNG 1986 Vĩnh Long 20170527
51 Đinh Văn Phong 6 ĐẲNG 1968 Đồng Nai 20170527
52 Đỗ Đức Nguyên 6 ĐẲNG 1981 TP.HCM 20170527
53 Đỗ Mạnh Hùng 6 ĐẲNG 1967 Hà Nội 20180821
54 Đỗ Nguyễn Tùng 6 ĐẲNG 1955 Bến Tre 20170527
55 Đỗ Quang Hải 6 ĐẲNG 1965 Thái Bình 20180821
56 Đỗ Quang Trung 6 ĐẲNG 1966 Quân Đội 20180821
57 Đỗ Quyết Tiến 6 ĐẲNG 1975 Hà Nội 20180821
58 Đỗ Thành Hiếu 6 ĐẲNG 1983 TP.HCM 20170527
59 Đỗ Thanh Huỳnh 6 ĐẲNG 1948 Bình Thuận 20170527
60 Đỗ Trọng Tuyên 6 ĐẲNG 1979 TP.HCM 20170527
61 Đỗ Tuấn Anh 6 ĐẲNG 1970 TP.HCM 20170527
62 Đỗ Văn Long 6 ĐẲNG 1965 Quảng Ninh 20170625
63 Đỗ Văn Tuấn 6 ĐẲNG 1974 Bình Định 20170710
64 Đoàn Đắc Hậu 6 ĐẲNG 1972 Hải Phòng 20180821
65 Đoàn Lý Giao Linh 6 ĐẲNG 1975 TP.HCM 20170527
66 Đoàn Minh Thi 6 ĐẲNG 1972 An Giang 20170527
67 Đoàn Văn Tào 6 ĐẲNG 1972 Quảng Nam 20180428
68 Đoàn Văn Vĩnh 6 ĐẲNG 1983 Ninh Bình 20180821
69 Đồng Minh Tôn 6 ĐẲNG 1934 Thái Nguyên 20180821
70 Drabo Julien 6 ĐẲNG 20171203
71 Dương Quốc Cường 6 ĐẲNG 1979 Quảng Nam 20180428
72 Dương Thanh Nhàn 6 ĐẲNG 1981 Đồng Nai 20170527
73 Dương Văn Trừng 6 ĐẲNG 1978 Thái Nguyên 20180821
74 Dương Văn Tường 6 ĐẲNG 1963 Vĩnh Long 20170527
75 El Abdellaoui Salaheddine 6 ĐẲNG 20171203
76 Fertig Christophe 6 ĐẲNG 20171203
77 Foglia Matteo 6 ĐẲNG 20171203
78 Hà Trọng Hoàng Vỹ 6 ĐẲNG 1987 Đắk Lắk 20170710
79 Hà Trọng Ngự 6 ĐẲNG 1947 TP.HCM 20170527
80 Hà Văn Năng 6 ĐẲNG 1945 Thái Nguyên 20180821
81 Hà Việt Uyên Synh 6 ĐẲNG 1973 TP.HCM 20170527
82 Hồ Anh Niên 6 ĐẲNG 1987 Hà Nội 20180821
83 Hồ Đình Viên 6 ĐẲNG 1980 TP.HCM 20170527
84 Hồ Đức Thứ 6 ĐẲNG 1982 Bình Định 20170710
85 Hồ Gia Uy 6 ĐẲNG 1976 Đồng Nai 20170527
86 Hồ Kỳ Hải 6 ĐẲNG 1983 Đà Nẵng 20180428
87 Hồ Tấn Phước 6 ĐẲNG 1973 TP.HCM 20170527
88 Hồ Văn Ngân 6 ĐẲNG 1971 T.T.Huế 20180428
89 Hồ Văn Sỹ 6 ĐẲNG 1979 Bình Định 20170710
90 Hồ Văn Trọng 6 ĐẲNG 1964 TP.HCM 20170527
91 Hồ Văn Trúc 6 ĐẲNG 1976 Bến Tre 20170527
92 Hoàng Đức Lợi 6 ĐẲNG 1978 Hà Nội 20170625
93 Hoàng Kim Anh 6 ĐẲNG 1971 Bình Thuận 20170710
94 Hứa Phước Tài 6 ĐẲNG 1956 TP.HCM 20170527
95 Huỳnh Chí Dân 6 ĐẲNG 1962 TP.HCM 20170527
96 Huỳnh Đức Bảy 6 ĐẲNG 1971 Đà Nẵng 20180428
97 Huỳnh Hiếu Nghĩa 6 ĐẲNG 1984 TP.HCM 20170527
98 Huỳnh Kim Sơn 6 ĐẲNG 1968 Khánh Hòa 20170625
99 Huỳnh Phi Công 6 ĐẲNG 1987 Đồng Nai 20170527
100 Huỳnh Thị Phương 6 ĐẲNG 1978 Quảng Nam 20170318
101 Huỳnh Văn Hiếu 6 ĐẲNG 1971 Vĩnh Long 20170527
102 Huỳnh Văn Huệ 6 ĐẲNG 1982 Bến Tre 20170527
103 Huỳnh Văn Nghiệp 6 ĐẲNG 1983 Vĩnh Long 20170527
104 Huỳnh Văn Nha 6 ĐẲNG 1969 Bến Tre 20170527
105 Jibrayel Martial 6 ĐẲNG 20171203
106 Lâm Minh Tòng 6 ĐẲNG 1965 TP.HCM 20170527
107 Lâm Trí Vân 6 ĐẲNG 1955 Bến Tre 20170527
108 Lâm Vinh Thắng 6 ĐẲNG 1984 Sóc Trăng 20170527
109 Lày Cún Sềnh 6 ĐẲNG 1981 – Lâm Đồng Lâm Đồng 20170318
110 Lê Bá Chí 6 ĐẲNG 1965 TP.HCM 20170527
111 Lê Bửu Thọ 6 ĐẲNG 1971 T.T.Huế 20180428
112 Lê Gia Tiền 6 ĐẲNG 1988 Hà Nội 20180821
113 Lê Hải Hà 6 ĐẲNG 1976 Hà Nội 20180821
114 Lê Hoàng Nam 6 ĐẲNG 1980 Bến Tre 20170527
115 Lê Hồng Quang 6 ĐẲNG 1979 Hà Nội 20170625
116 Lê Hữu Phước 6 ĐẲNG 1971 Bến Tre 20170527
117 Lê Ngọc Hùng 6 ĐẲNG 1979 Bắc Giang 20180821
118 Lê Ngọc Hướng 6 ĐẲNG 1976 Hà Nội 20170625
119 Lê Ngọc Vị 6 ĐẲNG 1986 Hà Nội 20180821
120 Lê Nguyên Khải 6 ĐẲNG 1978 Tiền Giang 20180428
121 Lê Nguyệt Minh 6 ĐẲNG 1982 An Giang 20170527
122 Lê Phan Duy Phương 6 ĐẲNG 1987 TP.HCM 20170527
123 Lê Phương Trình 6 ĐẲNG 1986 Hà Nội 20180821
124 Lê Quang Điệp 6 ĐẲNG 1978 Bến Tre 20170527
125 Lê Quang Hậu 6 ĐẲNG 1969 – Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 20170318
126 Lê Quốc Minh 6 ĐẲNG 1978 An Giang 20170527
127 Lê Tấn Hùng 6 ĐẲNG 1960 Tiền Giang 20170318
128 Lê Thăng 6 ĐẲNG 1976 Hà Nội 20180821
129 Lê Thanh Hải 6 ĐẲNG 1981 Vũng Tàu 20170527
130 Lê Thanh Sang 6 ĐẲNG 1980 TP.HCM 20170527
131 Lê Thị Hồng Uyên 6 ĐẲNG 1984 An Giang 20170527
132 Lê Thị Lắm 6 ĐẲNG 1976 Bình Dương 20170527
133 Lê Thị Vỹ Cơ 6 ĐẲNG 1986 Quảng Nam 20180428
134 Lê Tùng Lâm 6 ĐẲNG 1979 Hà Nội 20170625
135 Lê Văn Định 6 ĐẲNG 1975 T.T.Huế 20180428
136 Lê Văn Đủ 6 ĐẲNG 1975 T.T.Huế 20180428
137 Lê Văn Dũng 6 ĐẲNG 1985 Bình Định 20170710
138 Lê Văn Kính 6 ĐẲNG 1971 Phú Yên 20180321
139 Lê Văn Năm 6 ĐẲNG 1982 CAND 20170625
140 Lê Văn Tấn 6 ĐẲNG 1983 Hải Dương 20180321
141 Lê Xuân Hoà 6 ĐẲNG 1969 Quảng Nam 20170318
142 Lục Văn Long 6 ĐẲNG 1964 Đồng Tháp 20170527
143 Lục Văn Xuân 6 ĐẲNG 1976 Đồng Nai 20170527
144 Lương Thanh Hùng 6 ĐẲNG 1956 Vĩnh Long 20170527
145 Lương Văn Thanh 6 ĐẲNG 1959 TP.HCM 20170527
146 Lưu Chí Thức 6 ĐẲNG 1973 Hà Nội 20180821
147 Lưu Đằng Phi 6 ĐẲNG 1978 TP.HCM 20170527
148 Lưu Hoán Phi 6 ĐẲNG 1977 TP.HCM 20170527
149 Lưu Kiếm Xương 6 ĐẲNG 1950 TP.HCM 20170527
150 Lưu Thị Luân 6 ĐẲNG 1980 TP.HCM 20170527
151 Lý Hoàng Tân 6 ĐẲNG 1984 Khánh Hòa 20180321
152 Lý Nguyễn Ích 6 ĐẲNG 1960 TP.HCM 20170710
153 Lý Thành Nhân 6 ĐẲNG 1945 Bình Thuận 20170710
154 Lý Thục Nhàn 6 ĐẲNG 1971 Bến Tre 20170527
155 Lý Văn Sanh 6 ĐẲNG 1962 TP.HCM 20170527
156 Madani Ali 6 ĐẲNG 20171203
157 Mai Bích Thủy 6 ĐẲNG 1956 TP.HCM 20170527
158 Mai Hắc Long 6 ĐẲNG 1979 Hải Phòng 20180821
159 Mai Thanh Long 6 ĐẲNG 1976 Vũng Tàu 20170527
160 Mai Văn Sơn 6 ĐẲNG 1968 Bến Tre 20170527
161 Marion Olivier 6 ĐẲNG 20171203
162 Mendonca José Manuel 6 ĐẲNG 20171203
163 Menouar Redouane 6 ĐẲNG 20171203
164 Menu Daniel 6 ĐẲNG 20171203
165 Mieusset Thaddée 6 ĐẲNG 20171203
166 Mùi Anh Tuấn 6 ĐẲNG 1970 Khánh Hòa 20180428
167 NASSOURI Moussa 6 ĐẲNG 20180522
168 Neuveut Philippe 6 ĐẲNG 20171203
169 Ngô Anh Dũng 6 ĐẲNG 1966 TP.HCM 20170527
170 Ngô Hữu Độ (+) 6 ĐẲNG 1975 – Quảng Ngãi Quảng Ngãi 20170318
171 Ngô Mai Cương 6 ĐẲNG 1978 TP.HCM 20170527
172 Ngô Minh Tuấn 6 ĐẲNG 1988 Quân Đội 20180821
173 Ngô Ngọc Phương Thanh 6 ĐẲNG 1978 TP.HCM 20170527
174 Ngô Nguyễn Trung Kiên 6 ĐẲNG 1981 Đồng Nai 20170527
175 Ngô Quang Dũng 6 ĐẲNG 1979 Quân Đội 20180428
176 Ngô Quốc Phong 6 ĐẲNG 1977 Khánh Hoà 20170318
177 Nguyễn Anh Chung 6 ĐẲNG 1969 Hải Phòng 20170318
178 Nguyễn Bá Ngọc 6 ĐẲNG 1986 Đồng Nai 20170527
179 Nguyễn Bích Phương 6 ĐẲNG 1979 Bạc Liêu 20170527
180 Nguyễn Chí Song Đường 6 ĐẲNG 1978 Khánh Hòa 20180428
181 Nguyễn Chí Tâm 6 ĐẲNG 1983 Cà Mau 20170318
182 Nguyễn Cung Tùng 6 ĐẲNG 1978 Hà Nội 20180821
183 Nguyễn Đắc Trung 6 ĐẲNG Quảng Ngãi 20180428
184 Nguyễn Đại Dũng 6 ĐẲNG 1973 TP.HCM 20170527
185 Nguyễn Đăng Hà 6 ĐẲNG 1983 – Hà Nội Lâm Đồng 20170318
186 Nguyễn Đăng Quân 6 ĐẲNG 1972 – Đà Nẵng Thừa Thiên Huế 20170318
187 Nguyễn Đình Bộ 6 ĐẲNG 1983 Đồng Nai 20170527
188 Nguyễn Đình Đạt 6 ĐẲNG 1983 Khánh Hòa 20180321
189 Nguyễn Đình Kha 6 ĐẲNG 1949 Thái Nguyên 20170625
190 Nguyễn Đình Linh 6 ĐẲNG 1985 Quảng Nam 20180428
191 Nguyễn Đình Luân 6 ĐẲNG 1986 Quảng Ninh 20170625
192 Nguyễn Đình Phương 6 ĐẲNG 1958 Phú Yên 20180321
193 Nguyễn Đình Tập 6 ĐẲNG 1980 TP.HCM 20170527
194 Nguyễn Đình Thắng 6 ĐẲNG 1977 Hà Nội 20170625
195 Nguyễn Đức Đại 6 ĐẲNG 1974 Hà Nội 20180821
196 Nguyễn Đức Phúc 6 ĐẲNG 1977 T.T.Huế 20180428
197 Nguyễn Đức Thiện 6 ĐẲNG 1983 Đồng Nai 20170527
198 Nguyễn Đức Tường 6 ĐẲNG 1973 Hà Nội 20180821
199 Nguyễn Hoài Giang 6 ĐẲNG 1960 TP.HCM 20170527
200 Nguyễn Hoàng Phước 6 ĐẲNG 1952 Bình Thuận 20170527
201 Nguyễn Hoàng Tính 6 ĐẲNG 1981 Sóc Trăng 20170527
202 Nguyễn Hoàng Tuấn 6 ĐẲNG 1984 Bình Dương 20170527
203 Nguyễn Hồng Sơn 6 ĐẲNG 1980 TP.HCM 20170527
204 Nguyễn Hữu Chí Hùng 6 ĐẲNG 1984 TP.HCM 20170527
205 Nguyễn Hữu Ngân 6 ĐẲNG 1984 TP.HCM 20170527
206 Nguyễn Hữu Thanh 6 ĐẲNG 1980 Hà Nội 20180821
207 Nguyễn Hữu Thịnh 6 ĐẲNG 1982 Hải Phòng 20170625
208 Nguyễn Hữu Trí 6 ĐẲNG 1940 Tây Ninh 20170527
209 Nguyễn Hữu Tuân 6 ĐẲNG 1981 Hải Dương 20180321
210 Nguyễn Hữu Vui 6 ĐẲNG 1973 TP.HCM 20170527
211 Nguyễn Huy Nam 6 ĐẲNG 1979 Bến Tre 20170527
212 Nguyễn Khắc Điệp 6 ĐẲNG 1960 TP.HCM 20170527
213 Nguyễn Kim Nga 6 ĐẲNG 1974 TP.HCM 20170527
214 Nguyễn Lĩnh 6 ĐẲNG 1985 Khánh Hòa 20180321
215 Nguyễn Mạnh Hùng 6 ĐẲNG 1973 TP.HCM 20170527
216 Nguyễn Minh Cường 6 ĐẲNG 1985 Phú Yên 20180321
217 Nguyễn Minh Đức 6 ĐẲNG 1984 Đăk Lăk 20170318
218 Nguyễn Minh Đức 6 ĐẲNG 1980 Nam Định 20170625
219 Nguyễn Minh Nghiệp 6 ĐẲNG 1979 Tiền Giang 20170527
220 Nguyễn Minh Nhuần 6 ĐẲNG 1974 Bến Tre 20170527
221 Nguyễn Minh Tâm 6 ĐẲNG 1982 TP.HCM 20170527
222 Nguyễn Minh Thông 6 ĐẲNG 1981 Hà Nội 20180821
223 Nguyễn Minh Thuận 6 ĐẲNG 1977 Hà Nội 20170625
224 Nguyễn Năng Vũ 6 ĐẲNG 1972 Hà Nội 20180821
225 Nguyễn Ngọc Chắn 6 ĐẲNG 1972 Hà Nội 20170625
226 Nguyễn Ngọc Sơn 6 ĐẲNG 1962 TP.HCM 20170527
227 Nguyễn Nhật Tân 6 ĐẲNG 1979 Vĩnh Long 20170527
228 Nguyễn Như Tuyên 6 ĐẲNG 1985 Hải Dương 20180821
229 Nguyễn Phi Linh 6 ĐẲNG 1976 Hà Nội 20180821
230 Nguyễn Phú Cường 6 ĐẲNG 1974 TP.HCM 20170527
231 Nguyễn Phúc Đạt 6 ĐẲNG 1978 Vĩnh Long 20170527
232 Nguyễn Phước Dư 6 ĐẲNG 1977 TP.HCM 20170527
233 Nguyễn Phượng Khánh Khương 6 ĐẲNG 1980 TP.HCM 20170527
234 Nguyễn Quang Lộc 6 ĐẲNG 1969 Quảng Nam 20170318
235 Nguyễn Quang Lộc 6 ĐẲNG 1980 Hà Nội 20170625
236 Nguyễn Quang Lộc 6 ĐẲNG 1980 Hà Nội 20170625
237 Nguyễn Quốc Bảo 6 ĐẲNG 1979 TP.HCM 20170527
238 Nguyễn Quốc Kỳ 6 ĐẲNG 1981 – Quảng Nam Quảng Nam 20170318
239 Nguyễn Quốc Thịnh 6 ĐẲNG 1973 Quân Đội 20180821
240 Nguyễn Quốc Việt 6 ĐẲNG 1979 Gia Lai 20170710
241 Nguyễn Sang 6 ĐẲNG 1954 Khánh Hoà 20170710
242 Nguyễn Sơn Vũ 6 ĐẲNG 1978 Bến Tre 20170527
243 Nguyễn Tâm Thắng 6 ĐẲNG 1972 TP.HCM 20170527
244 Nguyễn Tấn Sang 6 ĐẲNG 1968 Bến Tre 20170527
245 Nguyễn Tấn Tài 6 ĐẲNG 1971 Đồng Nai 20170527
246 Nguyễn Tấn Xuân 6 ĐẲNG 1951 TP.HCM 20170527
247 Nguyễn Thạc Tín 6 ĐẲNG 1978 Hà Nội 20180428
248 Nguyễn Thanh Bình 6 ĐẲNG 1986 Đồng Nai 20170527
249 Nguyễn Thanh Đắc 6 ĐẲNG 1988 Quảng Ninh 20180821
250 Nguyễn Thanh Hòa 6 ĐẲNG 1984 Tiền Giang 20170527
251 Nguyễn Thanh Liêm 6 ĐẲNG 1960 Bến Tre 20170527
252 Nguyễn Thành Long 6 ĐẲNG 1956 TP.HCM 20170527
253 Nguyễn Thanh Sơn 6 ĐẲNG 1984 Bến Tre 20170527
254 Nguyễn Thanh Sơn 6 ĐẲNG 1960 TP.HCM 20170527
255 Nguyễn Thành Tài 6 ĐẲNG 1964 TP.HCM 20170527
256 Nguyễn Thành Tâm 6 ĐẲNG 1953 TP.HCM 20170527
257 Nguyễn Thanh Việt 6 ĐẲNG 1982 TP.HCM 20170527
258 Nguyễn Thế Châu 6 ĐẲNG 1983 TP.HCM 20170527
259 Nguyễn Thế Hiển 6 ĐẲNG 1967 TP.HCM 20170527
260 Nguyễn Thế Minh 6 ĐẲNG 1982 Khánh Hòa 20180321
261 Nguyễn Thế Tuân 6 ĐẲNG 1985 Bến Tre 20170527
262 Nguyễn Thị Lệ 6 ĐẲNG 1970 Bến Tre 20170527
263 Nguyễn Thị Liên Anh 6 ĐẲNG 1983 Khánh Hoà 20170318
264 Nguyễn Thị Minh Hiếu 6 ĐẲNG 1987 Đồng Nai 20170527
265 Nguyễn Thị Thanh Thủy 6 ĐẲNG 1978 Long An 20170527
266 Nguyễn Thị Thuỷ 6 ĐẲNG 1985 Hà Nội 20180821
267 Nguyễn Thiện Toàn 6 ĐẲNG 1977 TP.HCM 20170527
268 Nguyễn Thụy Chi Hùng 6 ĐẲNG 1982 TP.HCM 20170527
269 Nguyễn Tina 6 ĐẲNG 20171203
270 Nguyễn Tố Như 6 ĐẲNG 1982 Cà Mau 20170527
271 Nguyễn Trọng Lâm 6 ĐẲNG 1970 Bạc Liêu 20170527
272 Nguyễn Trung Hiếu 6 ĐẲNG 1984 Tiền Giang 20180428
273 Nguyễn Văn Ẩn 6 ĐẲNG 1962 TP.HCM 20170527
274 Nguyễn Văn Bình 6 ĐẲNG 1984 Bình Dương 20170527
275 Nguyễn Văn Của 6 ĐẲNG 1946 TP.HCM 20170527
276 Nguyễn Văn Cường 6 ĐẲNG 1969 Quảng Nam 20170318
277 Nguyễn Văn Đạo 6 ĐẲNG 1956 TP.HCM 20170527
278 Nguyễn Văn Dương 6 ĐẲNG 1985 Hà Nội 20170625
279 Nguyễn Văn Giang 6 ĐẲNG 1975 Hưng Yên 20170318
280 Nguyễn Văn Hải 6 ĐẲNG 1989 Tiền Giang 20180428
281 Nguyễn Văn Hải Biền 6 ĐẲNG 1984 Hải Phòng 20170625
282 Nguyễn Văn Hiến 6 ĐẲNG 1978 TP.HCM 20170527
283 Nguyễn Văn Hiền 6 ĐẲNG 1964 Khánh Hòa 20180321
284 Nguyễn Văn Hùng 6 ĐẲNG 1954 Vĩnh Long 20170527
285 Nguyễn Văn Huy 6 ĐẲNG 1978 Hà Nội 20180821
286 Nguyễn Văn Khang 6 ĐẲNG 1978 Vĩnh Long 20170527
287 Nguyễn Văn Khoa 6 ĐẲNG 1980 TP.HCM 20170527
288 Nguyễn Văn Lập 6 ĐẲNG 1973 Hà Nội 20180821
289 Nguyễn Văn Linh 6 ĐẲNG 1982 TP.HCM 20170527
290 Nguyễn Văn Luận 6 ĐẲNG 1979 Hà Nội 20180821
291 Nguyễn Văn Lượng 6 ĐẲNG 1976 Bắc Ninh 20180821
292 Nguyễn Văn Mã 6 ĐẲNG 1978 – Hải Dương Bà Rịa Vũng Tàu 20170318
293 Nguyễn Văn Mạnh 6 ĐẲNG 1984 TP.HCM 20170527
294 Nguyễn Văn Năm 6 ĐẲNG 1982 Vĩnh Long 20170527
295 Nguyễn Văn Nguyễn 6 ĐẲNG 1971 TP.HCM 20170527
296 Nguyễn Văn Nhơn 6 ĐẲNG 1978 Bình Phước 20170318
297 Nguyễn Văn Phúc 6 ĐẲNG 1969 Nam Định 20170625
298 Nguyễn Văn Sáo 6 ĐẲNG 1977 Đà Nẵng 20180428
299 Nguyễn Văn Sự 6 ĐẲNG 1980 TP.HCM 20170527
300 Nguyễn Văn Sướng 6 ĐẲNG 1988 Bắc Ninh 20170625
301 Nguyễn Văn Tân 6 ĐẲNG 1969 Quảng Nam 20180428
302 Nguyễn Văn Thám 6 ĐẲNG 1978 Đồng Nai 20170527
303 Nguyễn Văn Thanh 6 ĐẲNG 1971 Quảng Trị 20180428
304 Nguyễn Văn Thuấn 6 ĐẲNG 1985 Bến Tre 20170527
305 Nguyễn Văn Trang 6 ĐẲNG 1972 Quảng Nam 20180428
306 Nguyễn Văn Tuấn 6 ĐẲNG 1978 Khánh Hoà 20170318
307 Nguyễn Văn Tuông 6 ĐẲNG 1957 TP.HCM 20170527
308 Nguyễn Văn Việt 6 ĐẲNG 1982 Quảng Bình 20180428
309 Nguyễn Văn Xuân 6 ĐẲNG 1969 Đắk Lắk 20170710
310 Nguyễn Việt Huấn 6 ĐẲNG 1972 Hà Giang 20180821
311 Nguyễn Xuân Anh 6 ĐẲNG 1974 Phú Yên 20180321
312 Nguyễn Xuân Huy 6 ĐẲNG 1978 Bình Định 20170710
313 Nguyễn Xuân Quang 6 ĐẲNG 1970 Hà Nội 20180821
314 Nguyễn Xuân Sáng 6 ĐẲNG 1987 Cà Mau 20170527
315 Niasse David 6 ĐẲNG 20171203
316 Ouedraogo Fernand 6 ĐẲNG 20180522
317 Payet Frédéric 6 ĐẲNG 20171203
318 Perykasza Christian 6 ĐẲNG 20171203
319 Phạm Chí Điện 6 ĐẲNG 1957 TP.HCM 20170527
320 Phạm Gia Chiến 6 ĐẲNG 1968 Hà Nội 20170625
321 Phạm Hoài Phong 6 ĐẲNG 1971 Vũng Tàu 20170527
322 Phạm Lực Chiến 6 ĐẲNG 1966 Sóc Trăng 20170527
323 Phạm Mạnh Tường 6 ĐẲNG 1956 TP.HCM 20170527
324 Phạm Ngọc Dũng 6 ĐẲNG 1982 Khánh Hòa 20180321
325 Phạm Ngọc Hưng 6 ĐẲNG 1988 Nam Định 20180821
326 Phạm Phong Vũ 6 ĐẲNG 1980 Bến Tre 20170527
327 Phạm Quang Thịnh 6 ĐẲNG 1976 Khánh Hoà 20170318
328 Phạm Sĩ Nguyên 6 ĐẲNG 1980 Khánh Hoà 20170318
329 Phạm Thanh Tùng 6 ĐẲNG 1975 T.T.Huế 20180428
330 Phạm Thị Lành 6 ĐẲNG 1977 Bình Định 20170710
331 Phạm Thị Ngọc Huyền 6 ĐẲNG 1979 TP.HCM 20170527
332 Phạm Tuấn Anh 6 ĐẲNG 1973 Vĩnh Long 20170527
333 Phạm Văn Hảo 6 ĐẲNG 1971 Bình Định 20170710
334 Phạm Văn Hùng Châu 6 ĐẲNG 1976 TP.HCM 20170527
335 Phạm Văn Nhựt 6 ĐẲNG 1978 TP.HCM 20170527
336 Phạm Văn Quý 6 ĐẲNG 1963 Bến Tre 20170527
337 Phạm Văn Sánh 6 ĐẲNG 1956 Vĩnh Long 20170527
338 Phạm Văn Thanh 6 ĐẲNG 1950 TP.HCM 20170527
339 Phạm Văn Trung 6 ĐẲNG 1984 Vĩnh Long 20170527
340 Phạm Văn Trường 6 ĐẲNG 1960 TP.HCM 20170527
341 Phạm Văn Tuyền 6 ĐẲNG 1983 Hải Phòng 20170625
342 Phạm Văn Xê 6 ĐẲNG 1969 TP.HCM 20170527
343 Phạm Xuân Vũ 6 ĐẲNG 1972 TP.HCM 20170527
344 Phan Đắc Lấn 6 ĐẲNG 1982 Bình Dương 20170527
345 Phan Hùng Thế Kỷ 6 ĐẲNG 1958 Đà Nẵng 20180428
346 Phan Lê Đông 6 ĐẲNG 1980 TP.HCM 20170527
347 Phan Ngọc Hà 6 ĐẲNG 1977 TP.HCM 20170527
348 Phan Nhuan David 6 ĐẲNG 20171203
349 Phan Phú Quốc 6 ĐẲNG 1978 Tiền Giang 20170527
350 Phan Quang Hoàng 6 ĐẲNG 1976 Thanh Hóa 20170625
351 Phan Quang Nam Dương 6 ĐẲNG 1972 Hà Nội 20180821
352 Phan Tấn Dũng 6 ĐẲNG 1986 Bình Dương 20170527
353 Phan Thanh Khoa 6 ĐẲNG 1982 TP.HCM 20170527
354 Phan Thanh Liêm 6 ĐẲNG 1987 TP.HCM 20170527
355 Phan Thị Diệu Hằng 6 ĐẲNG 1976 Bình Định 20170710
356 Phan Trương Vương Tân 6 ĐẲNG 1968 Quảng Nam 20170318
357 Phan Văn Bình Tâm 6 ĐẲNG 1973 TP.HCM 20170527
358 Phan Văn Hưng 6 ĐẲNG 1953 Bến Tre 20170527
359 Phan Văn Nhanh 6 ĐẲNG 1969 Bình Thuận 20170527
360 Phan Văn Phước 6 ĐẲNG 1981 TP.HCM 20170527
361 Phan Văn Phước 6 ĐẲNG 1981 TP.HCM 20170527
362 Phan Văn Sơn 6 ĐẲNG 1975 Đồng Nai 20170527
363 Phan Văn Thanh 6 ĐẲNG 1969 TP.HCM 20170527
364 Phù Châu Tử 6 ĐẲNG 1952 TP.HCM 20170527
365 Phù Đôn Hiền 6 ĐẲNG 1977 TP.HCM 20170527
366 Phùng Đăng Huấn 6 ĐẲNG 1990 Hà Nội 20180821
367 Phùng Minh Tuấn 6 ĐẲNG 1977 TP.HCM 20170527
368 Picard Jean Marc 6 ĐẲNG 20171203
369 Py Michel 6 ĐẲNG 20171203
370 Quách Tỉnh 6 ĐẲNG 1985 An Giang 20170527
371 Scialpi Davide 6 ĐẲNG 20171203
372 Sibachir Noureddine 6 ĐẲNG 20171203
373 Stojanovic Goran 6 ĐẲNG 20171203
374 Tạ Chung Hào 6 ĐẲNG 1982 TP.HCM 20170527
375 Tạ Phú Thắng 6 ĐẲNG 1986 Hà Nội 20180428
376 Tạ Tuấn Lâm 6 ĐẲNG 1989 Ninh Bình 20180821
377 Tăng Kim Phụng 6 ĐẲNG 1959 TP.HCM 20170527
378 Tăng Kỷ Quang 6 ĐẲNG 1969 TP.HCM 20170527
379 Thái Viết Trung 6 ĐẲNG 1969 Quảng Nam 20170318
380 Thibault Yannick 6 ĐẲNG 20171203
381 Thibon Jean-Luc dit Mạnh 6 ĐẲNG 20171203
382 Tiêu Chấn Quốc 6 ĐẲNG 1979 TP.HCM 20170527
383 Tô Đình Hiếu 6 ĐẲNG 1983 Quân Đội 20180428
384 Tô Đình Quyền 6 ĐẲNG 1989 TP.HCM 20170527
385 Tô Đình Quyền 6 ĐẲNG 1989 Quân Đội 20180428
386 Tô Duy Lượng 6 ĐẲNG 1974 TP.HCM 20170527
387 Tô Ích Đàm 6 ĐẲNG 1969 Quảng Ninh 20170625
388 Tô Quang Dịnh 6 ĐẲNG 1987 Thái Nguyên 20180821
389 Tô Văn Nghĩa 6 ĐẲNG 1950 Bến Tre 20170527
390 Tô Xuân Trường 6 ĐẲNG 1981 TP.HCM 20170527
391 Tống Văn Tú 6 ĐẲNG 1974 – Huế Lâm Đồng 20170318
392 Trần Anh Tuấn 6 ĐẲNG 1977 Hà Nội 20180821
393 Trần Bửu Duyên 6 ĐẲNG 1982 TP.HCM 20170527
394 Trần Chí Hiền 6 ĐẲNG 1976 TP.HCM 20170527
395 Trần Công Nam 6 ĐẲNG 1980 TP.HCM 20170527
396 Trần Diệu Linh 6 ĐẲNG 1982 Thái Bình 20180821
397 Trần Đình Danh 6 ĐẲNG 1975 T.T.Huế 20180428
398 Trần Đình Hùng 6 ĐẲNG 1987 TP.HCM 20170527
399 Trần Đình Viên 6 ĐẲNG 1978 – Hà Nội Đăk Lăk 20170318
400 Trần Đức Tấn 6 ĐẲNG 1975 Nam Định 20170625
401 Trần Hải 6 ĐẲNG 1942 Bình Thuận 20170710
402 Trần Hữu Linh 6 ĐẲNG 1981 Bình Định 20170710
403 Trần Hữu Ngữ 6 ĐẲNG 1963 Quảng Nam 20170318
404 Trần Lưu Thông 6 ĐẲNG 1978 Đồng Nai 20170527
405 Trần Minh Tâm 6 ĐẲNG 1977 TP.HCM 20170527
406 Trần Minh Thành 6 ĐẲNG 1981 TP.HCM 20170527
407 Trần Minh Thùy 6 ĐẲNG 1980 TP.HCM 20170527
408 Trần Minh Thuỳ 6 ĐẲNG 1980 TP.HCM 20170527
409 Trần Nam 6 ĐẲNG 1972 Nam Định 20180821
410 Trần Ngọc Thu Sương 6 ĐẲNG 1983 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
411 Trần Phan Thanh Hoàn 6 ĐẲNG 1981 TP.HCM 20170527
412 Trần Quang Khải 6 ĐẲNG 1984 Hà Nam 20170625
413 Trần Quang Pháp 6 ĐẲNG 1979 TP.HCM 20170527
414 Trần Quốc Văn 6 ĐẲNG 1989 Đồng Nai 20170527
415 Trần Thanh Thuý 6 ĐẲNG 1984 Hà Nội 20180821
416 Trần Thanh Tuấn 6 ĐẲNG 1981 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
417 Trần Thế Vinh 6 ĐẲNG 1984 Phú Yên 20170710
418 Trần Thị Mỹ Chi 6 ĐẲNG 1959 TP.HCM 20170527
419 Trần Thị Ngọc Minh 6 ĐẲNG 1979 TP.HCM 20170527
420 Trần Thị Xuân Hoa 6 ĐẲNG 1960 Quân Đội 20180821
421 Trần Trọng Tuân 6 ĐẲNG 1969 TP.HCM 20170527
422 Trần Văn Châu 6 ĐẲNG 1973 Nam Định 20180821
423 Trần Văn Đổi 6 ĐẲNG 1969 – Bình Thuận Bình Thuận 20170318
424 Trần Văn Đức 6 ĐẲNG 1970 TP.HCM 20170527
425 Trần Văn Đức 6 ĐẲNG 1982 Thái Bình 20170625
426 Trần Văn Học 6 ĐẲNG 1974 Bình Định 20170710
427 Trần Văn Mười 6 ĐẲNG 1952 TP.HCM 20170527
428 Trần Văn Thanh 6 ĐẲNG 1977 TP.HCM 20170527
429 Trần Văn Thuấn 6 ĐẲNG 1970 Tiền Giang 20180428
430 Trần Văn Trai 6 ĐẲNG 1960 Đắk Lắk 20180428
431 Trần Văn Trị 6 ĐẲNG 1979 Bình Định 20170710
432 Triệu Duy Viên 6 ĐẲNG 1958 Lạng Sơn 20170318
433 Triệu Quốc Tuấn 6 ĐẲNG 1967 Hà Nội 20170625
434 Triệu Vi Tài 6 ĐẲNG 1968 TP.HCM 20170527
435 Trịnh Đình Lương 6 ĐẲNG 1977 Hà Nội 20170625
436 Trương Đức Hiền 6 ĐẲNG 1971 Bến Tre 20170527
437 Trương Đức Vũ 6 ĐẲNG 1978 Phú Yên 20180321
438 Trương Hoàng Duy 6 ĐẲNG 1989 Cà Mau 20170527
439 Trương Ngọc Bê 6 ĐẲNG 1969 Bình Thuận 20170527
440 Trương Ngọc Hiếu 6 ĐẲNG 1969 Bến Tre 20170527
441 Trương Ngọc Phú 6 ĐẲNG 1973 Nam Định 20170625
442 Trương Ngọc Phương 6 ĐẲNG 1979 Quảng Trị 20180428
443 Trương Quang Phục 6 ĐẲNG 1973 Đắk Lắk 20170710
444 Trương Tiến Hợp 6 ĐẲNG 1984 Hà Nội 20180821
445 Trương Văn Hoà 6 ĐẲNG 1963 Hà Nội 20180821
446 Trương Văn Sử 6 ĐẲNG 1974 Tiền Giang 20180428
447 Từ Huệ Xây 6 ĐẲNG 1957 TP.HCM 20170527
448 Từ Văn Phòng 6 ĐẲNG 1969 – Bình Thuận Bình Thuận 20170318
449 Vaudeleau Christian 6 ĐẲNG 20171203
450 Võ Công Hân 6 ĐẲNG 1972 Đà Nẵng 20180428
451 Võ Duy Phương 6 ĐẲNG 1971 Khánh Hòa 20180321
452 Võ Hiếu Toàn 6 ĐẲNG 1957 TP.HCM 20170527
453 Võ Kim Nguyên 6 ĐẲNG 1982 Phú Yên 20180321
454 Võ Ngọc Thạch 6 ĐẲNG 1982 Quảng Nam 20170318
455 Võ Ngọc Thi 6 ĐẲNG 1977 TP.HCM 20170527
456 Võ Nhựt 6 ĐẲNG 1980 TP.HCM 20170527
457 Võ Phi Hùng 6 ĐẲNG 1972 Bến Tre 20170527
458 Võ Văn Nhựt 6 ĐẲNG 1947 Bến Tre 20170527
459 Vũ Đình Sáu 6 ĐẲNG 1979 TP.HCM 20170527
460 Vũ Đức Tĩnh 6 ĐẲNG 1981 Quân Đội 20180821
461 Vũ Mạnh Hùng 6 ĐẲNG 1981 Vĩnh Phúc 20180821
462 Vũ Minh Trí 6 ĐẲNG 1982 Tiền Giang 20170527
463 Vũ Trọng Công 6 ĐẲNG 1981 Hà Nội 20170625
464 Vũ Văn Chiến 6 ĐẲNG 1986 Quảng Ninh 20170625
465 Vũ Văn Tuân 6 ĐẲNG 1984 Quảng Ninh 20170625
466 Vương Minh Hiếu 6 ĐẲNG 1980 Quân Đội 20180428
467 Vương Quốc Đoàn 6 ĐẲNG 1979 Hà Nội 20180821
468 Vương Tấn Việt 6 ĐẲNG 1959 TP.HCM 20170527
469 Yerly Serge 6 ĐẲNG 20171203
CHUẨN VÕ SƯ   5 ĐẲNG
1 Ái Uýt Plin 5 ĐẲNG 1985 T.T.Huế 20180428
2 Aissat Rabah 5 ĐẲNG 20171203
3 Âu Dương Hòa Thuận 5 ĐẲNG 1983 Long An 20170527
4 Azizi Ahmed 5 ĐẲNG 20171203
5 Bạch Quang Võ 5 ĐẲNG 1970 Bình Định 20170710
6 Badoud Simon 5 ĐẲNG 20171203
7 Baggari Hassan 5 ĐẲNG 20171203
8 BARRO Souleymane 5 ĐẲNG 20180522
9 Benhammadi Hicham 5 ĐẲNG 20171203
10 Berguerand Julien 5 ĐẲNG 20171203
11 Bermond Laurent 5 ĐẲNG 20171203
12 Brizard Stéphane 5 ĐẲNG 20171203
13 Bùi Bích Hường 5 ĐẲNG 1988 Hà Nội 20180821
14 Bùi Công Huyên 5 ĐẲNG 1986 Hà Nội 20170625
15 Bùi Duy Định 5 ĐẲNG 1989 TP.HCM 20170527
16 Bùi Mạnh Tưởng 5 ĐẲNG 1985 Hà Nội 20170625
17 Bùi Tiến Đạt 5 ĐẲNG 1993 Quảng Ninh 20180821
18 Bùi Văn Cương 5 ĐẲNG 1964 Thái Bình 20170625
19 Bùi Văn Hiếu 5 ĐẲNG 1983 TP.HCM 20170527
20 Bùi Văn Khương 5 ĐẲNG 1987 Thái Bình 20170625
21 Bùi Văn Phương 5 ĐẲNG 1987 Thái Bình 20180821
22 Bùi Văn Sỹ 5 ĐẲNG 1986 – Nghệ An Lâm Đồng 20170318
23 Bùi Viết Nhật 5 ĐẲNG 1980 Bình Phước 20170527
24 Bùi Viết Tưởng 5 ĐẲNG 1989 Hà Nội 20170625
25 Bùi Xuân Toản 5 ĐẲNG 1974 Hà Nội 20180821
26 Cambon Johanna 5 ĐẲNG 20171203
27 Cao Đăng Khoa 5 ĐẲNG 1979 Gia Lai 20180428
28 Cao Hoàng Sơn 5 ĐẲNG 1987 Vĩnh Long 20170527
29 Cao Hồng Ngư 5 ĐẲNG 1984 Hà Nội 20180821
30 Cao Quốc Anh Thông 5 ĐẲNG 1976 Bình Thuận 20170527
31 Cao Thị Diệu Linh 5 ĐẲNG 1984 T.T.Huế 20170625
32 Cao Tuấn Anh 5 ĐẲNG 1981 Đắk Lắk 20180321
33 Chan Nhurier To Kuen 5 ĐẲNG 1995 Hà Nội 20170625
34 Charrel Richard 5 ĐẲNG 20171203
35 Châu Kim Vinh 5 ĐẲNG 1974 Quảng Nam 20170318
36 Châu Minh Trí 5 ĐẲNG 1996 Bình Thuận 20180428
37 Châu Tấn Quang 5 ĐẲNG 1983 TP.HCM 20170527
38 Chu Mạnh Tùng 5 ĐẲNG 1980 Hà Nội 20180821
39 Chu Thị Lộ 5 ĐẲNG 1985 Hà Nội 20180821
40 Clavier  Amélie 5 ĐẲNG 20171203
41 Công Cao Cường 5 ĐẲNG 1985 Hà Nội 20170625
42 Correia Angelo Alberto X. 5 ĐẲNG 20171203
43 Cottet Patrick 5 ĐẲNG 20171203
44 Cù Văn Ái 5 ĐẲNG 1975 Bình Thuận 20170527
45 Curty Aris 5 ĐẲNG 20171203
46 DADIOARI D. Ibrahim 5 ĐẲNG 20180522
47 Đặng Hoàng Thọ 5 ĐẲNG 1988 TP.HCM 20170527
48 Đặng Minh Dương 5 ĐẲNG 1987 Đắk Nông 20170527
49 Đặng Thanh Phong 5 ĐẲNG 1978 TP.HCM 20170527
50 Đặng Thanh Tiến 5 ĐẲNG 1994 TP.HCM 20170527
51 Đặng Thành Việt 5 ĐẲNG 1989 Bình Định 20170710
52 Đặng Thiện Ai 5 ĐẲNG 1984 TP.HCM 20170527
53 Đặng Tuyên 5 ĐẲNG 1981 Bến Tre 20170527
54 Đặng Văn Hùng 5 ĐẲNG 1987 – Hà Nam Hà Nam 20170318
55 Đặng Văn Khánh 5 ĐẲNG 1979 Đồng Nai 20170527
56 Đặng Văn Ngọc 5 ĐẲNG 1985 Hà Nam 20180821
57 Đặng Xuân Quế 5 ĐẲNG 1993 Quảng Ninh 20180821
58 Đào Huy Sự 5 ĐẲNG 1983 Hà Nội 20170625
59 Đào Văn Minh 5 ĐẲNG 1965 Hà Nội *FrVN 20180821
60 Đào Văn Mười 5 ĐẲNG 1972 Bình Thuận 20170710
61 De Brou Bruno 5 ĐẲNG 20171203
62 Debarge Didier dit Thế Vũ 5 ĐẲNG 20171203
63 Đinh Hữu Duy 5 ĐẲNG 1988 Hà Nội 20180821
64 Đinh Thế Phong 5 ĐẲNG 1987 – Đà Năng Đà Nẵng 20170318
65 Đinh Tuấn Dũng 5 ĐẲNG 1993 TP.HCM 20170527
66 Đinh Tuấn Hải 5 ĐẲNG 1986 Đắk Lắk 20180321
67 Đinh Văn Quỳnh 5 ĐẲNG 1982 TP.HCM 20170527
68 Đinh Văn Vân 5 ĐẲNG 1978 Quảng Ninh 20180821
69 Đỗ Minh Hoàng 5 ĐẲNG 1988 Đồng Nai 20170527
70 Đỗ Minh Văn 5 ĐẲNG 1991 Quảng Ninh 20180821
71 Đỗ Quang Hải 5 ĐẲNG 1965 Thái Bình 20170625
72 Đỗ Quang Phú 5 ĐẲNG 1989 – Quảng Bình Quảng Bình 20170318
73 Đỗ Thành Vũ 5 ĐẲNG 1972 Cần Thơ 20170527
74 Đổ Văn Lương 5 ĐẲNG 1976 Quảng Nam 20180428
75 Đỗ Văn Ngân 5 ĐẲNG 1976 Bến Tre 20170527
76 Đỗ Văn Út 5 ĐẲNG 1976 Bình Định 20170710
77 Đoàn Minh Tư 5 ĐẲNG 1980 TP.HCM 20170527
78 Đoàn Ngọc Dũng 5 ĐẲNG 1987 Hà Nội 20170625
79 Đoàn Ngọc Hừng 5 ĐẲNG 1980 Đà Nẵng 20180428
80 Đoàn Tuấn Nam 5 ĐẲNG 1988 Quảng Ninh 20180821
81 Đoàn Văn Hào 5 ĐẲNG 1965 Bình Định 20180428
82 Đoàn Văn Tào 5 ĐẲNG 1972 Quảng Nam 20170318
83 Đoàn Văn Vĩnh 5 ĐẲNG 1983 Ninh Bình 20170625
84 Duino Ange 5 ĐẲNG 20171203
85 Dương Công Bửu 5 ĐẲNG 1970 Tiền Giang 20170318
86 Dương Quốc Cường 5 ĐẲNG 1979 Quảng Nam 20170318
87 Dương Tấn Văn 5 ĐẲNG 1977 Khánh Hòa 20180321
88 Dương Văn Huyên 5 ĐẲNG 1987 TP.HCM 20170527
89 Dương Văn Kính 5 ĐẲNG 1986 T.T.Huế 20180821
90 Falzoï Pierre 5 ĐẲNG 20171203
91 Ferrier Elodie 5 ĐẲNG 20171203
92 Garcia Céline 5 ĐẲNG 20171203
93 Gardon Yann 5 ĐẲNG 20171203
94 Goncalves Fernando Manuel A. 5 ĐẲNG 20171203
95 Gourch Abdelilah 5 ĐẲNG 20171203
96 Gregori Emmanuel 5 ĐẲNG 20171203
97 Guerrib Mai 5 ĐẲNG 20171203
98 Hà Huy Hiệp 5 ĐẲNG 1991 Đồng Nai 20170527
99 Ha Pascal 5 ĐẲNG 20171203
100 Hà Thanh Phúc 5 ĐẲNG 1974 Tiền Giang 20170527
101 Hà Trọng Kha Ly 5 ĐẲNG 1976 TP.HCM 20170527
102 Hà Văn Báo 5 ĐẲNG 1984 Hà Nam 20180821
103 Hà Văn Khen 5 ĐẲNG 1978 Đồng Nai 20170527
104 Hanafi Rudy 5 ĐẲNG 20171203
105 Herrada Laurent 5 ĐẲNG 20171203
106 Hersperger Guillaume 5 ĐẲNG 20171203
107 Hồ Anh Niên 5 ĐẲNG 1987 Hà Nội 20170625
108 Hồ Đắc Tuân 5 ĐẲNG 1986 Đắk Lắk 20180321
109 Hồ Hoàng Vũ 5 ĐẲNG 1984 Bình Định 20170710
110 Hồ Minh Mộng Hùng 5 ĐẲNG 1971 Bình Định 20170710
111 Hồ Phương Đại 5 ĐẲNG 1986 Phú Yên 20170318
112 Hồ Thanh Tùng 5 ĐẲNG 1981 Tiền Giang 20170318
113 Hồ Văn Ngân 5 ĐẲNG 1980 – Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 20170318
114 Hoàng Anh Sỹ 5 ĐẲNG 1985 TP.HCM 20170527
115 Hoàng Đức Bổn 5 ĐẲNG 1985 Bình Phước 20170318
116 Hoàng Thị Hoài 5 ĐẲNG 1987 TP.HCM 20170527
117 Hoàng Văn Kỳ 5 ĐẲNG 1989 TP.HCM 20170527
118 Hoàng Văn Thọ 5 ĐẲNG 1978 Bình Thuận 20170710
119 Hoàng Văn Trọng 5 ĐẲNG 1985 Hà Nội 20180821
120 Huỳnh Chí Phước 5 ĐẲNG 1969 TP.HCM 20170527
121 Huỳnh Đức Bảy 5 ĐẲNG 1971 Đà Nẵng 20170710
122 Huỳnh Kim Anh 5 ĐẲNG 1971 Bình Thuận 20170710
123 Huỳnh Lê Tâm 5 ĐẲNG 1990 Bến Tre 20170527
124 Huỳnh Minh Dương 5 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
125 Huỳnh Ngọc Sơn 5 ĐẲNG 1975 – Ninh Thuận Lâm Đồng 20170318
126 Huỳnh Thanh Hải 5 ĐẲNG 1985 Long An 20170527
127 Huỳnh Tiến Dũng 5 ĐẲNG 1982 TP.HCM 20170527
128 Huỳnh Trọng Long 5 ĐẲNG 1984 – Quảng Ngãi Quảng Ngãi 20170318
129 Huỳnh Trung Lợi 5 ĐẲNG 1987 TP.HCM 20170527
130 Huỳnh Xuân Mai 5 ĐẲNG 1991 Vĩnh Long 20170527
131 Issaadi Salem 5 ĐẲNG 20171203
132 KESSI Amar 5 ĐẲNG 20180522
133 Khuất Duy Thế 5 ĐẲNG 1982 Hà Nội 20180821
134 Khúc Văn Ước 5 ĐẲNG 1991 Hải Dương 20180821
135 Klement Carsten 5 ĐẲNG 20171203
136 KONOMBO Y. Alfred 5 ĐẲNG 20180522
137 Kosman 5 ĐẲNG 20171203
138 Lai Quốc Thịnh 5 ĐẲNG 1984 TP.HCM 20170527
139 Lâm Oanh Liệt 5 ĐẲNG 1975 Bình Định 20170710
140 Lâm Thị Hồng Hạnh 5 ĐẲNG 1965 Bình Định 20170710
141 Lâm Thị Thanh Thủy 5 ĐẲNG 1981 Bình Phước 20170318
142 Lê Bửu Thọ 5 ĐẲNG 1971 – Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 20170318
143 Le Chevallier Gilles 5 ĐẲNG 20171203
144 Lê Đình Vượng 5 ĐẲNG 1986 Hà Nội 20180821
145 Lê Đức Dũng 5 ĐẲNG 1981 Đà Nẵng 20180428
146 Lê Duy Phương 5 ĐẲNG 1992 Khánh Hòa 20180321
147 Lê Hiền Thảo 5 ĐẲNG 1977 Khánh Hòa 20180321
148 Lê Hoài Phong 5 ĐẲNG 1969 Phú Yên 20180321
149 Lê Hoàng Hùng 5 ĐẲNG 1968 – Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 20170318
150 Lê Hồng Phương 5 ĐẲNG 1989 TP.HCM 20170527
151 Lê Hồng Vũ 5 ĐẲNG 1967 Long An 20170527
152 Lê Khánh Lương 5 ĐẲNG 1988 Ninh Bình 20180821
153 Lê Kỳ Quán 5 ĐẲNG 1965 Vĩnh Long 20170527
154 Lê Mạnh Hùng 5 ĐẲNG 1979 Hà Nội 20180821
155 Lê Minh Hùng 5 ĐẲNG 1970 TP.HCM 20170527
156 Lê Minh Khang 5 ĐẲNG 1989 Bình Dương 20170527
157 Lê Minh Quân 5 ĐẲNG 1987 – Lâm Đồng Lâm Đồng 20170318
158 Lê Minh Quý 5 ĐẲNG 1989 TP.HCM 20170527
159 Lê Nam Thành 5 ĐẲNG 1985 Bình Dương 20170527
160 Lê Nghiệp Quân 5 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
161 Lê Ngọc Long 5 ĐẲNG 1986 Hà Nam 20180821
162 Lê Ngọc Vị 5 ĐẲNG 1986 Hà Nội 20170625
163 Lê Nhật Anh 5 ĐẲNG 1992 Hà Nội 20180821
164 Lê Như Sang 5 ĐẲNG 1984 TP.HCM 20170527
165 Lê Ra Tiền 5 ĐẲNG 1988 Hà Nội 20170625
166 Lê Tấn Phong 5 ĐẲNG 1985 Tiền Giang 20170527
167 Lê Thanh Hải 5 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
168 Lê Thành Trung 5 ĐẲNG 1982 Bến Tre 20170527
169 Lê Thị Bích Lộc 5 ĐẲNG 1976 – Lâm Đồng Lâm Đồng 20170318
170 Lê Thuận 5 ĐẲNG 1975 T.T.Huế 20180428
171 Lê Trí Thông 5 ĐẲNG 1993 TP.HCM 20170527
172 Lê Trung Cường 5 ĐẲNG 1978 Nam Định 20170625
173 Lê Trung Linh 5 ĐẲNG 1988 Hà Nội 20170625
174 Lê Trung Tín 5 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
175 Lê Văn Duẩn 5 ĐẲNG 1981 Nam Định 20170625
176 Lê Văn Kính 5 ĐẲNG 1974 Phú Yên 20170318
177 Lê Văn Thiệp 5 ĐẲNG 1991 Quảng Ninh 20170625
178 Lê Văn Vịnh 5 ĐẲNG 1977 Lào Cai 20180821
179 Lê Viết Chất 5 ĐẲNG 1977 TP.HCM 20170527
180 Lê Việt Long 5 ĐẲNG 1977 Hà Nội 20180821
181 Lê Viết Tự 5 ĐẲNG 1968 Quảng Ninh 20180821
182 Lương Công Đức 5 ĐẲNG 1986 TP.HCM 20170527
183 Lương Quang Đăng 5 ĐẲNG 1982 TP.HCM 20170527
184 Lương Quang Hưởng 5 ĐẲNG 1980 Hà Nội 20170625
185 Lương Văn Hanh 5 ĐẲNG 1980 Hưng Yên 20180821
186 Lương Văn Hùng 5 ĐẲNG 1987 Gia Lai 20180428
187 Lương Văn Phấn 5 ĐẲNG 1987 Quảng Ninh 20180821
188 Lý Hoàng Tân 5 ĐẲNG 1984 Khánh Hòa 20170625
189 Lý Xuân Hiệp 5 ĐẲNG 1972 Bình Định 20180428
190 Mai Hữu Tuấn 5 ĐẲNG 1990 Hoà Bình 20180821
191 Mai Thế Thanh 5 ĐẲNG 1971 Hải Phòng 20170625
192 Marion Sandra 5 ĐẲNG 20171203
193 MOUSSAOUI 5 ĐẲNG 20180522
194 NDOYE Oumar 5 ĐẲNG 20180522
195 Ngô Quốc Phong 5 ĐẲNG 1985 – Bình Thuận Bình Thuận 20170318
196 Ngô Văn Hè 5 ĐẲNG 1977 Hải Dương 20180321
197 Ngô Văn Thành 5 ĐẲNG 1980 Tiền Giang 20170318
198 Nguyễn Anh Tâm 5 ĐẲNG 1989 Đồng Nai 20170527
199 Nguyễn Bá Cách 5 ĐẲNG 1991 Hà Nội 20170625
200 Nguyễn Bá Thọ 5 ĐẲNG 1988 TP.HCM 20170527
201 Nguyễn Briare 5 ĐẲNG 20171203
202 Nguyễn Cẩm Hương 5 ĐẲNG 1981 Quảng Nam 20180428
203 Nguyễn Công Quả 5 ĐẲNG 1972 – Quảng Ngãi Quảng Ngãi 20170318
204 Nguyễn Công Tiến 5 ĐẲNG 1958 Quảng Nam 20180428
205 Nguyễn Công Trực 5 ĐẲNG 1982 Bến Tre 20170527
206 Nguyễn Đăng Rim 5 ĐẲNG 1991 Đắk Lắk 20180321
207 Nguyễn Đăng Thuần 5 ĐẲNG 1970 Cần Thơ 20170527
208 Nguyễn Danh An 5 ĐẲNG 1989 Quảng Ninh 20170625
209 Nguyễn Danh Nghĩa 5 ĐẲNG 1990 Hà Nội 20170625
210 Nguyễn Dinh Hoang 5 ĐẲNG 20171203
211 Nguyễn Đình Khanh 5 ĐẲNG 1966 Bình Định 20170710
212 Nguyễn Đình Khanh 5 ĐẲNG 1957 Quảng Nam 20180428
213 Nguyễn Đình Linh 5 ĐẲNG 1985 Quảng Nam 20170318
214 Nguyễn Đình Mạnh 5 ĐẲNG 1992 Hà Nội 20180821
215 Nguyễn Đình Pháp 5 ĐẲNG 1980 Bình Thuận 20180428
216 Nguyễn Đình Phương 5 ĐẲNG 1958 Phú Yên 20170710
217 Nguyễn Đình Tân 5 ĐẲNG 1973 Long An 20170527
218 Nguyễn Đình Trung 5 ĐẲNG 1980 Hà Nội 20170625
219 Nguyễn Đức Huy 5 ĐẲNG 1985 TP.HCM 20170527
220 Nguyễn Đức Phúc 5 ĐẲNG 1977 Ninh Bình 20170625
221 Nguyễn Đức Trí 5 ĐẲNG 1986 TP.HCM 20170527
222 Nguyễn Hồ Duy Huấn 5 ĐẲNG 1982 Khánh Hòa 20180321
223 Nguyễn Hoàng Minh 5 ĐẲNG 1990 Bình Thuận 20180428
224 Nguyễn Hoàng Thanh Ái 5 ĐẲNG 1987 TP.HCM 20170527
225 Nguyễn Hoàng Thọ 5 ĐẲNG 1965 TP.HCM 20170527
226 Nguyễn Hoàng Trúc Khanh 5 ĐẲNG 1993 TP.HCM 20170527
227 Nguyễn Hồng Minh 5 ĐẲNG 1982 Quảng Ninh 20180821
228 Nguyễn Hữu Anh 5 ĐẲNG 1985 Bình Phước 20170318
229 Nguyễn Hữu Công 5 ĐẲNG 1989 Khánh Hòa 20180321
230 Nguyễn Hữu Hà 5 ĐẲNG 1985 Nam Định 20180821
231 Nguyên Hữu Hồng 5 ĐẲNG 1977 Khánh Hoà 20170318
232 Nguyễn Hữu Tín 5 ĐẲNG 1989 Bình Định 20170710
233 Nguyễn Hữu Tuân 5 ĐẲNG 1981 Hải Dương 20170625
234 Nguyễn Khắc Huy 5 ĐẲNG 1985 TP.HCM 20170527
235 Nguyễn Khắc Việt 5 ĐẲNG 1989 Thái Nguyên 20180821
236 Nguyễn Lê Thanh Liêm 5 ĐẲNG 1981 Tiền Giang 20170527
237 Nguyễn Lĩnh 5 ĐẲNG 1985 Khánh Hoà 20170318
238 Nguyễn Mai Trinh 5 ĐẲNG 1989 TP.HCM 20170527
239 Nguyễn Minh Cường 5 ĐẲNG 1985 Phú Yên 20170710
240 Nguyễn Minh Giang 5 ĐẲNG 1990 Bình Định 20170710
241 Nguyễn Minh Tài 5 ĐẲNG 1990 Bình Dương 20170527
242 Nguyễn Minh Thông 5 ĐẲNG 1972 An Giang 20170527
243 Nguyễn Minh Thông 5 ĐẲNG 1981 Hà Nội 20170625
244 Nguyễn Nam Trân 5 ĐẲNG 1989 Quảng Nam 20180428
245 Nguyễn Năng Vũ 5 ĐẲNG 1972 Hà Nội 20170625
246 Nguyễn Ngọc Pháp 5 ĐẲNG 1978 Quảng Nam 20170710
247 Nguyễn Ngọc Việt 5 ĐẲNG 1987 Thừa Thiên Huế 20180321
248 Nguyễn Như Tuyên 5 ĐẲNG 1985 Hải Dương 20180321
249 Nguyễn Phi Phụng 5 ĐẲNG 1989 Đại học TDTT TP. HCM 20180428
250 Nguyễn Phương Thanh 5 ĐẲNG 1978 TP.HCM 20170527
251 Nguyễn Quốc Sỹ 5 ĐẲNG 1989 Bình Định 20170710
252 Nguyễn Quốc Tâm 5 ĐẲNG 1986 Bình Định 20170710
253 Nguyễn Sơn Định 5 ĐẲNG 1978 Bình Thuận 20170527
254 Nguyễn Tá Tập 5 ĐẲNG 1990 Hà Nội 20170625
255 Nguyễn Thạc Tín 5 ĐẲNG 1978 Hà Nội 20170625
256 Nguyễn Thanh Hoàng 5 ĐẲNG 1982 Vĩnh Long 20170527
257 Nguyễn Thanh Hùng 5 ĐẲNG 1985 TP.HCM 20170527
258 Nguyễn Thanh Hùng 5 ĐẲNG 1970 Đắk Lắk 20170710
259 Nguyễn Thanh Lâm 5 ĐẲNG 1977 Vĩnh Long 20170527
260 Nguyễn Thanh Lâm 5 ĐẲNG 1990 Quảng Nam 20180428
261 Nguyễn Thanh Luân 5 ĐẲNG 20171203
262 Nguyễn Thanh Phương 5 ĐẲNG 1987 Vĩnh Long 20170527
263 Nguyễn Thành Quân 5 ĐẲNG 1972 Đồng Nai 20170527
264 Nguyễn Thanh Tân 5 ĐẲNG 1987 TP.HCM 20170527
265 Nguyễn Thanh Thiện 5 ĐẲNG 1984 Quảng Trị 20180428
266 Nguyễn Thành Vinh 5 ĐẲNG 1978 Cần Thơ 20170527
267 Nguyễn Thế Lập 5 ĐẲNG 1987 Vĩnh Long 20170527
268 Nguyễn Thị Hoa Sen 5 ĐẲNG 1992 Gia Lai 20180428
269 Nguyễn Thị Mẫn 5 ĐẲNG 1991 Hà Nội 20180821
270 Nguyễn Thị Mận 5 ĐẲNG 1994 Hà Nội 20180821
271 Nguyễn Thị Thanh Hương 5 ĐẲNG 1980 Bình Dương 20170527
272 Nguyễn Thị Thanh Nga 5 ĐẲNG 1973 TP.HCM 20170527
273 Nguyễn Thị Thủy 5 ĐẲNG 1985 Hà Nội 20170625
274 Nguyễn Thị Tuyết Mai 5 ĐẲNG 1989 An Giang 20170527
275 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 5 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
276 Nguyễn Tiến Long 5 ĐẲNG 1988 Quảng Ninh 20180821
277 Nguyễn Tiến Việt 5 ĐẲNG 1973 Hà Nội 20180821
278 Nguyễn Tri Công 5 ĐẲNG 1983 Khánh Hòa 20180428
279 Nguyễn Tristan 5 ĐẲNG 20171203
280 Nguyễn Trung Kiên 5 ĐẲNG 1987 TP.HCM 20170527
281 Nguyễn Trường An 5 ĐẲNG 1985 TP.HCM 20170527
282 Nguyễn Tuấn Anh 5 ĐẲNG 1987 Hà Nội 20170625
283 Nguyễn Tuấn Dũng 5 ĐẲNG 1989 Bình Thuận 20170710
284 Nguyễn Văn Cảnh 5 ĐẲNG 1991 Quảng Ninh 20170625
285 Nguyễn Văn Cầu 5 ĐẲNG 1991 Hà Nội 20180821
286 Nguyễn Văn Chính 5 ĐẲNG 1985 Hà Nội 20170625
287 Nguyễn Văn Cưu 5 ĐẲNG 1974 Quảng Nam 20180428
288 Nguyễn Văn Du 5 ĐẲNG 1988 Lào Cai 20180821
289 Nguyễn Văn Giáp 5 ĐẲNG 1988 TP.HCM 20170527
290 Nguyễn Văn Hạnh 5 ĐẲNG 1977 Quảng Nam 20180428
291 Nguyễn Văn Hào 5 ĐẲNG 1990 Hà Nội 20170625
292 Nguyễn Văn Hợp 5 ĐẲNG 1988 – Tuyên Quang Lâm Đồng 20170318
293 Nguyễn Văn Hướng 5 ĐẲNG 1986 Quảng Ninh 20180821
294 Nguyễn Văn Hữu 5 ĐẲNG 1966 Vĩnh Long 20170527
295 Nguyễn Văn Mạnh 5 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
296 Nguyễn Văn Nguyên 5 ĐẲNG 1988 – Thái Nguyên Lâm Đồng 20170318
297 Nguyễn Văn Nguyện 5 ĐẲNG 1992 Gia Lai 20180428
298 Nguyễn Văn Nhỏ 5 ĐẲNG 1959 Đồng Tháp 20170527
299 Nguyễn Văn Quốc 5 ĐẲNG 1990 Đà Nẵng 20180428
300 Nguyễn Văn Quý 5 ĐẲNG 1983 Hà Nội 20180821
301 Nguyễn Văn Quyết 5 ĐẲNG 1990 Hà Nội 20180821
302 Nguyên Văn Sáo 5 ĐẲNG 1977 – Đà Năng Đà Nẵng 20170318
303 Nguyễn Văn Sơn 5 ĐẲNG 1990 Hà Nội 20180821
304 Nguyễn Văn Tân 5 ĐẲNG 1991 Bình Định 20170710
305 Nguyễn Văn Tân 5 ĐẲNG 1969 Quảng Nam 20170710
306 Nguyễn Văn Thái 5 ĐẲNG 1964 Tiền Giang 20170527
307 Nguyễn Văn Thanh 5 ĐẲNG 1971 Quảng Trị 20170318
308 Nguyễn Văn Thạnh 5 ĐẲNG 1991 Đắk Lắk 20180428
309 Nguyễn Văn Thề 5 ĐẲNG 1976 Bình Thuận 20170527
310 Nguyễn Văn Thiện 5 ĐẲNG 1987 TP.HCM 20170527
311 Nguyễn Văn Trí 5 ĐẲNG 1983 TP.HCM 20170527
312 Nguyễn Văn Trong 5 ĐẲNG 1988 TP.HCM 20170527
313 Nguyễn Văn Trường 5 ĐẲNG 1986 TP.HCM 20170527
314 Nguyễn Viết Anh 5 ĐẲNG 1987 Hà Nội 20180821
315 Nguyễn Viết Khiển 5 ĐẲNG 1987 Hà Nội 20180821
316 Nguyễn Xuân Anh 5 ĐẲNG 1974 Hải Dương 20170318
317 Nguyễn Xuân Long 5 ĐẲNG 1978 Hải Phòng 20180821
318 Paillardon Huyen Trang 5 ĐẲNG 20171203
319 Phạm Anh Hòa 5 ĐẲNG 1982 Hà Nội 20170625
320 Phạm Công Khởi 5 ĐẲNG 1977 TP.HCM 20170527
321 Phạm Đình Khiêm 5 ĐẲNG 1990 Bình Định 20170710
322 Phạm Đức Vượng 5 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
323 Phạm Duy 5 ĐẲNG 1985 Sóc Trăng 20170527
324 Phạm Hồng Khanh 5 ĐẲNG 1990 Vĩnh Long 20170527
325 Phạm Hữu Tuấn 5 ĐẲNG 1975 Hà Nội 20180821
326 Phạm Huy Hùng 5 ĐẲNG 1985 Hà Nội 20180821
327 Phạm Khắc Bình 5 ĐẲNG 1978 Đà Nẵng 20180428
328 Phạm Ngọc Đức 5 ĐẲNG 1987 Hà Nội 20170625
329 Phạm Ngọc Dũng 5 ĐẲNG 1982 Khánh Hoà 20170318
330 Phạm Ngọc Hưng 5 ĐẲNG 1988 Nam Định 20170625
331 Phạm Ngọc Phúc 5 ĐẲNG 1986 Hà Nội 20180821
332 Phạm Quang Đẩu 5 ĐẲNG 1981 Bình Định 20170710
333 Phạm Quốc Việt 5 ĐẲNG 1983 Hải Phòng 20170318
334 Phạm Quốc Việt 5 ĐẲNG 1986 Bình Dương 20170527
335 Phạm Thành Lâm 5 ĐẲNG 1987 TP.HCM 20170527
336 Phạm Thanh Tùng 5 ĐẲNG 1975 – Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 20170318
337 Phạm Thế Anh 5 ĐẲNG 1989 Hải Dương 20180821
338 Phạm Trọng Nghĩa 5 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
339 Phạm Trung Kiên 5 ĐẲNG 1978 Hà Nội 20180821
340 Phạm Văn Chiến 5 ĐẲNG 1988 Thái Bình 20180821
341 Phạm Văn Luận 5 ĐẲNG 1948 – Quảng Ngãi Quảng Ngãi 20170318
342 Phạm Văn Thái 5 ĐẲNG 1985 Bình Dương 20170710
343 Phạm Văn Thanh 5 ĐẲNG 1991 Hà Nội 20170625
344 Phạm Võ Văn Pháp 5 ĐẲNG 1988 Bình Định 20170710
345 Phan Duy Huy 5 ĐẲNG 1987 Đắk Lắk 20180321
346 Phan Hửu Lộc 5 ĐẲNG 1981 Đà Nẵng 20180428
347 Phan Minh Trước 5 ĐẲNG 1985 Long An 20170527
348 Phan Ngọc Tiến 5 ĐẲNG 1985 Bình Định 20180428
349 Phan Phước Tiệp 5 ĐẲNG 1987 Quảng Nam 20180428
350 Phan Thanh Hòa 5 ĐẲNG 1973 Đà Nẵng 20180428
351 Phan Thanh Toại 5 ĐẲNG 1973 Bình Thuận 20170527
352 Phan Thị Phước 5 ĐẲNG 1990 Quân Đội 20180821
353 Phan Văn Khôi 5 ĐẲNG 1970 Thái Nguyên 20170625
354 Phan Văn Nghị 5 ĐẲNG 1974 Bình Thuận 20170527
355 Phan Văn Tiển 5 ĐẲNG 1987 Hà Nội 20170625
356 Phan Văn Tuấn 5 ĐẲNG 1973 Đà Nẵng 20180428
357 Phùng Đăng Huấn 5 ĐẲNG 1990 Hà Nội 20170625
358 Rodrigues Pedro Nuno Pinto 5 ĐẲNG 20171203
359 SANKARA Mahamady 5 ĐẲNG 20180522
360 SAVADOGO Arouna 5 ĐẲNG 20180522
361 SAVADOGO Ousmane 5 ĐẲNG 20180522
362 Sawadogo Mahamadi 5 ĐẲNG 20171203
363 SAWADOGO Philippe 5 ĐẲNG 20180522
364 Sawadogo Sylvain 5 ĐẲNG 20171203
365 Sơn Văn Kha 5 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
366 Tạ Ngọc Minh Hoàng 5 ĐẲNG 1984 TP.HCM 20170527
367 Tạ Tuấn Lâm 5 ĐẲNG 1989 Ninh Bình 20170625
368 Thái Ngô Thuỷ 5 ĐẲNG 1977 Bến Tre 20170527
369 Thongdara Frédéric 5 ĐẲNG 20171203
370 Tiền Thanh Ngoan 5 ĐẲNG 1982 – Bạc Liêu Lâm Đồng 20170318
371 Tô Quang Dịnh 5 ĐẲNG 1987 Thái Nguyên 20170625
372 Trà Văn Trung 5 ĐẲNG 1972 Đồng Nai 20170527
373 Trầm Minh Nhựt 5 ĐẲNG 1970 Bình Thuận 20170527
374 Trần Anh Dũng 5 ĐẲNG 1988 Đắk Lắk 20180321
375 Trần Diệu Linh 5 ĐẲNG 1982 Thái Bình 20170625
376 Trần Đình Danh 5 ĐẲNG 1975 T.T. Huế 20170710
377 Trần Đình Đô 5 ĐẲNG 1977 Bình Định 20170710
378 Trần Đoàn Vinh 5 ĐẲNG 1973 Bình Định 20170710
379 Trần Hậu Thành 5 ĐẲNG 1980 Khánh Hòa 20180321
380 Trần Hữu Trí 5 ĐẲNG Quảng Ngãi 20180428
381 Trần Huy Tài 5 ĐẲNG 1977 Hà Nội 20170625
382 Trần Mạnh Cương 5 ĐẲNG 1985 Nam Định 20180821
383 Trần Mạnh Cường 5 ĐẲNG 1991 Hà Nội 20170625
384 Tran Marion Émilie 5 ĐẲNG 20171203
385 Trần Minh Cường 5 ĐẲNG 1982 Bình Định 20170710
386 Trần Nam 5 ĐẲNG 1972 Nam Định 20170625
387 Trần Ngọc Đức 5 ĐẲNG 1972 Bình Định 20170710
388 Trần Ngọc Vũ 5 ĐẲNG 1979 Quảng Bình 20180428
389 Trần Quang 5 ĐẲNG 1965 Quảng Nam 20170710
390 Trần Quang Chỉnh 5 ĐẲNG 1970 – Thái Bình Bà Rịa Vũng Tàu 20170318
391 Trần Quang Linh 5 ĐẲNG 1961 TP.HCM 20170527
392 Trần Quang Tiến 5 ĐẲNG 1964 Thái Bình 20180821
393 Trần Quốc Hải 5 ĐẲNG 1983 – Bình Thuận Bình Thuận 20170318
394 Trần Quốc Hữu 5 ĐẲNG 1991 Thái Nguyên 20180821
395 Trần Thăng Lân 5 ĐẲNG 1965 TP.HCM 20170527
396 Trần Thành Trung 5 ĐẲNG 1981 Bình Dương 20170527
397 Trần Thế Trọng 5 ĐẲNG 1988 Tiền Giang 20170527
398 Trần Thị Bích Trâm 5 ĐẲNG 1992 TP.HCM 20170527
399 Trần Thị Hồng Anh 5 ĐẲNG 1990 Thái Nguyên 20180821
400 Tran Tien Dung 5 ĐẲNG 20171203
401 Trần Trung Vĩnh 5 ĐẲNG 1974 Quảng Nam 20180428
402 Trần Văn Châu 5 ĐẲNG 1973 Nam Định 20170625
403 Trần Văn Đắc 5 ĐẲNG 1973 Bến Tre 20170318
404 Trần Văn Đoàn 5 ĐẲNG 1979 Hải Dương 20180821
405 Trần Văn Hiếu 5 ĐẲNG 1970 Bình Định 20170710
406 Trần Văn Khanh 5 ĐẲNG 1981 TP.HCM 20170527
407 Trần Văn Minh 5 ĐẲNG 1988 TP.HCM 20170527
408 Trần Văn Quyền 5 ĐẲNG 1987 TP.HCM 20170527
409 Trần Văn Sỹ 5 ĐẲNG 1993 Nam Định 20180821
410 Trần Văn Tâm 5 ĐẲNG 1991 T.T.Huế 20180428
411 Trần Văn Tiến 5 ĐẲNG 1991 Nam Định 20180821
412 Trần Văn Toán 5 ĐẲNG 1965 Quảng Ninh 20180821
413 Trần Văn Tuấn 5 ĐẲNG 1986 TP.HCM 20170527
414 Trần Việt Hằng 5 ĐẲNG 1980 Bình Định 20180428
415 Trần Xuân Sang 5 ĐẲNG 1985 Bình Dương 20170527
416 Trần Xuân Thế 5 ĐẲNG 1988 TP.HCM 20170527
417 Triệu Thiên Kỳ 5 ĐẲNG Tuyên Quang 20180428
418 Trịnh Văn Lưu 5 ĐẲNG 1989 Bình Định 20170710
419 Trương Chí Nguyện 5 ĐẲNG 1989 Cà Mau 20170527
420 Trương Hoàng Phương 5 ĐẲNG 1992 Cà Mau 20170527
421 Trương Văn Hòa 5 ĐẲNG 1963 Hà Nội 20170625
422 Võ Anh Văn 5 ĐẲNG 1984 TP.HCM 20170527
423 Võ Duy Phương 5 ĐẲNG 1971 Khánh Hoà 20170318
424 Võ Hoàng Vũ 5 ĐẲNG 1975 Vĩnh Long 20170527
425 Võ Khắc Hoàng 5 ĐẲNG 1975 Bình Định 20170710
426 Võ Kim Nguyên 5 ĐẲNG 1982 – Phú Yên Phú Yên 20170318
427 Võ Sỹ Phú 5 ĐẲNG 1985 Bến Tre 20170527
428 Võ Thế Phong 5 ĐẲNG 1987 TP.HCM 20170527
429 Võ Thị Bích Trâm 5 ĐẲNG 1987 Bình Định 20180428
430 Võ Thị Ngọc Trầm 5 ĐẲNG 1980 Bình Dương 20170527
431 Võ Thị Thu Hằng 5 ĐẲNG 1985 Tiền Giang 20170527
432 Võ Văn Bang 5 ĐẲNG 1977 Bình Thuận 20170710
433 Võ Văn Tài 5 ĐẲNG 1977 TP.HCM 20170527
434 Vũ Bích Ngọc 5 ĐẲNG 1989 Bình Dương 20170527
435 Vũ Công Trọng 5 ĐẲNG 1993 Bắc Ninh 20170625
436 Vũ Đức Hiệu 5 ĐẲNG 1985 TP.HCM 20170527
437 Vũ Minh Thắng 5 ĐẲNG 1984 Vĩnh Phúc 20180821
438 Vũ Thành Công 5 ĐẲNG 1986 Hà Nội 20180821
439 Vũ Thị Cúc Chi 5 ĐẲNG 1965 TP.HCM 20170527
440 Vũ Văn Cương 5 ĐẲNG 1988 Hà Nội 20180821
441 Vũ Văn Hợp 5 ĐẲNG 1985 Nam Định 20180821
TRỢ GIÁO CAO CẤP   4 ĐẲNG
1 Allgeyer Jurgen 4 ĐẲNG 20171203
2 Amini Malek 4 ĐẲNG 20171203
3 Arnulf Charles 4 ĐẲNG 20171203
4 Balducci Arnaud 4 ĐẲNG 20171203
5 Barry Saidou 4 ĐẲNG 20171203
6 BELEMUIRE Roland 4 ĐẲNG 20180522
7 Benhammadi Abdelaziz 4 ĐẲNG 20171203
8 Bilardo Giacomo 4 ĐẲNG 20171203
9 BOUDA Ismaïla 4 ĐẲNG 20180522
10 Bras Luis Nuno de Moura 4 ĐẲNG 20171203
11 Bùi Bích Hường 4 ĐẲNG 1988 Hà Nội 20170625
12 Bùi Duy Thanh 4 ĐẲNG 1993 Hà Nội 20180821
13 Bùi Hoàng Ba 4 ĐẲNG 1994 Hà Nội 20180821
14 Bùi Huy Bình 4 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
15 Bùi Khả Pho 4 ĐẲNG 1984 Hà Nội 20180821
16 Bùi Quốc Kháng 4 ĐẲNG 1991 Bình Định 20170710
17 Bùi Tá Bình 4 ĐẲNG 1981 Đắk Nông 20180321
18 Bùi Thế Thành 4 ĐẲNG 1994 Bắc Ninh 20170625
19 Bùi Văn Miến 4 ĐẲNG 1993 Hà Nội 20170625
20 Bùi Văn Phương 4 ĐẲNG 1987 Thái Bình 20170625
21 Canals Philippe 4 ĐẲNG 20171203
22 Cao Hữu Hoà 4 ĐẲNG 1994 Bình Định 20170710
23 Cao Tuấn Anh 4 ĐẲNG 1981 Hải Dương 20170318
24 Cao Văn Chung 4 ĐẲNG 1981 – Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 20170318
25 Carvalho Irene Maria Palmares Dias 4 ĐẲNG 20171203
26 Châu Đặng Dư 4 ĐẲNG 1986 TP.HCM 20170527
27 Chauffour Francis 4 ĐẲNG 20171203
28 Chauffour Jacky 4 ĐẲNG 20171203
29 Choquet Luc 4 ĐẲNG 20171203
30 Chouqui Hamid 4 ĐẲNG 20171203
31 Christophe Stephane 4 ĐẲNG 20171203
32 Chu Thị Lộ 4 ĐẲNG 1985 Hà Nội 20170625
33 COMPAORE Alassani 4 ĐẲNG 20180522
34 Crivellaro Alessandro 4 ĐẲNG 20171203
35 DAAS  Nabil 4 ĐẲNG 20180522
36 DADIOARI B. Asimaou 4 ĐẲNG 20180522
37 Daix Didier 4 ĐẲNG 20171203
38 Đàm Cảnh Côn 4 ĐẲNG 1991 Thanh Hoá 20180821
39 Đặng Duy Đông 4 ĐẲNG 1986 Nam Định 20180821
40 Đặng Hoàng Giang 4 ĐẲNG 1992 TP.HCM 20170527
41 Đặng Hữu Nhân Tâm 4 ĐẲNG 1988 Hà Nội 20180821
42 Đặng Văn Hùng 4 ĐẲNG 1986 Hà Nam 20180821
43 Đặng Văn Ngọc 4 ĐẲNG 1985 Hà Nam 20170625
44 Đào Công Doanh 4 ĐẲNG 1994 Thái Nguyên 20180821
45 Đào Quang Hưng 4 ĐẲNG 1987 Vũng Tàu 20170527
46 Đào Quang Vượng 4 ĐẲNG 1974 TP.HCM 20170527
47 Đào Thiện Sự 4 ĐẲNG 1994 Thừa Thiên Huế 20180321
48 Đào Văn Cường 4 ĐẲNG 1983 Thái Nguyên 20180821
49 Di Trapani Laurent 4 ĐẲNG 20171203
50 Diệp Khánh Tường 4 ĐẲNG 1988 TP.HCM 20170527
51 Đinh Hữu Duy 4 ĐẲNG 1988 Hà Nội 20170625
52 Đinh Mạnh Cường 4 ĐẲNG 1994 Ninh Bình 20180821
53 Đinh Ngọc Quyết 4 ĐẲNG 1989 Bình Dương 20170527
54 Đinh Quang Nhân 4 ĐẲNG 1986 Bến Tre 20170527
55 Đinh Thị Tú Anh 4 ĐẲNG 1985 Hà Nội 20180821
56 Đinh Tuấn Hải 4 ĐẲNG 1986 Đăk Lăk 20170318
57 Đinh Văn Long 4 ĐẲNG 1995 Quảng Ninh 20170625
58 Đinh Văn Vân 4 ĐẲNG 1978 Quảng Ninh 20170625
59 Đinh Xuân Linh 4 ĐẲNG 1971 Thái Nguyên 20170625
60 DIOMA Ouiri Clément 4 ĐẲNG 20180522
61 Đỗ Duy Trường 4 ĐẲNG 1988 Nam Định 20180821
62 Đỗ Hữu Hải 4 ĐẲNG 1982 Đồng Nai 20170527
63 Đỗ Mạnh Cường 4 ĐẲNG 1993 Hà Nội 20170625
64 Đỗ Minh Văn 4 ĐẲNG 1991 Quảng Ninh 20170625
65 Đỗ Quốc Thắng 4 ĐẲNG 1980 Đồng Nai 20170527
66 Đỗ Quyết Tiến 4 ĐẲNG 1975 Hà Nội 20170625
67 Đỗ Thành Đức 4 ĐẲNG 1989 Quảng Bình 20180321
68 Đỗ Thành Kin 4 ĐẲNG 1991 – Phú Yên Phú Yên 20170318
69 Đỗ Thị Phương Hồng 4 ĐẲNG 1995 Hải Dương 20170625
70 Đỗ Văn Lương 4 ĐẲNG 1976 Quảng Nam 20170318
71 Đỗ Văn Tới 4 ĐẲNG 1991 Hà Nội 20180821
72 Đỗ Văn Tuỳ 4 ĐẲNG 1993 Quảng Ninh 20180821
73 Đoàn Hữu Đặng 4 ĐẲNG 1985 TP.HCM 20170527
74 Đoàn Tuấn Nam 4 ĐẲNG 1988 Quảng Ninh 20170625
75 Đoàn Văn Hào 4 ĐẲNG 1965 Bình Định 20170710
76 Đới Thị Hoa 4 ĐẲNG 1995 Hà Nội 20180821
77 Doury Marc 4 ĐẲNG 20171203
78 Dương Công Trí 4 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
79 Dương Hồng Lâm 4 ĐẲNG 1991 Bình Định 20170710
80 Dương Mạnh Hùng 4 ĐẲNG 1987 Hà Nội 20170625
81 Dương Tấn Văn 4 ĐẲNG 1977 Khánh Hoà 20170318
82 Dương Thanh Long 4 ĐẲNG 1981 Hà Nội 20170625
83 Dương Văn Đức 4 ĐẲNG 1996 Thái Nguyên 20180821
84 Dương Văn Hành 4 ĐẲNG 1979 Bình Định 20170710
85 Dương Văn Thuỷ 4 ĐẲNG 1980 Hà Nội 20180821
86 Dương Văn Tốt 4 ĐẲNG 1987 Hưng Yên 20170625
87 El Arche Mohammed 4 ĐẲNG 20171203
88 Elmadi Nabil 4 ĐẲNG 20171203
89 Foramitti Arnaud 4 ĐẲNG 20171203
90 Galfre Michel 4 ĐẲNG 20171203
91 Garcia Marc 4 ĐẲNG 20171203
92 Gaudart Jean 4 ĐẲNG 20171203
93 Gerardi Emanuele 4 ĐẲNG 20171203
94 Hà Trọng Mạnh 4 ĐẲNG 1985 – Phú Thọ Lâm Đồng 20170318
95 Hemmar Jean Marc 4 ĐẲNG 20171203
96 Hồ Hoàng Anh 4 ĐẲNG 1991 – Lâm Đồng Lâm Đồng 20170318
97 Hoàng Minh Tâm 4 ĐẲNG 1994 Hà Nội 20180821
98 Hoàng Tấn Đặng 4 ĐẲNG 1991 Đồng Nai 20170527
99 Hoàng Trọng San 4 ĐẲNG 1987 – Quảng Bình Quảng Bình 20170318
100 Hoàng Trọng Thuỷ 4 ĐẲNG 1988 Hà Nội 20180821
101 Hứa Thanh Hưng 4 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
102 Huỳnh Kim Hoang 4 ĐẲNG 1982 Khánh Hòa 20180321
103 Huỳnh Minh Sang 4 ĐẲNG 1991 Bến Tre 20170527
104 Huỳnh Tấn Phong 4 ĐẲNG 1976 Tiền Giang 20170527
105 Huỳnh Tấn Vinh 4 ĐẲNG 1986 TP.HCM 20170527
106 Huỳnh Thanh Hải 4 ĐẲNG 1991 Vũng Tàu 20170527
107 Huỳnh Thanh Sơn 4 ĐẲNG 1992 Bến Tre 20170527
108 Huỳnh Thị Phúc Thanh 4 ĐẲNG 1992 TP.HCM 20170527
109 Huỳnh Thị Trúc 4 ĐẲNG 1991 Bình Dương 20170318
110 Huỳnh Trọng Tùng 4 ĐẲNG 1992 Bình Dương 20170527
111 Huỳnh Văn Ngà 4 ĐẲNG 1966 Trà Vinh 20170318
112 Huỳnh Văn Thảo 4 ĐẲNG 1967 Bình Định 20170710
113 KABORE  R. Ignace 4 ĐẲNG 20180522
114 Kaci Hamid 4 ĐẲNG 20171203
115 KALMOGO Guetewndé 4 ĐẲNG 20180522
116 Kerautret Gilles 4 ĐẲNG 20171203
117 Khổng Hữu Huấn 4 ĐẲNG 1992 TP.HCM 20170527
118 Khuất Đình Tiến 4 ĐẲNG 1985 Đồng Nai 20170527
119 Khúc Văn Ước 4 ĐẲNG 1991 Hải Dương 20170625
120 La Chí Nghị 4 ĐẲNG 1977 TP.HCM 20170527
121 Lâm Nguyễn Triều Xa 4 ĐẲNG 1989 Vũng Tàu 20170527
122 Lê Anh Ngọc 4 ĐẲNG 1991 Thái Nguyên 20180821
123 Lê Công Minh 4 ĐẲNG 1992 TP.HCM 20170527
124 Lê Đình Chinh 4 ĐẲNG 1984 Hà Nội 20180821
125 Lê Đình Vượng 4 ĐẲNG 1986 Hà Nội 20170625
126 Lê Đức Dũng 4 ĐẲNG 1981 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
127 Lê Đức Hùng 4 ĐẲNG 1978 Hà Nội 20180821
128 Lê Duy Phương 4 ĐẲNG 1992 Khánh Hoà 20170318
129 Lê Hoàng Anh 4 ĐẲNG 1983 Hà Nội 20180821
130 Lê Hữu Bảy 4 ĐẲNG 1990 Thanh Hoá 20180821
131 Lê Khánh Lương 4 ĐẲNG 1988 Ninh Bình 20170625
132 Lê Kim Hưng 4 ĐẲNG 1997 TP.HCM 20170527
133 Lê mạnh Hùng 4 ĐẲNG 1979 Hà Nội 20170625
134 Lê Minh Quý 4 ĐẲNG 1989 TP.HCM 20170527
135 Lê Minh Tuấn 4 ĐẲNG 1984 Tây Ninh 20170527
136 Lê Minh Tùng 4 ĐẲNG 1985 Đắk Nông 20170710
137 Lê Minh Vương 4 ĐẲNG 1992 Hà Nội 20170625
138 Lê Ngọc Hân 4 ĐẲNG 1989 Tiền Giang 20170318
139 Lê Ngọc Long 4 ĐẲNG 1986 Thái Bình 20170625
140 Lê Ngọc Mỹ 4 ĐẲNG 1989 Sóc Trăng 20170527
141 Lê Ngọc Thiện 4 ĐẲNG 1990 Nam Định 20180821
142 Lê Nguyễn Đình Lân 4 ĐẲNG 1993 TP.HCM 20170527
143 Lê Nhật Anh 4 ĐẲNG 1992 Hà Nội 20170625
144 Lê Nhựt Tân 4 ĐẲNG 1978 Bến Tre 20170527
145 Lê Quang Hà 4 ĐẲNG 1990 Vũng Tàu 20170527
146 Lê Quang Thông 4 ĐẲNG 1993 Hải Phòng 20170625
147 Le Retif Jean Yves 4 ĐẲNG 20171203
148 Lê Thành Nhân 4 ĐẲNG 1994 Đồng Nai 20170527
149 Lê Thế Sơn 4 ĐẲNG 1977 CAND 20170625
150 Lê Thị Thúy Duyền 4 ĐẲNG 1985 Vĩnh Long 20170527
151 Lê Văn Cao 4 ĐẲNG 1987 Hà Nội 20170625
152 Lê Văn Công 4 ĐẲNG 1990 Hà Nội 20180821
153 Lê Văn Luyện 4 ĐẲNG 1981 Đăk Lăk 20170318
154 Lê Văn Tam 4 ĐẲNG 1989 Đắk Lắk 20170710
155 Lê Văn Tiến 4 ĐẲNG 1984 Thanh Hoá 20180821
156 Lê Việt Cường 4 ĐẲNG 1991 Vĩnh Long 20170527
157 Levesque Jean Michel 4 ĐẲNG 20171203
158 Lìu Xương Vị 4 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
159 Lữ Bảo Trung 4 ĐẲNG 1987 TP.HCM 20170527
160 Lữ Phước Thuận 4 ĐẲNG 1993 Bến Tre 20170527
161 Lương Văn Phấn 4 ĐẲNG 1987 Quảng Ninh 20170625
162 Lưu Thanh Nghị 4 ĐẲNG 1978 Hà Nội 20180821
163 Lưu Văn Quốc 4 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
164 Lưu Văn Tiến 4 ĐẲNG 1992 Bắc Ninh 20170625
165 Lý Hoàng Tú 4 ĐẲNG 1990 Khánh Hoà 20170318
166 Lý Thanh Hiền 4 ĐẲNG 1993 TP.HCM 20170527
167 Mai Ngọc Giàu 4 ĐẲNG 1971 Bình Dương 20170527
168 Marion Benjamin 4 ĐẲNG 20171203
169 Marion François 4 ĐẲNG 20171203
170 Marion Nicolas 4 ĐẲNG 20171203
171 Martins Daniel 4 ĐẲNG 20171203
172 Mauguin Philippe 4 ĐẲNG 20171203
173 Maurice Mike 4 ĐẲNG 20171203
174 Moreau Vincent 4 ĐẲNG 20171203
175 Nabigh Latifa 4 ĐẲNG 20171203
176 NACOULMA Saamdapa 4 ĐẲNG 20180522
177 Ngô Công Phát 4 ĐẲNG 1990 – Khánh Hoà Lâm Đồng 20170318
178 Ngô Hữu Đồng 4 ĐẲNG 1992 TP.HCM 20170527
179 Ngô Quang Dũng 4 ĐẲNG 1989 Hà Nội 20170625
180 Ngô Văn Hè 4 ĐẲNG 1977 – Hưng Yên Lâm Đồng 20170318
181 Ngô Văn Minh 4 ĐẲNG 1986 – Quảng Bình Quảng Bình 20170318
182 Nguyễn Anh Đức 4 ĐẲNG 1987 Hà Nội 20180821
183 Nguyễn Anh Hải 4 ĐẲNG 1991 Hà Nội 20180821
184 Nguyễn Châu Đạt 4 ĐẲNG 1992 Khánh Hòa 20180321
185 Nguyễn Chí Nam 4 ĐẲNG 1977 Hà Nội 20170625
186 Nguyễn Công Dân 4 ĐẲNG 1977 Hải Dương 20180821
187 Nguyễn Công Thành 4 ĐẲNG 1988 Hà Nội 20170625
188 Nguyễn Công Tiến 4 ĐẲNG 1958 Quảng Nam 20170318
189 Nguyễn Cung Tùng 4 ĐẲNG 1978 Hà Nội 20170625
190 Nguyễn Đình Khanh 4 ĐẲNG 1957 Quảng Nam 20170318
191 Nguyễn Đình Mạnh 4 ĐẲNG 1992 Hà Nội 20170625
192 Nguyễn Đức Phúc 4 ĐẲNG 1977 – Ninh Bình Thừa Thiên Huế 20170318
193 Nguyễn Đức Tài 4 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
194 Nguyễn Đức Thuận 4 ĐẲNG 1983 Hà Nội 20180821
195 Nguyễn Đức Trọng 4 ĐẲNG 1991 Quảng Ninh 20180821
196 Nguyễn Duy Phú 4 ĐẲNG 1993 Hà Nội 20170625
197 Nguyễn Hải Linh 4 ĐẲNG 1996 Hải Dương 20170625
198 Nguyễn Hồ Duy Huấn 4 ĐẲNG 1982 Khánh Hoà 20170318
199 Nguyễn Hoàng Dương 4 ĐẲNG 1995 Hà Nội 20180821
200 Nguyễn Hoàng Hùng 4 ĐẲNG 1979 Vĩnh Long 20170527
201 Nguyễn Hoàng Minh 4 ĐẲNG 1980 Bình Thuận 20170527
202 Nguyễn Hoàng Trung 4 ĐẲNG 1990 Hưng Yên 20170625
203 Nguyễn Hồng Minh 4 ĐẲNG 1982 Quảng Ninh 20170625
204 Nguyễn Hồng Phương 4 ĐẲNG 1987 Hải Dương 20180821
205 Nguyễn Hùng Cường 4 ĐẲNG 1977 TP.HCM 20170527
206 Nguyễn Hữu Hà 4 ĐẲNG 1985 Nam Định 20170625
207 Nguyễn Hữu Ninh 4 ĐẲNG 1989 Hải Dương 20180321
208 Nguyễn Hữu Quyết 4 ĐẲNG 1992 CAND 20170625
209 Nguyễn Hữu Tuân 4 ĐẲNG 1981 Bình Dương 20170318
210 Nguyễn Khắc Việt 4 ĐẲNG 1989 Thái Nguyên 20170625
211 Nguyễn Lâm Đức 4 ĐẲNG 1990 Hà Nội 20180821
212 Nguyễn Minh Hiếu 4 ĐẲNG 1997 CAND 20170625
213 Nguyễn Minh Tuân 4 ĐẲNG 1993 TP.HCM 20170527
214 Nguyễn Mộng Tuyền 4 ĐẲNG 1992 Bình Dương 20170527
215 Nguyễn Ngọc Bích 4 ĐẲNG 1988 Khánh Hòa 20180321
216 Nguyễn Ngọc Châu 4 ĐẲNG 1973 Bình Định 20180321
217 Nguyễn Ngọc Diễm Thy 4 ĐẲNG 1994 Đồng Nai 20170527
218 Nguyễn Ngọc Pháp 4 ĐẲNG 1978 Quảng Nam 20170710
219 Nguyễn Ngọc Sơn 4 ĐẲNG 1987 TP.HCM 20170527
220 Nguyễn Ngọc Thanh 4 ĐẲNG 1980 Nam Định 20180821
221 Nguyễn Ngọc Toàn 4 ĐẲNG 1987 Hà Nội 20180821
222 Nguyễn Nhật Minh 4 ĐẲNG 1973 TP.HCM 20170527
223 Nguyễn Nhật Tân 4 ĐẲNG 1971 Bình Định 20170710
224 Nguyễn Như Toán 4 ĐẲNG 1980 Hưng Yên 20180821
225 Nguyễn Như Tuyên 4 ĐẲNG 1985 Hà Nội 20170625
226 Nguyễn Phạm Thái Sơn 4 ĐẲNG 1997 Bình Thuận 20170710
227 Nguyễn Phan Quốc Anh 4 ĐẲNG 1992 Vĩnh Long 20170527
228 Nguyễn Phương Diễm 4 ĐẲNG 1990 Bến Tre 20170527
229 Nguyễn Quang Hưng 4 ĐẲNG 1989 Hà Nội 20180821
230 Nguyễn Quang Sơn 4 ĐẲNG 1995 Hà Nội 20180821
231 Nguyễn Quang Vinh 4 ĐẲNG 1990 Bắc Ninh 20170625
232 Nguyễn Quốc Thái 4 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
233 Nguyễn Quốc Tiển 4 ĐẲNG 1988 Bình Định 20170710
234 Nguyễn Quý Phi 4 ĐẲNG 1992 Bình Định 20170710
235 Nguyễn Tấn Cảnh 4 ĐẲNG 1986 Bình Định 20170710
236 Nguyễn Thái Hào 4 ĐẲNG 1975 Bình Định 20170710
237 Nguyễn Thái Tài 4 ĐẲNG 1993 Thái Nguyên 20180821
238 Nguyễn Thành Công 4 ĐẲNG 1975 – Đà Lạt Lâm Đồng 20170318
239 Nguyễn Thanh Huân 4 ĐẲNG 1969 Bình Dương 20180428
240 Nguyễn Thanh Huỳnh Trang 4 ĐẲNG 1990 Đồng Nai 20170527
241 Nguyễn Thành Khoách 4 ĐẲNG 1990 Khánh Hòa 20180321
242 Nguyễn Thanh Toàn 4 ĐẲNG 1991 Tiền Giang 20180321
243 Nguyễn Thanh Tuấn 4 ĐẲNG 1987 Vũng Tàu 20170527
244 Nguyễn Thanh Xuân Cảnh 4 ĐẲNG 1993 –  Thừa Thiên Huế Đà Nẵng 20170318
245 Nguyễn Thế Dương 4 ĐẲNG 1973 Thái Nguyên 20180821
246 Nguyễn Thế Huy 4 ĐẲNG 1985 – Hà Tĩnh Lâm Đồng 20170318
247 Nguyễn Thế Huy 4 ĐẲNG 1985 Hà Nội 20180821
248 Nguyễn Thị Hoàng Tú 4 ĐẲNG 1991- Quảng Ngãi Quảng Ngãi 20170318
249 Nguyễn Thị Khanh 4 ĐẲNG 1987 Hà Nội 20180821
250 Nguyễn Thị Kim Hoàn 4 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
251 Nguyễn Thị Kim Hương 4 ĐẲNG 1963 Hà Nội 20180821
252 Nguyễn Thị Kim Loan 4 ĐẲNG 1993 TP.HCM 20170527
253 Nguyễn Thị Kim Vi 4 ĐẲNG 1991 Bình Định 20170710
254 Nguyễn Thị Mẫn 4 ĐẲNG 1991 Hà Nội 20170625
255 Nguyễn Thị Sự 4 ĐẲNG 1977 Đồng Nai 20170527
256 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 4 ĐẲNG 1987 TP.HCM 20170527
257 Nguyễn Thị Thuý 4 ĐẲNG 1979 Hà Nội 20180821
258 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 4 ĐẲNG 1992 – Quảng Ngãi Quảng Ngãi 20170318
259 Nguyễn Thị Tuyết Dung 4 ĐẲNG 1990 An Giang 20170527
260 Nguyễn Tiến Long 4 ĐẲNG 1988 Quảng Ninh 20170625
261 Nguyễn Trần Chí Thanh 4 ĐẲNG 1985 TP.HCM 20170527
262 Nguyễn Trần Xuyền 4 ĐẲNG 1994 Hà Nội 20170625
263 Nguyễn Triệu Phong 4 ĐẲNG 1973 Lâm Đồng 20180321
264 Nguyễn Trọng Lư 4 ĐẲNG 1982 Bình Phước 20170318
265 Nguyễn Trọng Nhân 4 ĐẲNG 1994 TP.HCM 20170527
266 Nguyễn Trúc Sơn 4 ĐẲNG 1979 Bình Định 20170710
267 Nguyễn Trung Xuân 4 ĐẲNG 1990 Nam Định 20180821
268 Nguyễn Văn Bình 4 ĐẲNG 1982 Hà Nội 20170625
269 Nguyễn Văn Cầu 4 ĐẲNG 1991 Hà Nội 20170625
270 Nguyễn Văn Chính 4 ĐẲNG 1970 Đồng Nai 20170527
271 Nguyễn Văn Chuyền 4 ĐẲNG 1980 TP.HCM 20170527
272 Nguyễn Văn Cơ 4 ĐẲNG 1996 Bình Thuận 20180428
273 Nguyễn Văn Cường 4 ĐẲNG 1988 Cần Thơ 20170527
274 Nguyễn Văn Cường 4 ĐẲNG 1980 Hải Dương 20180821
275 Nguyễn Văn Cưu 4 ĐẲNG 1974 Quảng Nam 20170318
276 Nguyễn Văn Đức 4 ĐẲNG 1991 Vũng Tàu 20170527
277 Nguyễn Văn Duy 4 ĐẲNG 1991 Hưng Yên 20170625
278 Nguyễn Văn Duy 4 ĐẲNG 1987 Hà Nội 20180821
279 Nguyễn Văn Hiền 4 ĐẲNG 1992 Đồng Nai 20170527
280 Nguyễn Văn Hiền 4 ĐẲNG 1978 TP.HCM 20170527
281 Nguyễn Văn Hùng 4 ĐẲNG 1973 TP.HCM 20170527
282 Nguyễn Văn Hướng 4 ĐẲNG 1986 Quảng Ninh 20170625
283 Nguyễn Văn Lâm 4 ĐẲNG 1974 Long An 20170527
284 Nguyễn Văn Long 4 ĐẲNG 1995 Hà Nội 20180821
285 Nguyễn Văn Mến 4 ĐẲNG 1973 Bình Dương 20170527
286 Nguyễn Văn Phúc 4 ĐẲNG 1965 Bình Dương 20180428
287 Nguyễn Văn Quân 4 ĐẲNG 1983 Hải Phòng 20170625
288 Nguyễn Văn Quốc 4 ĐẲNG 1990 – Quảng Nam Đà Nẵng 20170318
289 Nguyễn Văn Quyền 4 ĐẲNG 1985 TP.HCM 20170527
290 Nguyễn Văn Quyết 4 ĐẲNG 1990 Hà Nội 20170625
291 Nguyễn Văn Sáng 4 ĐẲNG 1984 Bình Định 20170710
292 Nguyễn Văn Sự 4 ĐẲNG 1984 Hà Nội 20180821
293 Nguyễn Văn Thanh 4 ĐẲNG 1993 TP.HCM 20170527
294 Nguyễn Văn Thức 4 ĐẲNG 1988 Hà Nội 20180821
295 Nguyễn Văn Tình 4 ĐẲNG 1988 Bình Định 20170710
296 Nguyễn Văn Tốt 4 ĐẲNG 1987 Bình Định 20170710
297 Nguyễn Văn Tuấn 4 ĐẲNG 1988 Tiền Giang 20170527
298 Nguyễn Văn Tuấn 4 ĐẲNG 1969 Bình Dương 20170710
299 Nguyễn Văn Vũ 4 ĐẲNG 1991 Thanh Hoá 20180821
300 Nguyễn Văn Xuyên 4 ĐẲNG 1987 Hà Nội 20180821
301 Nguyễn Việt Hùng 4 ĐẲNG 1990 Khánh Hòa 20180321
302 Nguyễn Việt Hùng 4 ĐẲNG 1985 Hà Nội 20180821
303 Nguyễn Viết Khiển 4 ĐẲNG 1987 Hà Nội 20170625
304 Nguyễn Viết Lâm 4 ĐẲNG 1972 Khánh Hòa 20180321
305 Nguyễn Võ Minh Tâm 4 ĐẲNG 1989 Bình Định 20170710
306 Nguyễn Vũ Linh 4 ĐẲNG 1977 Hà Nội 20180821
307 Nguyễn Xuân Tùng 4 ĐẲNG 1981 Quảng Ninh 20180821
308 Nhan Bảo Phong 4 ĐẲNG 1989 An Giang 20170527
309 Nông Văn Tuấn 4 ĐẲNG 1982 Hải Dương 20180821
310 Orfali Gilles 4 ĐẲNG 20171203
311 OUEDRAOGO Boukare
312 Ouedraogo Pakissiba Alfred 4 ĐẲNG 20171203
313 Ouedraogo Wendemanegdé Pierre 4 ĐẲNG 20171203
314 Paillardon Nicolas 4 ĐẲNG 20171203
315 Phạm Gia Huy 4 ĐẲNG 1994 Hà Nội 20170625
316 Phạm Huy Hùng 4 ĐẲNG 1985 Hà Nội 20170625
317 Phạm Khắc Bình 4 ĐẲNG 1978 – Thanh Hoá Đà Nẵng 20170318
318 Phạm Linh Sơn 4 ĐẲNG 1993 Đồng Nai 20170527
319 Phạm Ngọc Phúc 4 ĐẲNG 1986 Hà Nội 20170625
320 Phạm Nguyễn Tiến Mạnh 4 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
321 Phạm Quang Nhớ 4 ĐẲNG 1978 An Giang 20170318
322 Phạm Quang Tùng 4 ĐẲNG 1997 Thái Nguyên 20180821
323 Phạm Thành Nhân 4 ĐẲNG 1988 TP.HCM 20170527
324 Phạm Thế Anh 4 ĐẲNG 1989 Hải Dương 20170318
325 Phạm Thị Bé Mười 4 ĐẲNG 1992 Sóc Trăng 20170527
326 Phạm Thị Kim Oanh 4 ĐẲNG 1963 Hà Nội 20180821
327 Phạm Thị Thơm 4 ĐẲNG 1992 Quảng Ninh 20180821
328 Phạm Tiến Hưng 4 ĐẲNG 1993 Hà Nội 20180821
329 Phạm Trần Bá Phước 4 ĐẲNG 1992 An Giang 20170527
330 Phạm Trung Nghĩa 4 ĐẲNG 1993 Đồng Nai 20170527
331 Phạm Văn Chiến 4 ĐẲNG 1988 Thái Bình 20170625
332 Phạm Văn Đẩu 4 ĐẲNG 1989 Hải Dương 20180821
333 Phạm Văn Đức 4 ĐẲNG 1986 Hà Nội 20180821
334 Phạm Văn Pháp 4 ĐẲNG 1977 Quảng Nam 20170710
335 Phan Đình Phùng 4 ĐẲNG 1987 TP.HCM 20170527
336 Phan Hữu Lộc 4 ĐẲNG 1981 Bình Định 20170710
337 Phan Huỳnh Thi 4 ĐẲNG 1981 Bình Định 20170710
338 Phan Huỳnh Tuấn Khoa 4 ĐẲNG 1988 TP.HCM 20170527
339 Phan Lạc Mạnh 4 ĐẲNG 1993 Hà Nội 20180821
340 Phan Minh Hải 4 ĐẲNG 1992 Bình Định 20180428
341 Phan Nhựt Anh 4 ĐẲNG 1992 TP.HCM 20170527
342 Phan Quốc Tự 4 ĐẲNG 1990 Hà Nội 20180821
343 Phan Tấn Hiếu 4 ĐẲNG 1978 Bình Dương 20170527
344 Phan Thanh Hoà 4 ĐẲNG 1973 Bình Định 20170710
345 Phan Thành Lưng 4 ĐẲNG 1992 TP.HCM 20170527
346 Phan Thị Hà 4 ĐẲNG 1980 Quảng Ninh 20180821
347 Phan Thị Mỹ Hạnh 4 ĐẲNG 1970 An Giang 20170318
348 Phan Văn Hải 4 ĐẲNG 1987 Đà Nẵng 20170710
349 Phan Văn Hạp 4 ĐẲNG 1978 TP.HCM 20170527
350 Phan Văn Quân 4 ĐẲNG 1985 Đồng Nai 20170527
351 Phan Văn Tuấn 4 ĐẲNG 1973 – Thanh Hoá Đà Nẵng 20170318
352 Pitier Kaëlig 4 ĐẲNG 20171203
353 Quách Minh Cường 4 ĐẲNG 1972 Hà Nội 20180821
354 Quan Tuyển Lập 4 ĐẲNG 1992 TP.HCM 20170527
355 Quang Nhựt Tú 4 ĐẲNG 1994 Khánh Hòa 20180321
356 Racoteau Rolland 4 ĐẲNG 20171203
357 Riem Patrick 4 ĐẲNG 20171203
358 ROAMBA A ROBERT 4 ĐẲNG 20180522
359 Sầm Trung Kiên 4 ĐẲNG 1988 Thái Nguyên 20180821
360 SAWADOGO Kango 4 ĐẲNG 20180522
361 Sawadogo Ousmane 4 ĐẲNG 20171203
362 SAWADOGO Pengdwende Jacob 4 ĐẲNG 20180522
363 Sergent Noémie 4 ĐẲNG 20171203
364 Si Nguyễn Ngọc Tâm 4 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
365 Si Nguyễn Ngọc Tuấn 4 ĐẲNG 1992 TP.HCM 20170527
366 Simon Stéphane 4 ĐẲNG 20171203
367 SINI Boukaré 4 ĐẲNG 20180522
368 SOMDA A. Issouf 4 ĐẲNG 20180522
369 Somon Mickael 4 ĐẲNG 20171203
370 Soubeiga Pinguédwindé Henri Joël 4 ĐẲNG 20171203
371 Tạ Xuân Phương 4 ĐẲNG 1979 Hà Nội 20180821
372 Tavares Rita 4 ĐẲNG 20171203
373 Thạch Công Đồng 4 ĐẲNG 1986 Hà Nội 20170625
374 Thân Đình Hoài Lai 4 ĐẲNG 1996 Đắk Lắk 20180428
375 Thân Văn Cương 4 ĐẲNG 1983 Bắc Ninh 20170625
376 Tô Mạnh Hùng 4 ĐẲNG 1981 Quảng Ninh 20180821
377 Tô Văn Tần 4 ĐẲNG 1967 Quảng Ninh 20180821
378 Tô Văn Út Ba 4 ĐẲNG 1964 TP.HCM 20170527
379 Trần Anh Tuấn 4 ĐẲNG 1977 Hà Nội 20170625
380 Trần Chí Công 4 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
381 Trần Đăng Khoa 4 ĐẲNG 1980 TP.HCM 20170527
382 Trần Đình Dũng 4 ĐẲNG 1972 Bình Định 20170710
383 Trần Đình Lân 4 ĐẲNG 1978 Hà Nội 20180821
384 Trần Đình Nhân 4 ĐẲNG 1990 Hà Nội 20180821
385 Trần Đình Thuần 4 ĐẲNG 1982 Hà Nội 20170625
386 Trần Đức Công 4 ĐẲNG 1969 Hải Dương 20180821
387 Trần Đức Hoà 4 ĐẲNG 1990 Nam Định 20180821
388 Trần Hậu Thành 4 ĐẲNG 1980 Khánh Hoà 20170318
389 Trần Hữu Đức 4 ĐẲNG 1981 TP.HCM 20170527
390 Trần Kiên Giang 4 ĐẲNG 1983 Đồng Nai 20170527
391 Trần Kông Thành 4 ĐẲNG 1991 CAND 20170625
392 Trần Mạnh Cương 4 ĐẲNG 1985 Nam Định 20170625
393 Trần Mạnh Cường 4 ĐẲNG 1996 Hà Nội 20180821
394 Trần Ngọc Đức 4 ĐẲNG 1988 Khánh Hòa 20180321
395 Trần Ngọc Minh 4 ĐẲNG 1981 Nam Định 20180821
396 Trần Ngọc Tấn 4 ĐẲNG 1986 Bình Dương 20170527
397 Trần Ngọc Thắng 4 ĐẲNG 1992 Thái Nguyên 20180821
398 Trần Phú Quang 4 ĐẲNG 1980 – Thanh Hoá Lâm Đồng 20170318
399 Trần Quang Lộc 4 ĐẲNG 1988 Hải Phòng 20170625
400 Trần Quốc Hữu 4 ĐẲNG 1991 Thái Nguyên 20170625
401 Trần Thanh Hoà 4 ĐẲNG 1977 Nam Định 20180821
402 Trần Thanh Thông 4 ĐẲNG 1988 Bình Định 20170710
403 Trần Thanh Tùng 4 ĐẲNG 1993 Thừa Thiên Huế 20180321
404 Trần Thị Hồng Anh 4 ĐẲNG 1990 Thái Nguyên 20170625
405 Trần Thị Mỹ Diện 4 ĐẲNG 1992 Sóc Trăng 20170527
406 Trần Thị Mỹ Hạnh 4 ĐẲNG 1992 An Giang 20170527
407 Trần Thị Nhung 4 ĐẲNG 1990 Bình Định 20170710
408 Trần Thị Thảo Hiền 4 ĐẲNG 1994 Bình Định 20170710
409 Trần Thị Thủy 4 ĐẲNG 1993 Quảng Ninh 20170625
410 Trần Thị Tuyết Trinh 4 ĐẲNG 1994 Bình Định 20170710
411 Trần Tiến Dũng 4 ĐẲNG 1988 TP.HCM 20170527
412 Trần Trọng Hân 4 ĐẲNG 1982 Nam Định 20180821
413 Trần Tuấn Dũng 4 ĐẲNG 1970 TP.HCM 20170527
414 Trần Văn Chơn 4 ĐẲNG 1980 TP.HCM 20170527
415 Trần Văn Định 4 ĐẲNG 1978 TP.HCM 20170527
416 Trần Văn Đoàn 4 ĐẲNG 1979 Hải Dương 20170625
417 Trần Văn Dưỡng 4 ĐẲNG 1979 TP.HCM 20170527
418 Trần Văn Hiệp Em 4 ĐẲNG 1983 TP.HCM 20170527
419 Trần Văn Hòa 4 ĐẲNG 1975 TP.HCM 20170527
420 Trần Văn Hoàn 4 ĐẲNG 1996 Hà Nội 20180821
421 Trần Văn Hưng 4 ĐẲNG 1978 Nam Định 20170625
422 Trần Văn Khá 4 ĐẲNG 1980 Vĩnh Long 20170527
423 Trần Văn Khanh 4 ĐẲNG 1981 Bến Tre 20170527
424 Trần Văn Mừng 4 ĐẲNG 1980 Hà Nội 20180821
425 Trần Văn Ngan 4 ĐẲNG 1987 TP.HCM 20170527
426 Trần Văn Quyền 4 ĐẲNG 1993 Quảng Ninh 20170625
427 Trần Văn Sỹ 4 ĐẲNG 1993 Nam Định 20170625
428 Trần Văn Tam 4 ĐẲNG 1978 – Nam Định Lâm Đồng 20170318
429 Trần Văn Tâm 4 ĐẲNG 1991 T.T. Huế 20170710
430 Trần Văn Tân 4 ĐẲNG 1987 – Đồng Nai Lâm Đồng 20170318
431 Trần Văn Tiến 4 ĐẲNG 1991 Nam Định 20170625
432 Trần Văn Toán 4 ĐẲNG 1965 Quảng Ninh 20170625
433 Trần Văn Trình 4 ĐẲNG 1986 Thái Bình 20170625
434 Trần Văn Tuấn 4 ĐẲNG 1985 Bình Định 20170710
435 Trần Vì Cẩm 4 ĐẲNG 1988 TP.HCM 20170527
436 Trần Việt Hà 4 ĐẲNG 1979 Hà Nội 20180821
437 Trần Việt Hằng 4 ĐẲNG 1980 Bình Định 20170710
438 Trịnh Đăng Cường 4 ĐẲNG 1994 Hà Nội 20180821
439 Trịnh Hữu Cường 4 ĐẲNG 1978 – Bình Định Lâm Đồng 20170318
440 Trịnh Minh Trí 4 ĐẲNG 1992 An Giang 20170527
441 Trương Công Hoài 4 ĐẲNG 1989 Thanh Hoá 20180821
442 Trương Minh Thành 4 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
443 Trương Nho Bảo 4 ĐẲNG 1989 Hà Nội 20170625
444 Trương Văn Nguyễn 4 ĐẲNG 1993 Tiền Giang 20170527
445 Trương Văn Như 4 ĐẲNG 1990 Sóc Trăng 20170527
446 Trương Văn Sơn 4 ĐẲNG 1970 TP.HCM 20170527
447 Trương Vương Dương 4 ĐẲNG 1967 Phú Yên 20180321
448 Uông Ngọc Tân 4 ĐẲNG 1990 Đà Nẵng 20170318
449 Văn Tiến Hào 4 ĐẲNG 1994 Bình Dương 20170527
450 Vieira Antonio Jorge Leal 4 ĐẲNG 20171203
451 Võ Khoa Nam 4 ĐẲNG 1990 An Giang 20170527
452 Võ Minh Luân 4 ĐẲNG 1989 Bến Tre 20170527
453 Võ Quốc Bình 4 ĐẲNG 1990 Tiền Giang 20170318
454 Võ Thanh Hòa 4 ĐẲNG 1992 Sóc Trăng 20170527
455 Võ Thành Long 4 ĐẲNG 1985 Đà Nẵng 20170710
456 Võ Thị Ánh Nguyệt 4 ĐẲNG 1994 Bình Định 20170710
457 Võ Thị Bích Trâm 4 ĐẲNG 1987 Bình Định 20170710
458 Võ Văn Tùng 4 ĐẲNG 1980 Lâm Đồng 20170318
459 Võ Viết Vương 4 ĐẲNG 1990 Vũng Tàu 20170527
460 Vũ Đức Tĩnh 4 ĐẲNG 1981 TP.HCM 20170527
461 Vũ Hồng Thanh 4 ĐẲNG 1995 Hà Nội 20180821
462 Vũ Minh Thắng 4 ĐẲNG 1984 Hải Phòng 20170318
463 Vũ Sỹ Đại 4 ĐẲNG 1996 Hà Nội 20170625
464 Vũ Thanh Tùng 4 ĐẲNG 1990 Hà Nội 20180821
465 Vũ Thế Vương 4 ĐẲNG 1971 Quảng Ninh 20170625
466 Vũ Thị Trúc Thương 4 ĐẲNG 1991 Vũng Tàu 20170527
467 Vũ Tiến Cảnh 4 ĐẲNG 1987 Nam Định 20180821
468 Vũ Tiến Được 4 ĐẲNG 1989 Hải Dương 20180821
469 Vũ Trọng Điệp 4 ĐẲNG 1982 Ninh Bình 20180821
470 Vũ Văn Đắc 4 ĐẲNG 1988 Quảng Ninh 20180821
471 Vũ Văn Giang 4 ĐẲNG 1971 Thái Nguyên 20170625
472 Vũ Văn Hợp 4 ĐẲNG 1985 Nam Định 20170625
473 Vũ Văn Thức 4 ĐẲNG 1990 Hà Nội 20170625
474 Vũ Văn Toán 4 ĐẲNG 1988 Yên Bái 20180821
475 Vương Văn Phong 4 ĐẲNG 1992 Bắc Ninh 20170625
476 YAMEOGO Alain 4 ĐẲNG 20180522
477 YAMYAOGO MOUSSA 4 ĐẲNG 20180522
478 YAUME Datoguibé 4 ĐẲNG 20180522
479 Zombre Marie Bruno 4 ĐẲNG 20171203
TRỢ GIÁO CAO CẤP 3  –  3 ĐẲNG
1 Abdedou Achour 3 ĐẲNG 20171203
2 Abtouche Mohamed 3 ĐẲNG 20171203
3 ADEROJU Basiru 3 ĐẲNG 20180522
4 AHOUTERE Hubert 3 ĐẲNG 20180522
5 Ait Ali Abderrahman 3 ĐẲNG 20171203
6 An Xuân Thắng 3 ĐẲNG 1975 Hà Nội 20170625
7 Andy Christian 3 ĐẲNG 20171203
8 Arkam Djamel 3 ĐẲNG 20171203
9 Arpaja Cyrille 3 ĐẲNG 20171203
10 Arroues Laurent 3 ĐẲNG 20171203
11 Artaud Grégory 3 ĐẲNG 20171203
12 Azzaoui Issam 3 ĐẲNG 20171203
13 B Nướch Pới 3 ĐẲNG 1991 Quảng Nam 20180428
14 Bá Thanh Đô 3 ĐẲNG 1992 Phú Yên 20180321
15 Bạch Hoàng Hiệp 3 ĐẲNG 1974 Hà Nội 20170625
16 Bailly Alicia 3 ĐẲNG 20171203
17 Barradas Orlando 3 ĐẲNG 20171203
18 BARRO Mamadou 3 ĐẲNG 20180522
19 Belhady Moulay Rachid 3 ĐẲNG 20171203
20 Belkhadem Rachid 3 ĐẲNG 20171203
21 Belkhorfi Said 3 ĐẲNG 20171203
22 Bertotto Alberto 3 ĐẲNG 20171203
23 BIRBA JOEL 3 ĐẲNG 20180522
24 Bling Nhang 3 ĐẲNG 1993 Quảng Nam 20180428
25 Bordera Vasquez Nicolas 3 ĐẲNG 20171203
26 Boukadir Mohamed 3 ĐẲNG 20171203
27 Bourriaud Loïc 3 ĐẲNG 20171203
28 Brizard Jeni 3 ĐẲNG 20171203
29 Bùi Anh Tuấn 3 ĐẲNG 1989 Đồng Nai 20170527
30 Bùi Cao Thêm 3 ĐẲNG 1979 Hà Nội 20180821
31 Bùi Chí Thanh 3 ĐẲNG 1990 Quảng Nam 20180428
32 Bùi Công Anh 3 ĐẲNG 1976 Hà Nội 20180821
33 Bùi Đình Sỹ 3 ĐẲNG 1996 TP.HCM 20170527
34 Bùi Đức Hoàng 3 ĐẲNG 1996 Hà Nội 20180821
35 Bùi Duy Thanh 3 ĐẲNG 1993 Hà Nội 20170625
36 Bùi Hoàng Ba 3 ĐẲNG 1994 Hà Nội 20170625
37 Bùi Khả Pho 3 ĐẲNG 1984 Hà Nội 20170625
38 Bùi Khắc Hợi 3 ĐẲNG 1975 Thừa Thiên Huế 20180321
39 Bùi Khắc Hưng 3 ĐẲNG 1986 TP.HCM 20170527
40 Bùi Khắc Luân 3 ĐẲNG 1991 Hà Nội 20170625
41 Bùi Lâm Nghĩa 3 ĐẲNG 1998 T.T. Huế 20170710
42 Bùi Lê Tấn Vũ 3 ĐẲNG 1994 Bình Định 20170710
43 Bùi Mạnh Thắng 3 ĐẲNG 1984 Hà Nội 20170625
44 Bùi Mạnh Trung 3 ĐẲNG 1993 Hà Nội 20180821
45 Bùi Minh Duấn 3 ĐẲNG 1988 Hải Dương 20180821
46 Bùi Nam Anh 3 ĐẲNG 1995 Thái Nguyên 20170625
47 Bùi Ngọc Thành 3 ĐẲNG 1975 Quân Đội 20170625
48 Bùi Quốc Phong 3 ĐẲNG 1996 Thừa Thiên Huế 20180321
49 Bùi Thị Hồng Yến 3 ĐẲNG 1982 An Giang 20170527
50 Bùi Trọng Nhân 3 ĐẲNG 1977 Hà Nội 20170625
51 Bùi Trúc Lượng 3 ĐẲNG 1996 Bình Định 20170710
52 Bùi Tuấn Anh 3 ĐẲNG 1992 TP.HCM 20170527
53 Bùi Văn Bắc 3 ĐẲNG 1979 Quảng Ninh 20170625
54 Bùi Văn Biên 3 ĐẲNG 1985 Quảng Bình 20170625
55 Bùi Văn Biên 3 ĐẲNG 1985 Quảng Nam 20180428
56 Bùi Văn Hải 3 ĐẲNG 1989 Hà Nội 20180821
57 Bùi Văn Hồng 3 ĐẲNG 1980 TP.HCM 20170527
58 Bùi Văn Lăng 3 ĐẲNG 1988 Đồng Nai 20170527
59 Bùi Văn Linh 3 ĐẲNG 1989 Hải Phòng 20180428
60 Bùi Văn Long 3 ĐẲNG 1994 – Thanh Hoá Lâm Đồng 20170318
61 Bùi Văn Quân 3 ĐẲNG 1999 Hà Nội 20180821
62 Bùi Văn Quyết 3 ĐẲNG 1993 Quảng Nam 20180428
63 Bùi Văn Thắng 3 ĐẲNG 1991 Phú Yên 20180321
64 Bùi Văn Thú 3 ĐẲNG 1993 Quân Đội 20170625
65 Bùi Vũ Khánh Duy 3 ĐẲNG 1995 Bến Tre 20170527
66 Bùi Xuân Sơn 3 ĐẲNG 1998 Hải Phòng 20170625
67 Bun Khăm Sua Chêng Hơ 3 ĐẲNG 1994 Hà Nội 20170625
68 Cao Minh Trung 3 ĐẲNG 1982 Trà Vinh 20170318
69 Cao Như Phương 3 ĐẲNG 1990 Đắk Lắk 20170710
70 Cao Quang Hiền 3 ĐẲNG 1990 Quảng Bình 20180428
71 Cao Tô Ni 3 ĐẲNG 1991 Quảng Nam 20180428
72 Cao Văn Đức 3 ĐẲNG 1992 Đà Nẵng 20180428
73 Catoni Marco 3 ĐẲNG 20171203
74 Chacal Hassan 3 ĐẲNG 20171203
75 Charbonnier Romain 3 ĐẲNG 20171203
76 Châu Hồng Phúc 3 ĐẲNG 1984 Đồng Nai 20170527
77 Chekli Fateheddine 3 ĐẲNG 20171203
78 Cherief Tarik 3 ĐẲNG 20171203
79 Chevrier Jérôme 3 ĐẲNG 20171203
80 Chu Thị Thanh 3 ĐẲNG 2000 Bắc Ninh 20180821
81 Copin Jean-François 3 ĐẲNG 20171203
82 Crivellaro Elena 3 ĐẲNG 20171203
83 Cư Seo Nhà 3 ĐẲNG 1995 Lào Cai 20170625
84 Đàm Cảnh Côn 3 ĐẲNG 1991 Thanh Hóa 20170625
85 Đàm Mạnh Hiếu 3 ĐẲNG 1999 Vĩnh Phúc 20180821
86 Đặng Chính 3 ĐẲNG 1976 – Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 20170318
87 Đặng Đình Ánh 3 ĐẲNG 1994 TP.HCM 20170527
88 Đặng Đình Văn 3 ĐẲNG 1996 Bình Định 20170710
89 Đặng Hữu Luân 3 ĐẲNG 1989 TP.HCM 20170527
90 Đặng Hữu Nhân Tâm 3 ĐẲNG 1988 Hà Nội 20170625
91 Đặng Ngọc Nhân 3 ĐẲNG 1985 TP.HCM 20170527
92 Đặng Quang Năm 3 ĐẲNG 1991 Hà Nội 20180821
93 Đặng Thanh Pháp 3 ĐẲNG 1997 Đà Nẵng 20180428
94 Đặng Thị Hoài Hương 3 ĐẲNG 1977 Vĩnh Phúc 20180821
95 Đặng Văn Dũng 3 ĐẲNG 1997 Hà Nam 20180428
96 Đặng Văn Hùng 3 ĐẲNG 1986 Hà Nam 20170625
97 Đặng Văn Ngọc 3 ĐẲNG 1980 TP.HCM 20170527
98 Đặng Văn Nhân 3 ĐẲNG 1993 Bến Tre 20170527
99 Đặng Văn Vang 3 ĐẲNG 1975 Hải Phòng 20180821
100 Đặng Việt Hà 3 ĐẲNG 1990 Hải Phòng 20170625
101 Danh Bé Em 3 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
102 Danh Thái Hưởng 3 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
103 Danh Thanh Sơn 3 ĐẲNG 1989 Bình Phước 20170318
104 Đào Bá Đức 3 ĐẲNG 1996 Sơn La 20170625
105 Đào Công Doanh 3 ĐẲNG 1994 Thái Nguyên 20170625
106 Đào Minh Huấn 3 ĐẲNG 1978 Vũng Tàu 20170527
107 Đào Ngọc Tuấn 3 ĐẲNG 1984 TP.HCM 20170527
108 Đào Tấn Kha 3 ĐẲNG 1993 TP.HCM 20170527
109 Đào Thị Bích Xuyên 3 ĐẲNG 1994 – Phú Yên Phú Yên 20170318
110 Đào Thị Thu Huệ 3 ĐẲNG 1999 Quảng Ninh 20180821
111 Đào Thiện Sự 3 ĐẲNG 1994 T.T. Huế 20170710
112 Đào Trọng Tấn 3 ĐẲNG 1987 Hưng Yên 20170625
113 Đào Tự Đăng 3 ĐẲNG 1978 Hà Nội 20170625
114 Đào Tuấn Anh 3 ĐẲNG 1987 Hà Nội 20180821
115 Đào Văn Cường 3 ĐẲNG 1983 Thái Nguyên 20170625
116 Đào Văn Rừng 3 ĐẲNG 1987 Thừa Thiên Huế 20180321
117 Đào Văn Thuyên 3 ĐẲNG 1977 Bình Dương 20170527
118 Đào Xuân Lượng 3 ĐẲNG 1979 Quảng Ninh 20170625
119 De Olivera Paulo 3 ĐẲNG 20171203
120 Di Giorgio Fabrice 3 ĐẲNG 20171203
121 Diệp Phước Nguyên 3 ĐẲNG 1993 An Giang 20170527
122 Diệu Gia An 3 ĐẲNG 1995 Quân Đội 20180428
123 Điêu Ngọc Hiệp 3 ĐẲNG 1970 Bình Dương 20170527
124 Đinh Công Tiến 3 ĐẲNG 1985 Đắk Lắk 20170710
125 Đinh Lý Thiên Long 3 ĐẲNG 1988 T.T.Huế 20180428
126 Đinh Mạnh Cường 3 ĐẲNG 1994 Ninh Bình 20170625
127 Đinh Minh Quang 3 ĐẲNG 1986 – Lâm Đồng Lâm Đồng 20170318
128 Đinh Minh Thắng 3 ĐẲNG 1995 Bến Tre 20170527
129 Đinh Minh Toàn 3 ĐẲNG 1993 Bến Tre 20170527
130 Đinh Quang Phương 3 ĐẲNG 1983 Hà Nội 20180821
131 Đinh Thị Hoá 3 ĐẲNG 1997 T.T. Huế 20170710
132 Đinh Thị Hồng Ngọc 3 ĐẲNG 1994 T.T.Huế 20180428
133 Đinh Thị Tú Anh 3 ĐẲNG 1985 Hà Nội 20170625
134 Đinh Văn Điệp 3 ĐẲNG 1992 Quảng Ninh 20170625
135 Đinh Văn Mỹ 3 ĐẲNG 1995 – Bình Định Thừa Thiên Huế 20170318
136 Đinh Văn Tăng 3 ĐẲNG 1983 Hà Nội 20170625
137 Đinh Xuân Hà 3 ĐẲNG 1973 Nam Định 20180821
138 Đinh Xuân Phương 3 ĐẲNG 1993 Quảng Bình 20180821
139 Disdier Florent 3 ĐẲNG 20171203
140 Đỗ Đặng Quốc Hưng 3 ĐẲNG 1996 Tuyên Quang 20180428
141 Đỗ Đức Hợi 3 ĐẲNG 1983 Hà Nội 20180821
142 Đỗ Đức Tuấn 3 ĐẲNG 1996 Thái Bình 20180821
143 Đỗ Hoàng Sơn 3 ĐẲNG 1995 An Giang 20170527
144 Đỗ Huyền Trang 3 ĐẲNG 1992 Tây Ninh 20170527
145 Đỗ Khắc Quốc 3 ĐẲNG 1990 Quảng Trị 20180428
146 Đỗ Khánh Duy 3 ĐẲNG 1992 – Lâm Đồng Lâm Đồng 20170318
147 Đỗ Lê Hùng Phương 3 ĐẲNG 1976 TP.HCM 20170527
148 Đỗ Ngọc Điệp 3 ĐẲNG 1956 TP.HCM 20170527
149 Đỗ Phú Đạt 3 ĐẲNG 1994 Quảng Nam 20180428
150 Đỗ Phúc Sanh 3 ĐẲNG 1994 Bình Định 20170710
151 Đỗ Quang Thạch 3 ĐẲNG 1996 Khánh Hòa 20180321
152 Đổ Sơn Hải 3 ĐẲNG 1974 T.T.Huế 20180428
153 Đỗ Thanh Bình 3 ĐẲNG 1997 TP.HCM 20170527
154 Đỗ Thanh Cao 3 ĐẲNG 1968 Bình Định 20170710
155 Đỗ Thành Lợi 3 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
156 Đỗ Thanh Nhạn 3 ĐẲNG 1996 TP.HCM 20170527
157 Đỗ Thị Ngọc Luận 3 ĐẲNG 1988 Quảng Nam 20180428
158 Đỗ Thị Thúy 3 ĐẲNG 1986 Nam Định 20170625
159 Đỗ Thị Tuyết Mai 3 ĐẲNG 1996 TP.HCM 20170527
160 Đổ Trọng Phong 3 ĐẲNG 1983 T.T.Huế 20180428
161 Đỗ Tưởng Quảng 3 ĐẲNG 1989 Bình Định 20170710
162 Đổ Văn Cột 3 ĐẲNG 1978 T.T.Huế 20180428
163 Đỗ Văn Hiếu 3 ĐẲNG 1996 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
164 Đỗ Văn Hiệu 3 ĐẲNG 1984 TP.HCM 20170527
165 Đỗ Văn Họa 3 ĐẲNG 1976 Hà Nội 20170625
166 Đỗ Văn Hùng 3 ĐẲNG 1978 – Hà Nam Lâm Đồng 20170318
167 Đỗ Văn Nhật 3 ĐẲNG 1954 Quảng Ninh 20180821
168 Đỗ Văn Thăng 3 ĐẲNG 1993 Hà Nội 20170625
169 Đỗ Văn Tới 3 ĐẲNG 1991 Hà Nội 20170625
170 Đỗ Xuân Hiệu 3 ĐẲNG 1978 Hà Nội 20180821
171 Doãn Đức Đăng 3 ĐẲNG 1976 TP.HCM 20170527
172 Đoàn Mạnh Cường 3 ĐẲNG 1978 Hải Phòng 20180821
173 Đoàn Thanh Bình 3 ĐẲNG 1987 Đồng Nai 20170527
174 Đoàn Thanh Nga 3 ĐẲNG 1994 Hải Dương 20170625
175 Đoàn Thị Thu Thảo 3 ĐẲNG 1989 TP.HCM 20170527
176 Đoàn Văn Tình 3 ĐẲNG 1990 Hà Nội 20170625
177 Đoàn Văn Toán 3 ĐẲNG 1991 Thái Nguyên 20180821
178 Đoàn Văn Trung 3 ĐẲNG 1998 Hải Phòng 20170625
179 Đoàn Viễn Quang Đại 3 ĐẲNG 1993 Quảng Nam 20180428
180 Đoàn Xuân Hải 3 ĐẲNG 1985 Quảng Bình 20180428
181 Đoàn Xuân Lộc 3 ĐẲNG 1985 Đồng Nai 20170527
182 Đồng Minh Tôn 3 ĐẲNG 1934 Thái Nguyên 20170625
183 Đồng Quốc Bảo 3 ĐẲNG 1995 Tây Ninh 20170527
184 Dương Doãn Nguyên 3 ĐẲNG 1977 Trà Vinh 20170318
185 Dương Hữu Lịnh 3 ĐẲNG 1993 TP.HCM 20170527
186 Dương Ngọc Lễ 3 ĐẲNG 1956 Tiền Giang 20170527
187 Dương Phong Dinh 3 ĐẲNG 1989 TP.HCM 20170527
188 Dương Quốc Cường 3 ĐẲNG 1995 TP.HCM 20170527
189 Dương Quốc Vũ 3 ĐẲNG 1978 Đà Nẵng 20180428
190 Dương Tấn Trang 3 ĐẲNG 1991 Vũng Tàu 20170527
191 Dương Thanh Hùng 3 ĐẲNG 1991 Đà Nẵng 20170710
192 Dương Thanh Quốc 3 ĐẲNG 1998 Đà Nẵng 20180428
193 Dương Thị Thanh Đào 3 ĐẲNG 1993 TP.HCM 20170527
194 Dương Tuấn Linh 3 ĐẲNG 1982 TP.HCM 20170527
195 Dương Văn Chiến 3 ĐẲNG 1984 Bình Dương 20170318
196 Dương Văn Độ 3 ĐẲNG 1979 Hà Nội 20170625
197 Dương Văn Đức 3 ĐẲNG 1996 Thái Nguyên 20170625
198 Dương Văn Hải 3 ĐẲNG 1986 An Giang 20170527
199 Dương Văn Thủy 3 ĐẲNG 1980 Hà Nội 20170625
200 El Abdelaoui Yassine 3 ĐẲNG 20171203
201 El Idrissi Youssef 3 ĐẲNG 20171203
202 Elbakouch Driss 3 ĐẲNG 20171203
203 Enaciri Rachid 3 ĐẲNG 20171203
204 Erreme Omar 3 ĐẲNG 20171203
205 Fieve Alexandre 3 ĐẲNG 20171203
206 Fouillen Daniel 3 ĐẲNG 20171203
207 Gaboriaud Gaetan 3 ĐẲNG 20171203
208 Gaignon Jonathan 3 ĐẲNG 20171203
209 Garcia Alexandre 3 ĐẲNG 20171203
210 Giang Đức Anh 3 ĐẲNG 1995 Hải Phòng 20170625
211 Giáp Văn Minh 3 ĐẲNG 1980 Hà Nội 20170625
212 Grason-Maingaud Olivier 3 ĐẲNG 20171203
213 Greve Jean-Christophe 3 ĐẲNG 20171203
214 Guillonet Elouan 3 ĐẲNG 20171203
215 Hà Công Hậu 3 ĐẲNG 1996 Bình Định 20170710
216 Hà Công Hoàng 3 ĐẲNG 1990 Quảng Bình 20180428
217 Hà Nhật Linh 3 ĐẲNG 1990 Gia Lai 20180428
218 Hà Tấn Đạt 3 ĐẲNG 1997 Bình Dương 20170527
219 Hà Thanh Bằng 3 ĐẲNG 1987 Hà Nội 20170625
220 Hà Thanh Thảo 3 ĐẲNG 1984 Nam Định 20170625
221 Hà Văn Năng 3 ĐẲNG 1945 Thái Nguyên 20170625
222 Hà Văn Ngọc 3 ĐẲNG 1958 Quảng Ninh 20180821
223 Hà Văn Trường 3 ĐẲNG 1987 TP.HCM 20170527
224 Hà Xuân Phú 3 ĐẲNG 1998 T.T.Huế 20180428
225 Hàm Hữu Lợi 3 ĐẲNG 1971 Bình Định 20170710
226 Hàm HữuVịnh 3 ĐẲNG 1977 Bình Định 20170710
227 Hamidouch Mustapha 3 ĐẲNG 20171203
228 Hồ Bá Tuấn 3 ĐẲNG 1985 Bình Định 20170710
229 Hồ Bảo Anh 3 ĐẲNG 2000 Hà Nội 20170625
230 Hồ Đại Hiếu 3 ĐẲNG 1970 T.T. Huế 20170710
231 Hồ Đại Hiếu 3 ĐẲNG 1970 T.T.Huế 20180428
232 Hổ Đình Có 3 ĐẲNG 1985 T.T.Huế 20180428
233 Hồ Đức Duy 3 ĐẲNG 1994 Bình Định 20170710
234 Hồ Đức Hạnh 3 ĐẲNG 1997 Bình Định 20170710
235 Hồ Hải Âu 3 ĐẲNG 1997 TP.HCM 20170527
236 Hồ Quang Nhật 3 ĐẲNG 1995 TP.HCM 20170527
237 Hồ Thị Nữ Phúc 3 ĐẲNG 1977 Bình Định 20170710
238 Hồ Thị Nữ Phúc 3 ĐẲNG 1977 Bình Định 20180428
239 Hồ Văn Bảy 3 ĐẲNG 1992 T.T.Huế 20180428
240 Hồ Văn Hoàng Đạt 3 ĐẲNG 1995 T.T.Huế 20180428
241 Hồ Văn Trinh 3 ĐẲNG 1994 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
242 Hồ Văn Tú 3 ĐẲNG 1996 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
243 Hồ Vũ Ca 3 ĐẲNG 1993 Bạc Liêu 20170527
244 Ho Yvette 3 ĐẲNG 20171203
245 Hoàng Anh Văn 3 ĐẲNG 1984 Thái Nguyên 20170625
246 Hoàng Đình Khánh 3 ĐẲNG 1980 Bình Dương 20170527
247 Hoàng Hải Bằng 3 ĐẲNG 1997 Hà Nội 20170625
248 Hoàng Mạnh Tuấn 3 ĐẲNG 1991 Vũng Tàu 20170527
249 Hoàng Minh Tâm 3 ĐẲNG 1994 Hà Nội 20170625
250 Hoàng Minh Tuấn 3 ĐẲNG 1963 Hà Nội 20170625
251 Hoàng Ngọc Hùng 3 ĐẲNG 1996 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
252 Hoàng Nhất Đông 3 ĐẲNG 1976 T.T.Huế 20180428
253 Hoàng Quốc Anh 3 ĐẲNG 1990 T.T.Huế 20180428
254 Hoàng Thanh Đạt 3 ĐẲNG 1993 Đồng Nai 20170527
255 Hoàng Thanh Toàn 3 ĐẲNG 1995 Đồng Nai 20170527
256 Hoàng Thế Lĩnh 3 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
257 Hoàng Thị Thu 3 ĐẲNG 1997 Hải Phòng 20170625
258 Hoàng Tiến Dũng 3 ĐẲNG 1973 Hà Nội 20170625
259 Hoàng Trọng Nghĩa 3 ĐẲNG 1997 Quảng Ninh 20170625
260 Hoàng Trọng Thủy 3 ĐẲNG 1988 Hà Nội 20170625
261 Hoàng Trường Giang 3 ĐẲNG 1989 Quảng Bình 20180428
262 Hoàng Tuấn Vũ 3 ĐẲNG 1976 Quảng Trị 20170625
263 Hoàng Tuấn Vũ 3 ĐẲNG 1976 Quảng Trị 20180428
264 Hoàng Văn Ba 3 ĐẲNG 1984 Hà Nội 20170625
265 Hoàng Văn Cận 3 ĐẲNG 1996 Quảng Ninh 20170625
266 Hoàng Văn Luyện 3 ĐẲNG 1975 Hà Nội 20180821
267 Hoàng Văn Thông 3 ĐẲNG 1994 Đồng Nai 20170527
268 Hoàng Văn Toàn 3 ĐẲNG 1984 Hải Dương 20170625
269 Hoàng Văn Tự 3 ĐẲNG 1992 Thanh Hoá 20180821
270 Hoành Đức Chu 3 ĐẲNG 1966 Quảng Ninh 20170625
271 Hồng Ánh Hưng 3 ĐẲNG 1992 Hà Nam 20170625
272 Hồng Thị Ánh Nghĩa 3 ĐẲNG 1988 Hà Nam 20170318
273 Hồng Thị Ánh Nghĩa 3 ĐẲNG 1988 Hà Nam 20180428
274 Huỳnh Bá Trà Giang 3 ĐẲNG 1995 Đà Nẵng 20180428
275 Huỳnh Đức Thắng 3 ĐẲNG 1997 Đà Nẵng 20180428
276 Huỳnh Hoàng Thắng 3 ĐẲNG 1994 Đồng Tháp 20170527
277 Huỳnh Hoàng Tuấn 3 ĐẲNG 1993 Đồng Tháp 20170527
278 Huỳnh Hữu Quyền 3 ĐẲNG 1995 Quảng Nam 20180428
279 Huỳnh Kim Hoang 3 ĐẲNG 1998 Khánh Hoà 20170318
280 Huỳnh Kim Trúc 3 ĐẲNG 1971 Phú Yên 20180321
281 Huỳnh Kim Vượt 3 ĐẲNG 1988 T.T. Huế 20170710
282 Huỳnh Kim Vượt 3 ĐẲNG 1988 T.T.Huế 20180428
283 Huỳnh Minh Chiến 3 ĐẲNG 1995 TP.HCM 20170527
284 Huỳnh Minh Điền 3 ĐẲNG 1984 Bạc Liêu 20170527
285 Huỳnh Ngọc Dũng 3 ĐẲNG 1962 TP.HCM 20170527
286 Huỳnh Tấn Linh 3 ĐẲNG 1997 Bình Định 20170710
287 Huỳnh Thanh Sang 3 ĐẲNG 1988 TP.HCM 20170527
288 Huỳnh Thị Ánh Dương 3 ĐẲNG 1997 Bình Dương 20170527
289 Huỳnh Thị Lài 3 ĐẲNG 1995 Quảng Nam 20180428
290 Huỳnh Thị Ngọc Cát 3 ĐẲNG 1996 Khánh Hòa 20180321
291 Huỳnh Tiết Cương 3 ĐẲNG 1974 Bình Định 20170710
292 Huỳnh Trọng Hoàn 3 ĐẲNG 1989 Khánh Hòa 20180321
293 Huỳnh Văn Cường 3 ĐẲNG 1987 Đà Nẵng 20170710
294 Huỳnh Văn Cường 3 ĐẲNG 1993 Đà Nẵng 20180428
295 Huỳnh VănThịnh 3 ĐẲNG 1996 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
296 ILBOUDO Joanny 3 ĐẲNG 20180522
297 Jammi Christophe 3 ĐẲNG 20171203
298 Kha Kuang Khyv 3 ĐẲNG 1997 Russia 20180821
299 Khiếu Văn Nhàn 3 ĐẲNG 1984 Thanh Hoá 20170318
300 Khuất Duy Thế 3 ĐẲNG 1982 Hà Nội 20170625
301 Koucha Mustapha 3 ĐẲNG 20171203
302 Lại Hợp Lâm 3 ĐẲNG 1987 Bình Phước 20170318
303 Lại Phi Hùng 3 ĐẲNG 1994 TP.HCM 20170527
304 Lại Thị Thanh Thuý 3 ĐẲNG 1984 Kiên Giang 20170318
305 Lại Tuấn Vũ 3 ĐẲNG 1994 Thái Bình 20170625
306 Lại Vũ Lâm 3 ĐẲNG 1998 TP.HCM 20170527
307 Lâm Hồng Ngọc 3 ĐẲNG 1981 TP.HCM 20170527
308 Lâm Hồng Nhung 3 ĐẲNG 1982 An Giang 20170527
309 Lâm Huỳnh Đăng Khoa 3 ĐẲNG 1995 TP.HCM 20170527
310 Lê Anh Kiệt 3 ĐẲNG 1992 Bình Định 20170710
311 Lê Anh Ngọc 3 ĐẲNG 1991 Thái Nguyên 20170625
312 Lê Anh Tuấn 3 ĐẲNG 1990 Hà Nội 20170625
313 Lê Bình 3 ĐẲNG 1998 T.T.Huế 20180428
314 Le Chevallier Sara 3 ĐẲNG 20171203
315 Lê Công Thanh 3 ĐẲNG 1995 Quảng Bình 20180428
316 Lê Công Trượng 3 ĐẲNG 1993 Bắc Ninh 20170625
317 Lê Công Tuấn Linh 3 ĐẲNG 1998 TP.HCM 20170527
318 Lê Công Vượng 3 ĐẲNG 1986 Thái Bình 20180821
319 Lê Đắc Huỳnh 3 ĐẲNG 1991 Cần Thơ 20170710
320 Lê Đăng Khương 3 ĐẲNG 1985 Bình Dương 20170318
321 Lê Đình Cảnh 3 ĐẲNG 1979 T.T.Huế 20180428
322 Lê Đình Chinh 3 ĐẲNG 1984 Hà Nội 20170625
323 Lê Đình Loan 3 ĐẲNG 1976 Quảng Nam 20170710
324 Lê đình loan 3 ĐẲNG 1976 Quảng Nam 20180428
325 Lê Đình Quang Sang 3 ĐẲNG 1995 T.T. Huế 20170710
326 Lê Đình Quang Sang 3 ĐẲNG 1995 T.T.Huế 20180428
327 Lê Đình Vinh 3 ĐẲNG 2000 Hà Nội 20180821
328 Lê Đức Anh 3 ĐẲNG 1986 T.T.Huế 20180428
329 Lê Đức Cường 3 ĐẲNG Kon Tum 20180428
330 Lê Đức Hải 3 ĐẲNG 1997 Quảng Nam 20180428
331 Le Guyader Cyrille 3 ĐẲNG 20171203
332 Lê Hà Sĩ Lộc 3 ĐẲNG 1994 Cà Mau 20170527
333 Lê Hành 3 ĐẲNG 1953 – Quảng Trị Thừa Thiên Huế 20170318
334 Lê Hoài Hận 3 ĐẲNG 1981 TP.HCM 20170527
335 Lê Hoài Phong 3 ĐẲNG 1971 Phú Yên 20170318
336 Lê Hoàng Anh 3 ĐẲNG 1983 Hà Nội 20170625
337 Lê Hoàng Phương Nam 3 ĐẲNG 1995 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
338 Lê Hồng Anh 3 ĐẲNG 1997 Đồng Nai 20170527
339 Lê Hồng Khánh 3 ĐẲNG 1976 Đồng Nai 20170527
340 Lê Hồng Phong 3 ĐẲNG 1994 – Tuyên Quang Lâm Đồng 20170318
341 Lê Hồng Quyết 3 ĐẲNG 1979 Hà Nội 20170625
342 Lê Hồng Thái 3 ĐẲNG 1998 Quảng Ninh 20170625
343 Lê Hữu Bảy 3 ĐẲNG 1990 Thanh Hóa 20170625
344 Lê Hữu Phước 3 ĐẲNG 1988 Đắk Nông 20180321
345 Lê Hữu Trung 3 ĐẲNG 1997 Bình Định 20170710
346 Lê Huy Phúc 3 ĐẲNG 1997 TP.HCM 20170527
347 Lê Khắc Ngọ 3 ĐẲNG 1990 T.T. Huế 20170710
348 Lê Khắc Ngọ 3 ĐẲNG 1990 T.T.Huế 20180428
349 Lê Khắc Sử 3 ĐẲNG 1992 Hà Nội 20180821
350 Lê Khánh Linh 3 ĐẲNG 1998 Đà Nẵng 20180428
351 Lê Luận 3 ĐẲNG 1976 Quảng Nam 20180428
352 Lê Mạnh Bi 3 ĐẲNG 1994 TP.HCM 20170527
353 Lê Minh Kha 3 ĐẲNG 1998 TP.HCM 20170527
354 Lê Minh Nhật 3 ĐẲNG 2002 Hà Nội 20180821
355 Lê Minh Tâm 3 ĐẲNG 1986 Quảng Bình 20180428
356 Lê Minh Tuấn 3 ĐẲNG 1995 Hà Nội 20180821
357 Lê Ngọc Hiếu 3 ĐẲNG 1993 Hà Nội 20170625
358 Lê Ngọc Thiện 3 ĐẲNG 1990 Nam Định 20170625
359 Lê Ngọc Thịnh 3 ĐẲNG 1993 TP.HCM 20170527
360 Lê Nguyên Khải 3 ĐẲNG 1978 TP.Hồ Chí Minh 20180321
361 Lê Nguyễn Vũ Linh 3 ĐẲNG 1997 Bình Dương 20170318
362 Lê Phúc Lộc 3 ĐẲNG 1982 Vũng Tàu 20170527
363 Lê Quang Thiện 3 ĐẲNG 1998 Hải Phòng 20170625
364 Lê Quí Hiếu 3 ĐẲNG 1998 Đà Nẵng 20180428
365 Lê Quốc Hùng 3 ĐẲNG 1988 Tiền Giang 20170527
366 Lê Quốc Toàn 3 ĐẲNG 1993 Đồng Nai 20170527
367 Lê Tài 3 ĐẲNG 1995 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
368 Lê Tấn Cường 3 ĐẲNG 1990 Đà Nẵng 20180428
369 Lê Tấn Kim 3 ĐẲNG 1984 TP.HCM 20170527
370 Lê Thái Phong 3 ĐẲNG 1997 Long An 20170527
371 Lê Thắng 3 ĐẲNG 1994 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
372 Lê Thanh Toàn 3 ĐẲNG 1981 TP.HCM 20170527
373 Lê Thanh Văn 3 ĐẲNG 1993 Phú Yên 20180321
374 Lê Thị Bảo Trân 3 ĐẲNG 1989 Khánh Hòa 20180321
375 Lê Thị Cẩm Nhung 3 ĐẲNG 1997 Bà Rịa – Vũng Tàu Bà Rịa – Vũng Tàu 20170318
376 Lê Thị Lan Anh 3 ĐẲNG 2001 Hà Nội 20180821
377 Lê Thị Ngọc Điền 3 ĐẲNG 1995 Tiền Giang 20170318
378 Lê Thị Phượng 3 ĐẲNG 1998 Quảng Bình 20180428
379 Lê Thị Quyên 3 ĐẲNG 2000 Hải Phòng 20170625
380 Lê Thị Thanh Nhàn 3 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
381 Lê Thị Thuý Hằng 3 ĐẲNG 1997 Bà Rịa – Vũng Tàu Bà Rịa – Vũng Tàu 20170318
382 Lê Tiến Đạt 3 ĐẲNG 1999 Khánh Hòa 20180428
383 Lê Trọng Hiệp 3 ĐẲNG 1997 TP.HCM 20170527
384 Lê Trung Quí 3 ĐẲNG 1998 An Giang 20170527
385 Lê Tựu 3 ĐẲNG 1978 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
386 Lê Tựu 3 ĐẲNG 1971 Đà Nẵng 20180428
387 Lê Văn An 3 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
388 Lê Văn Công 3 ĐẲNG 1990 Hà Nội 20170625
389 Lê Văn Duẩn 3 ĐẲNG – Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 20170318
390 Lê Văn Duy 3 ĐẲNG 1990 Thanh Hoá 20180821
391 Lê Văn Hải 3 ĐẲNG 1985 Quảng Ninh 20180821
392 Lê Văn Hoàng 3 ĐẲNG 1989 Quảng Nam 20180428
393 Lê Văn Khương 3 ĐẲNG 1991 – Phú Yên Phú Yên 20170318
394 Lê Văn Ly 3 ĐẲNG 1971 Hà Nội 20170625
395 Lê Văn Nhất 3 ĐẲNG 1988 Hà Nội 20180821
396 Lê Văn Quang 3 ĐẲNG 1994 TP.HCM 20170527
397 Lê Văn Quang 3 ĐẲNG 1994 Thanh Hóa 20170625
398 Lê Văn Sinh 3 ĐẲNG 1992 Thừa Thiên Huế 20180321
399 Lê Văn Tấn 3 ĐẲNG 1984 Thanh Hoá 20180821
400 Lê Văn Tiến 3 ĐẲNG 1984 Thanh Hóa 20170625
401 Lê Văn Trị 3 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
402 Lê Văn Tuấn 3 ĐẲNG 1990 T.T. Huế 20170710
403 Lê Văn Vịnh 3 ĐẲNG 1977 Lào Cai 20170625
404 Lê Việt Hoà 3 ĐẲNG 1995 Hà Nội 20180821
405 Lê Việt Hưng 3 ĐẲNG 1987 Đắk Lắk 20180321
406 Lê Việt Long 3 ĐẲNG 1977 Hải Phòng 20170625
407 Lê Vĩnh Thặng 3 ĐẲNG 1980 Khánh Hòa 20180321
408 Lê Vũ Bằng 3 ĐẲNG 1992 Tiền Giang 20170527
409 Lê Vũ Thái Sơn 3 ĐẲNG 1994 Đà Nẵng 20180428
410 Lê Xuân Phúc 3 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
411 Lebouc Arnaud 3 ĐẲNG 20171203
412 Lềnh Lỷ Minh 3 ĐẲNG 1984 Đồng Nai 20170527
413 Lepelley Arthur 3 ĐẲNG 20171203
414 Lỡ Hoà 3 ĐẲNG 1970 Bình Định 20170710
415 Lò Văn Hùng 3 ĐẲNG 1995 Hà Nội 20170625
416 Lò Văn Phương 3 ĐẲNG 1997 Hà Nội 20170625
417 Lotsch Stéphane 3 ĐẲNG 20171203
418 Lữ May Thoải 3 ĐẲNG 1995 Đồng Nai 20170527
419 Lục Văn Nhất 3 ĐẲNG 1987 Thái Nguyên 20170625
420 Lương Duy Khánh 3 ĐẲNG 1992 Lâm Đồng 20170318
421 Lương Giang Sơn 3 ĐẲNG 1982 Bến Tre 20170527
422 Lương Ngọc Tú 3 ĐẲNG 1984 Hà Nội 20170625
423 Lương Tiến Sỹ 3 ĐẲNG 1979 – Quảng Bình Quảng Bình 20170318
424 Lương Văn Cảnh 3 ĐẲNG 1995 Bình Dương 20170527
425 Lương Văn Hội 3 ĐẲNG 1988 – Cao Bằng Lâm Đồng 20170318
426 Lương Văn Xuân 3 ĐẲNG 1994 Hà Nội 20170625
427 Lương Yến Trúc 3 ĐẲNG 1998 Bình Dương 20170318
428 Lưu Đức Duyệt 3 ĐẲNG 1977 Thừa Thiên Huế 20180321
429 Lưu Hiến Thành 3 ĐẲNG 1995 Quảng Ninh 20170625
430 Lưu Thanh Nghị 3 ĐẲNG 1978 Hà Nội 20170625
431 Lưu Thế Vinh 3 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
432 Lưu Thị Phương Thảo 3 ĐẲNG 1997 An Giang 20170527
433 Lưu Thị Trinh 3 ĐẲNG 1998 Hà Nội 20180821
434 Lưu Tuấn Anh 3 ĐẲNG 1993 TP.HCM 20170527
435 Lý Minh Đại 3 ĐẲNG 1980 TP.HCM 20170527
436 Lý Tài Sơn 3 ĐẲNG 1995 Thái Nguyên 20170625
437 Ma Văn Đô 3 ĐẲNG 1995 Hà Nội 20170625
438 Mạc Thị Tuyết Vân 3 ĐẲNG 1994 Đà Nẵng 20180428
439 Mai Ngọc Dược 3 ĐẲNG 1993 – Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 20170318
440 Mai Ngọc Dược 3 ĐẲNG 1995 T.T.Huế 20180428
441 Mai Trọng Phú 3 ĐẲNG 1997 Bình Định 20170710
442 Mai Văn Lợi 3 ĐẲNG 1993 T.T.Huế 20180428
443 Mai Văn Sơn 3 ĐẲNG 1994 Bình Định 20170710
444 Mẫn Văn Thụ 3 ĐẲNG 1975 Bắc Ninh 20180821
445 Marcone Thierry 3 ĐẲNG 20171203
446 Marion Julien 3 ĐẲNG 20171203
447 Marion Virginie 3 ĐẲNG 20171203
448 Merlin Jérémy 3 ĐẲNG 20171203
449 Michel Franck 3 ĐẲNG 20171203
450 Morgane 3 ĐẲNG 1996 T.T. Huế 20170710
451 Moujane Mohamed 3 ĐẲNG 20171203
452 Naja Abdelkabir 3 ĐẲNG 20171203
453 Nghiêm Duy Hoàng 3 ĐẲNG 1988 Thái Bình 20170625
454 Ngô Bằng Giang 3 ĐẲNG 1981 Hà Nội 20180821
455 Ngô Công Ty 3 ĐẲNG 1998 Bình Định 20170710
456 Ngô Đình Kiên 3 ĐẲNG 1995 Thái Nguyên 20170625
457 Ngô Đức Lương 3 ĐẲNG 1997 Hà Nội 20170625
458 Ngô Lê Minh 3 ĐẲNG 1976 Hải Phòng 20170625
459 Ngô Mỹ Giang 3 ĐẲNG 1999 An Giang 20170527
460 Ngô Ngọc Mừng 3 ĐẲNG 1992 Khánh Hòa 20180321
461 Ngô Thị Kim Nở 3 ĐẲNG 1981 Đà Nẵng 20180428
462 Ngô Thị Minh Thiện 3 ĐẲNG 1997 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
463 Ngô Thị Ngọc Lan 3 ĐẲNG 1994 Khánh Hòa 20180321
464 Ngọ Tiến Dũng 3 ĐẲNG 1983 TP.HCM 20170527
465 Ngô Văn Sơn 3 ĐẲNG 1998 Quảng Ninh 20180821
466 Ngô Văn Tấn 3 ĐẲNG 1991 Khánh Hòa 20180321
467 Ngô Văn Thắng 3 ĐẲNG 1999 Hà Nội 20180821
468 Ngô Viết Hưng 3 ĐẲNG 1998 Quảng Trị 20170318
469 Nguyễn An Phú Đông 3 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
470 Nguyễn Anh Hải 3 ĐẲNG 1989 Hà Nội 20170625
471 Nguyễn Anh Quân 3 ĐẲNG 1991 Hà Nội 20170625
472 Nguyễn Anh Tài 3 ĐẲNG 1999 Hải Dương 20170625
473 Nguyễn Anh Tuấn 3 ĐẲNG 1981 Bến Tre 20170527
474 Nguyễn Bá Đạt 3 ĐẲNG 1995 Hà Nội 20180821
475 Nguyễn Bá Thành 3 ĐẲNG 1995 Vũng Tàu 20170527
476 Nguyễn Bình 3 ĐẲNG 1968 Bình Định 20170710
477 Nguyễn Cẩm Tú 3 ĐẲNG 1993 Trà Vinh 20170318
478 Nguyễn Cao Phong 3 ĐẲNG 1992 Gia Lai 20170710
479 Nguyễn Chí Công 3 ĐẲNG 1997 Sóc Trăng 20170527
480 Nguyễn Chí Hiếu 3 ĐẲNG 1980 TP.HCM 20170527
481 Nguyễn Chí Hoà 3 ĐẲNG 1997 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
482 Nguyễn Chúc Hà 3 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
483 Nguyễn Cơ Thái 3 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
484 Nguyễn Công Dân 3 ĐẲNG 1977 Quảng Ninh 20170625
485 Nguyễn Công Hiếu 3 ĐẲNG 2000 Hà Nội 20170625
486 Nguyễn Công Hoài 3 ĐẲNG 1994 – Lâm Đồng Lâm Đồng 20170318
487 Nguyễn Công Minh 3 ĐẲNG 1998 Hải Dương 20170625
488 Nguyễn Công Nam 3 ĐẲNG 1984 TP.HCM 20170527
489 Nguyễn Công Nhật 3 ĐẲNG 1996 Hà Nội 20180821
490 Nguyễn Đắc Doanh 3 ĐẲNG 1985 Hải Dương 20170625
491 Nguyễn Đắc Tiệp 3 ĐẲNG 1987 Hải Phòng 20180428
492 Nguyễn Đăng Linh 3 ĐẲNG 1991 Quảng Nam 20180428
493 Nguyễn Đăng Thành 3 ĐẲNG 1977 Bắc Ninh 20170625
494 Nguyễn Đăng Thành Đạt 3 ĐẲNG 1996 TP.HCM 20170527
495 Nguyễn Đăng Tùng 3 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
496 Nguyễn Danh Tuấn 3 ĐẲNG 1979 Hà Nội 20170625
497 Nguyễn Diệu Linh 3 ĐẲNG 1993 Thái Nguyên 20170625
498 Nguyễn Đình Công 3 ĐẲNG 1993 Đồng Nai 20170527
499 Nguyễn Đình Hà 3 ĐẲNG 1991 Nam Định 20170625
500 Nguyễn Đình Khuê 3 ĐẲNG 1970 Hà Nội 20170625
501 Nguyễn Đình Lan 3 ĐẲNG 1964 Quảng Trị 20170318
502 Nguyễn Đình Lan 3 ĐẲNG 1964 Quảng Trị 20180428
503 Nguyễn Đình Pháp 3 ĐẲNG 1980 Bình Định 20170710
504 Nguyễn Đức Hiếu 3 ĐẲNG 1996 Quảng Nam 20180428
505 Nguyễn Đức Hồng Vương 3 ĐẲNG 1985 Đà Nẵng 20180428
506 Nguyễn Đức Mạnh 3 ĐẲNG 1994 Hà Nội 20180821
507 Nguyễn Đức Minh 3 ĐẲNG 1995 Hải Phòng 20180428
508 Nguyễn Đức Nhã 3 ĐẲNG 1980 Bình Định 20170710
509 Nguyễn Đức Phong 3 ĐẲNG 1991 Đắk Lắk 20170710
510 Nguyễn Đức Tài 3 ĐẲNG 1988 Đồng Nai 20170527
511 Nguyễn Đức Tài 3 ĐẲNG 1989 Hà Nội 20170625
512 Nguyễn Đức Thuận 3 ĐẲNG 1983 Hà Nội 20170625
513 Nguyễn Đức Tín 3 ĐẲNG 1982 TP.HCM 20170527
514 Nguyễn Đức Tri 3 ĐẲNG 1995 T.T.Huế 20180428
515 Nguyễn Đức Trương 3 ĐẲNG 1993 Hà Nội 20170625
516 Nguyễn Đức Vũ 3 ĐẲNG 1994 Đà Nẵng 20180428
517 Nguyễn Duy Anh 3 ĐẲNG 1997 Hà Nội 20170625
518 Nguyễn Duy Hiển 3 ĐẲNG 1975 – Bắc Giang Lâm Đồng 20170318
519 Nguyễn Duy Phương 3 ĐẲNG 1988 Hà Nội 20170625
520 Nguyễn Duy Trường 3 ĐẲNG 1975 T.T. Huế 20170710
521 Nguyễn Duy Trường 3 ĐẲNG 1975 T.T.Huế 20180428
522 Nguyễn Gia Phong 3 ĐẲNG 1992 TP.HCM 20170527
523 Nguyễn Gia Phúc 3 ĐẲNG 1996 Thái Bình 20170625
524 Nguyễn Hà Minh Anh 3 ĐẲNG 1998 – Đà Lạt Lâm Đồng 20170318
525 Nguyễn Hải Nam 3 ĐẲNG 1985 Bình Định 20170710
526 Nguyễn Hàm Tân 3 ĐẲNG 1995 Thừa Thiên Huế 20180321
527 Nguyễn Hoài Ân 3 ĐẲNG 1980 – Quảng Nam Bình Thuận 20170318
528 Nguyễn Hoài Ân 3 ĐẲNG 1980 Bình Thuận 20180428
529 Nguyễn Hoài Luân 3 ĐẲNG !994 Quảng Nam 20180428
530 Nguyễn Hoài Thanh 3 ĐẲNG 1982 Long An 20170527
531 Nguyễn Hoàng 3 ĐẲNG 1993 Đắk Lắk 20170710
532 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 3 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
533 Nguyễn Hoàng Châu Giang 3 ĐẲNG 1992 TP.HCM 20170527
534 Nguyễn Hoàng Dương 3 ĐẲNG 1995 Hà Nội 20170625
535 Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân 3 ĐẲNG 1997 Đà Nẵng 20180428
536 Nguyễn Hoàng Huynh 3 ĐẲNG 1994 TP.HCM 20170527
537 Nguyễn Hoàng Minh 3 ĐẲNG 1980 Đồng Nai 20170527
538 Nguyễn Hoàng Thanh 3 ĐẲNG 1994 Bình Dương 20170527
539 Nguyễn Hoàng Thiện 3 ĐẲNG 1995 Lâm Đồng 20170318
540 Nguyễn Hoàng Trung 3 ĐẲNG 1989 TP.HCM 20170527
541 Nguyễn Hồng Lĩnh 3 ĐẲNG 1978 Quảng Ninh 20170625
542 Nguyễn Hồng Ninh 3 ĐẲNG 1989 Quảng Nam 20180428
543 Nguyễn Hồng Phong 3 ĐẲNG 1996 Vĩnh Phúc 20180821
544 Nguyễn Hồng Phương 3 ĐẲNG 1987 Hải Dương 20170625
545 Nguyễn Hùng 3 ĐẲNG 1986 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
546 Nguyễn Hùng 3 ĐẲNG 1986 Đà Nẵng 20180428
547 Nguyễn Hùng Anh 3 ĐẲNG 1997 – TP.HCM Lâm Đồng 20170318
548 Nguyễn Hùng Tướng 3 ĐẲNG 1979 Lâm Đồng 20170318
549 Nguyễn Hữu Hiến 3 ĐẲNG 1996 Hà Nội 20180821
550 Nguyễn Hữu Khương 3 ĐẲNG 1976 TP.HCM 20170527
551 Nguyễn Hữu Mộng Sơn 3 ĐẲNG 1984 T.T. Huế 20170710
552 Nguyễn Hữu Ninh 3 ĐẲNG 1989 Hải Dương 20170625
553 Nguyễn Hữu Núi 3 ĐẲNG 1995 Đà Nẵng 20180428
554 Nguyễn Hữu Phụng 3 ĐẲNG 1964 Phú Yên 20180321
555 Nguyễn Hữu Tâm 3 ĐẲNG 1994 Lâm Đồng 20170318
556 Nguyễn Hữu Tân Định 3 ĐẲNG 1991 T.T. Huế 20170710
557 Nguyễn Hữu Thắng 3 ĐẲNG 1980 Lâm Đồng 20170318
558 Nguyễn Hữu Thắng 3 ĐẲNG 1993 Hà Nội 20170625
559 Nguyễn Hữu Thanh 3 ĐẲNG 1980 Hà Nội 20170625
560 Nguyễn Hữu Thuận 3 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
561 Nguyễn Hữu Tuyền 3 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
562 Nguyễn Hữu Vỵ 3 ĐẲNG 1967 Hà Nội 20170625
563 Nguyễn Huỳnh Bảo Ân 3 ĐẲNG 1993 TP.HCM 20170527
564 Nguyễn Khắc Huy 3 ĐẲNG 2001 Hà Nội 20180821
565 Nguyễn Khắc Sinh 3 ĐẲNG 1982 Bình Định 20170710
566 Nguyễn Khắc Trung 3 ĐẲNG 1993 Thừa Thiên Huế 20180321
567 Nguyễn Khánh Duy 3 ĐẲNG 1998 T.T. Huế 20170710
568 Nguyễn Khương Duy 3 ĐẲNG 1999 Nam Định 20170625
569 Nguyễn Kiên Nhẫn 3 ĐẲNG 1986 Bến Tre 20170527
570 Nguyễn Kim Anh 3 ĐẲNG 1995 Đà Nẵng 20180428
571 Nguyễn Kim Ngân 3 ĐẲNG 1965 – Nghệ An Thừa Thiên Huế 20170318
572 Nguyễn Kim Ngân 3 ĐẲNG 1965 T.T.Huế 20180428
573 Nguyễn Kỳ Thân 3 ĐẲNG 1978 Phú Yên 20180321
574 Nguyễn Lê Thanh Chính 3 ĐẲNG 1996 Tiền Giang 20170527
575 Nguyễn Lê Trung 3 ĐẲNG 1985 TP.HCM 20170527
576 Nguyễn Lộc 3 ĐẲNG 1995 Bình Định 20170710
577 Nguyễn Long 3 ĐẲNG 1993 – Lâm Đồng Lâm Đồng 20170318
578 Nguyễn Long Trung Định 3 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
579 Nguyễn Lương Quan 3 ĐẲNG 1997 Hà Nội 20180821
580 Nguyễn Mạnh Đạt 3 ĐẲNG 1983 Hà Nội 20180821
581 Nguyễn Mạnh Điền 3 ĐẲNG 1996 Long An 20170527
582 Nguyễn Mạnh Hà 3 ĐẲNG 1973 T.T.Huế 20180428
583 Nguyễn Mạnh Hùng 3 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
584 Nguyễn Mạnh Hưng 3 ĐẲNG 1992 Hà Nội 20170625
585 Nguyễn Mạnh Quyết 3 ĐẲNG 1995 Bắc Ninh 20180821
586 Nguyễn Minh Hiếu 3 ĐẲNG 1998 Khánh Hòa 20180321
587 Nguyễn Minh Nhất 3 ĐẲNG 1978 Bình Định 20170710
588 Nguyễn Minh Nhất 3 ĐẲNG 1978 Bình Định 20180428
589 Nguyễn Minh Nhật 3 ĐẲNG 1998 TP.HCM 20170527
590 Nguyễn Minh Nhựt 3 ĐẲNG 1980 TP.HCM 20170527
591 Nguyễn Minh Phương 3 ĐẲNG 1992 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
592 Nguyễn Minh Phương 3 ĐẲNG 1992 Đồng Nai 20170527
593 Nguyễn Minh Phương 3 ĐẲNG 1992 Đà Nẵng 20180428
594 Nguyễn Minh Phượng 3 ĐẲNG 1986 T.T.Huế 20180428
595 Nguyễn Minh Thành Đạt 3 ĐẲNG 1997 Đồng Nai 20170527
596 Nguyễn Minh Thông 3 ĐẲNG 1996 – Bình Thuận Lâm Đồng 20170318
597 Nguyễn Minh Tri 3 ĐẲNG 1994 Hà Nội 20170625
598 Nguyễn Minh Trường 3 ĐẲNG 1992 Bình Phước 20170318
599 Nguyễn Mộng Long 3 ĐẲNG 1981 TP.HCM 20170527
600 Nguyễn Ngô Minh Trị 3 ĐẲNG 1993 TP.HCM 20170527
601 Nguyễn Ngọc Bích 3 ĐẲNG 1988 Khánh Hoà 20170318
602 Nguyễn Ngọc Châu 3 ĐẲNG 1973 Bình Định 20170710
603 Nguyễn Ngọc Hậu 3 ĐẲNG 1996 TP.HCM 20170527
604 Nguyễn Ngọc Huy 3 ĐẲNG 1985 Đồng Nai 20170527
605 Nguyễn Ngọc Sĩ 3 ĐẲNG 1992 Khánh Hoà 20170318
606 Nguyễn Ngọc Thành 3 ĐẲNG 1983 T.T.Huế 20180428
607 Nguyễn Ngọc Uyển Thanh 3 ĐẲNG 1989 TP.HCM 20170527
608 Nguyễn Ngọc Vượng 3 ĐẲNG 1995 Quảng Ninh 20170625
609 Nguyễn Nhất Sinh 3 ĐẲNG 1992 Đà Nẵng 20180428
610 Nguyễn Nhật Thành 3 ĐẲNG 1982 Hải Dương 20170625
611 Nguyễn Phận 3 ĐẲNG 1985 T.T.Huế 20180428
612 Nguyễn Pháp 3 ĐẲNG 1968 – Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 20170318
613 Nguyễn Pháp 3 ĐẲNG 1983 Đà Nẵng 20180428
614 Nguyễn Phú Hiền 3 ĐẲNG 1985 TP.HCM 20170527
615 Nguyễn Phước Xe 3 ĐẲNG 1988 Quảng Nam 20180428
616 Nguyễn Quang Chung 3 ĐẲNG 1996 Hà Nội 20170625
617 Nguyễn Quang Chương 3 ĐẲNG 1992 Bình Định 20170710
618 Nguyễn Quang Linh 3 ĐẲNG 1999 Hải Dương 20170625
619 Nguyễn Quang Tĩnh 3 ĐẲNG 1993 Quảng Trị 20170318
620 Nguyễn Quang Trường 3 ĐẲNG 1973 Hà Nội 20170625
621 Nguyễn Quang-Trung 3 ĐẲNG 20171203
622 Nguyễn Quốc Doãn 3 ĐẲNG 1997 Hà Nội 20180821
623 Nguyễn Quốc Đông 3 ĐẲNG 1999 Hải Dương 20170625
624 Nguyễn Quốc Huy 3 ĐẲNG 1995 Hà Nội 20170625
625 Nguyễn Quốc Huy 3 ĐẲNG 1998 Hải Phòng 20170625
626 Nguyễn Quốc Minh 3 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
627 Nguyễn Quyết 3 ĐẲNG 1998 Hà Nội 20180821
628 Nguyễn Quỳnh Hải 3 ĐẲNG 1983 T.T.Huế 20170625
629 Nguyễn Son 3 ĐẲNG 20171203
630 Nguyễn Sơn Lâm 3 ĐẲNG 1985 Bình Dương 20170318
631 Nguyễn Tấn Anh 3 ĐẲNG 1993 Đà Nẵng 20180428
632 Nguyễn Tấn Châu 3 ĐẲNG 1987 Quảng Nam 20180428
633 Nguyễn Tấn Công 3 ĐẲNG 1990 Quảng Nam 20180428
634 Nguyễn Tấn Sang 3 ĐẲNG 1993 Bình Định 20170710
635 Nguyễn Tấn Thiên 3 ĐẲNG 1998 Phú Yên 20180428
636 Nguyễn Thái Bình 3 ĐẲNG 1988 TP.HCM 20170527
637 Nguyễn Thái Mạnh 3 ĐẲNG 1994 Quảng Ninh 20180821
638 Nguyễn Thái Tài 3 ĐẲNG 1993 Thái Nguyên 20170625
639 Nguyễn Thái Vinh 3 ĐẲNG 1991 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
640 Nguyễn Thái Vinh 3 ĐẲNG 1991 Đà Nẵng 20180428
641 Nguyễn Thanh Bình 3 ĐẲNG 1986 Bình Dương 20170527
642 Nguyễn Thanh Châu 3 ĐẲNG 1994 Bình Dương 20170527
643 Nguyễn Thành Công 3 ĐẲNG 1981 Vĩnh Long 20170527
644 Nguyễn Thành Đạt 3 ĐẲNG 1989 Vũng Tàu 20170527
645 Nguyễn Thành Đỉnh 3 ĐẲNG 1991 Bình Dương 20170527
646 Nguyễn Thanh Dương 3 ĐẲNG 1999 Hải Phòng 20170625
647 Nguyễn Thanh Hoàng 3 ĐẲNG 1980 Quảng Bình 20180428
648 Nguyễn Thanh Huy 3 ĐẲNG 1991 Bình Định 20170710
649 Nguyễn Thanh Khiết 3 ĐẲNG 1994 Đồng Nai 20170527
650 Nguyễn Thành Khoách 3 ĐẲNG 1990 Khánh Hoà 20170710
651 Nguyễn Thanh Nhàn 3 ĐẲNG 1990 Đồng Nai 20170527
652 Nguyễn Thanh Nhàn 3 ĐẲNG 1995 TP.HCM 20170527
653 Nguyễn Thành Phúc 3 ĐẲNG 1992 Vũng Tàu 20170527
654 Nguyễn Thành Tâm 3 ĐẲNG 1993 Hà Nội 20170625
655 Nguyễn Thanh Tân 3 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
656 Nguyễn Thành Thân 3 ĐẲNG 1992 Khánh Hòa 20180321
657 Nguyễn Thành Tín 3 ĐẲNG 1982 Vĩnh Long 20170527
658 Nguyễn Thành Trung 3 ĐẲNG 1983 Quảng Nam 20180428
659 Nguyễn Thanh Tuấn 3 ĐẲNG 1988 Long An 20170527
660 Nguyễn Thanh Xuyên 3 ĐẲNG 1986 Vũng Tàu 20170527
661 Nguyễn Thế Anh 3 ĐẲNG 1991 Sơn La 20170625
662 Nguyễn Thế Dương 3 ĐẲNG 1973 Thái Nguyên 20170625
663 Nguyễn Thế Huy 3 ĐẲNG 1985 Hà Nội 20170625
664 Nguyễn Thế Lợi 3 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
665 Nguyễn Thế Nguyên 3 ĐẲNG 1985 TP.HCM 20170527
666 Nguyễn Thế Quyền 3 ĐẲNG 1993 Bình Định 20170710
667 Nguyễn Thế Trai 3 ĐẲNG 1995 Đà Nẵng 20180428
668 Nguyễn Thêm 3 ĐẲNG 1969 T.T. Huế 20170710
669 Nguyễn Thêm 3 ĐẲNG 1969 T.T.Huế 20180428
670 Nguyễn Thị Ái vân 3 ĐẲNG 1991 Đà Nẵng 20170710
671 Nguyễn Thị Anh Thư 3 ĐẲNG 1993 TP.HCM 20170527
672 Nguyễn Thị Cách 3 ĐẲNG 1994 Đà Nẵng 20180428
673 Nguyễn Thị Cẩm Giàu 3 ĐẲNG 1993 Tiền Giang 20170527
674 Nguyễn Thị Hà Trang 3 ĐẲNG 1996 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
675 Nguyễn Thị Hải 3 ĐẲNG 1995 Hà Nam 20170625
676 Nguyễn Thị Hải Yến 3 ĐẲNG 1996 Thái Nguyên 20170625
677 Nguyễn Thị Hằng 3 ĐẲNG 2000 Hải Phòng 20170625
678 Nguyễn Thị Hiền 3 ĐẲNG 1974 TP.HCM 20170527
679 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 3 ĐẲNG 1997 Hải Phòng 20170625
680 Nguyễn Thị Hồng Lý 3 ĐẲNG 1978 Hà Nội 20180821
681 Nguyễn Thị Hồng Phước 3 ĐẲNG 1965 – Bình Dương Lâm Đồng 20170318
682 Nguyễn Thị Hương Giang 3 ĐẲNG 2000 Hải Phòng 20170625
683 Nguyễn Thị Khanh 3 ĐẲNG 1987 Hà Nội 20170625
684 Nguyễn Thị Kim Hương 3 ĐẲNG 1963 Hà Nội 20170625
685 Nguyễn Thị Kim Lưu 3 ĐẲNG 1995 – Quảng Nam Đà Nẵng 20170318
686 Nguyễn Thị Lan 3 ĐẲNG 1998 Đà Nẵng 20170318
687 Nguyễn Thị Lan Anh 3 ĐẲNG 2000 Hải Phòng 20170625
688 Nguyễn Thị Lan Anh 3 ĐẲNG 2000 Bắc Ninh 20180821
689 Nguyễn Thị Lệ 3 ĐẲNG 1995 Bình Định 20170710
690 Nguyễn Thị Lệ 3 ĐẲNG 1996 Hải Dương 20180821
691 Nguyễn Thị Mỹ Anh 3 ĐẲNG 1997 Vĩnh Long 20170527
692 Nguyễn Thị Mỹ Thi 3 ĐẲNG 1993 Bình Định 20170710
693 Nguyễn Thị Ngọc Bích 3 ĐẲNG 1994 Thái Nguyên 20170625
694 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 3 ĐẲNG 1984 TP.HCM 20170527
695 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 3 ĐẲNG 1991 Đà Nẵng 20180428
696 Nguyễn Thị Nhung 3 ĐẲNG 1992 TP.HCM 20170527
697 Nguyễn Thị Phước 3 ĐẲNG 1991 – Đăk Lăk Lâm Đồng 20170318
698 Nguyễn Thị Phương Anh 3 ĐẲNG 1984 Quảng Nam 20180428
699 Nguyễn Thị Quỳnh 3 ĐẲNG 1997 Đắk Lắk 20170710
700 Nguyễn Thị Tân An 3 ĐẲNG 1987 Đà Nẵng 20180428
701 Nguyễn Thị Thanh Nga 3 ĐẲNG 1997 TP.HCM 20170527
702 Nguyễn Thị Thanh Như 3 ĐẲNG 1996 Khánh Hòa 20180321
703 Nguyễn Thị Thảo Ngân 3 ĐẲNG 1993 Vĩnh Long 20170527
704 Nguyễn Thị Thu Hiền 3 ĐẲNG 1995 Quảng Nam 20180428
705 Nguyễn Thị Thương 3 ĐẲNG 1994 TP.HCM 20170527
706 Nguyễn Thị Thúy 3 ĐẲNG 1979 Hà Nội 20170625
707 Nguyễn Thị Thủy Tiên 3 ĐẲNG 1995 Quảng Trị 20180428
708 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 3 ĐẲNG 1995 Quảng Trị 20170318
709 Nguyễn Thị Tích Nhân 3 ĐẲNG 1969 Quảng Ninh 20170625
710 Nguyễn Thị Tuyên 3 ĐẲNG 1948 Thái Nguyên 20180821
711 Nguyễn Thiện Danh 3 ĐẲNG 1997 TP.HCM 20170527
712 Nguyễn Tiến Anh 3 ĐẲNG 1998 Hòa Bình 20180428
713 Nguyễn Tiến Đạt 3 ĐẲNG 1993 TP.HCM 20170527
714 Nguyễn Tiến Hiền 3 ĐẲNG 1984 Hà Nội 20170625
715 Nguyễn Tiến Hưng 3 ĐẲNG 1982 Đà Nẵng 20180428
716 Nguyễn Tiến Mạnh 3 ĐẲNG 1987 – Nghệ An Lâm Đồng 20170318
717 Nguyễn Tiến Thu 3 ĐẲNG 1978 Thái Nguyên 20180821
718 Nguyễn Tiến Triều 3 ĐẲNG 1995 Quảng Nam 20180428
719 Nguyễn Tin Tấn 3 ĐẲNG 1996 TP.HCM 20170527
720 Nguyễn Tình 3 ĐẲNG 1968 Phú Yên 20180321
721 Nguyễn Trần Cảnh 3 ĐẲNG 1985 Bình Định 20170710
722 Nguyễn Trần Cảnh 3 ĐẲNG 1985 Đà Nẵng 20180428
723 Nguyễn Trần Hữu Cảnh 3 ĐẲNG 1993 An Giang 20170527
724 Nguyễn Trần Phú Thiện 3 ĐẲNG 1996 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
725 Nguyễn Triệu Phong 3 ĐẲNG 1973 Vũng Tàu 20170527
726 Nguyễn Trọng Nghĩa 3 ĐẲNG 1981 TP.HCM 20170527
727 Nguyễn Trọng Thôi 3 ĐẲNG 1974 Đà Nẵng 20180428
728 Nguyễn Trung Hiếu 3 ĐẲNG 2001 Quảng Ninh 20170625
729 Nguyễn Trung Hiếu 3 ĐẲNG 1984 Đà Nẵng 20180428
730 Nguyễn Trung Hoàng Dương 3 ĐẲNG 1992 – Lâm Đồng Lâm Đồng 20170318
731 Nguyễn Trung Hưng 3 ĐẲNG 1988 TP.HCM 20170527
732 Nguyễn Trung Kiên 3 ĐẲNG 1978 Hải Dương 20180821
733 Nguyễn Trung Lương 3 ĐẲNG 1992 Bạc Liêu 20170527
734 Nguyễn Trung Thành 3 ĐẲNG 1985 Hà Nội 20170625
735 Nguyễn Trung Tĩnh 3 ĐẲNG 1982 Thanh Hoá 20170318
736 Nguyễn Trung Tỉnh 3 ĐẲNG 1982 Quảng Nam 20180428
737 Nguyễn Trung Tuyến 3 ĐẲNG 1998 Hà Nội 20170625
738 Nguyễn Trung Vĩnh 3 ĐẲNG 1970 – Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 20170318
739 Nguyễn Trung Xuân 3 ĐẲNG 1990 Nam Định 20170625
740 Nguyễn Trường Huy 3 ĐẲNG 1972 TP.HCM 20170527
741 Nguyễn Tự Bá Đạt 3 ĐẲNG 1997 Phú Yên 20180428
742 Nguyễn Tuấn Anh 3 ĐẲNG 1995 Hà Nội 20170625
743 Nguyễn Tuấn Anh 3 ĐẲNG 1999 Thái Nguyên 20180821
744 Nguyễn Tuấn Kiệt 3 ĐẲNG 1979 TP.HCM 20170527
745 Nguyễn Tuấn Trọng 3 ĐẲNG 1996 Vũng Tàu 20170527
746 Nguyễn Tùng Lâm 3 ĐẲNG 1989 T.T.Huế 20180428
747 Nguyễn Tý 3 ĐẲNG 1991 Thừa Thiên Huế 20180321
748 Nguyễn Văn Cương 3 ĐẲNG 1988 Hà Nội 20180821
749 Nguyễn Văn Cường 3 ĐẲNG 1993 TP.HCM 20170527
750 Nguyễn Văn Cường 3 ĐẲNG 1996 Hà Nội 20170625
751 Nguyễn Văn Cường 3 ĐẲNG 1980 Hải Dương 20170625
752 Nguyễn Văn Đại 3 ĐẲNG 1997 Hòa Bình 20180428
753 Nguyễn Văn Đăng 3 ĐẲNG 1997 Hà Nội 20170625
754 Nguyễn Văn Đẩu 3 ĐẲNG 1994 Đồng Nai 20170527
755 Nguyễn Văn Đức 3 ĐẲNG 1993 Bình Định 20170710
756 Nguyễn Văn Dũng 3 ĐẲNG 1980 Hà Nội 20170625
757 Nguyễn Văn Dũng 3 ĐẲNG 1983 Hải Phòng 20170625
758 Nguyễn Văn Duy 3 ĐẲNG 1997 Vĩnh Long 20170527
759 Nguyễn Văn Duy Kha 3 ĐẲNG 1988 Quảng Nam 20180428
760 Nguyễn Văn Gừng 3 ĐẲNG 1973 Trà Vinh 20170318
761 Nguyễn Văn Hạ 3 ĐẲNG 1964 Bình Định 20170710
762 Nguyễn Văn Hiền 3 ĐẲNG 1986 Huế 20170527
763 Nguyễn Văn Hiển 3 ĐẲNG 1994 Hà Nội 20180821
764 Nguyễn Văn Hiếu 3 ĐẲNG 1998 Bình Định 20170710
765 Nguyễn Văn Hòa 3 ĐẲNG 1992 Hải Phòng 20170625
766 Nguyễn Văn Hoàng 3 ĐẲNG 1993 Bình Phước 20170318
767 Nguyễn Văn Hùng 3 ĐẲNG 1993 Thái Bình 20170625
768 Nguyễn Văn Hùng 3 ĐẲNG 1999 Hà Nội 20180821
769 Nguyễn Văn Huy 3 ĐẲNG 1978 Hà Nội 20170625
770 Nguyễn Văn Khánh 3 ĐẲNG 1984 TP.HCM 20170527
771 Nguyễn Văn Kiên 3 ĐẲNG 1982 Thái Bình 20180821
772 Nguyễn Văn Kiệt 3 ĐẲNG 1978 TP.HCM 20170527
773 Nguyễn Văn Linh 3 ĐẲNG 1991 Quảng Bình 20170625
774 Nguyễn Văn Lời 3 ĐẲNG 1992 An Giang 20170527
775 Nguyễn Văn Long 3 ĐẲNG 1988 Hà Nội 20170625
776 Nguyễn Văn Long 3 ĐẲNG 1995 Hà Nội 20170625
777 Nguyễn Văn Ly 3 ĐẲNG 1990 – Bình Định Lâm Đồng 20170318
778 Nguyễn Văn Mẫn 3 ĐẲNG 1988 Đà Nẵng 20180428
779 Nguyễn Văn Minh 3 ĐẲNG 1999 Hải Phòng 20170625
780 Nguyễn Văn Nam 3 ĐẲNG 1990 Hà Nội 20180821
781 Nguyễn Văn Ngọc 3 ĐẲNG 1988 Hà Nội 20180821
782 Nguyễn Văn Ngọc 3 ĐẲNG 1997 Ninh Bình 20180821
783 Nguyễn Văn Nhất 3 ĐẲNG 1994 Hà Nội 20180821
784 Nguyễn Văn Ninh 3 ĐẲNG 1989 Hải Dương 20180821
785 Nguyễn Văn Phúc 3 ĐẲNG 1994 Đà Nẵng 20180428
786 Nguyễn Văn Phụng 3 ĐẲNG 1987 Quảng Trị 20180428
787 Nguyễn Văn Phượng 3 ĐẲNG 1970 Cà Mau 20170527
788 Nguyễn Văn Quà 3 ĐẲNG 1993 Đà Nẵng 20180428
789 Nguyễn Văn Quý 3 ĐẲNG 1983 Hải Phòng 20170625
790 Nguyễn Văn Quyết 3 ĐẲNG 1986 TP.HCM 20170527
791 Nguyễn Văn Quyết 3 ĐẲNG 1996 TP.HCM 20170527
792 Nguyễn Văn Sang 3 ĐẲNG 1980 Bình Định 20170710
793 Nguyễn Văn Sự 3 ĐẲNG 1984 Hà Nội 20170625
794 Nguyễn Văn Sự 3 ĐẲNG 1974 Hà Nội 20180821
795 Nguyễn Văn Tài 3 ĐẲNG 1981 TP.HCM 20170527
796 Nguyễn Văn Tân 3 ĐẲNG 1979 Bình Định 20170710
797 Nguyễn Văn Thái 3 ĐẲNG 1964 Quảng Nam 20180428
798 Nguyễn Văn Thắng 3 ĐẲNG 1991 Đà Nẵng 20180428
799 Nguyễn Văn Thanh 3 ĐẲNG 1987 Bình Dương 20170527
800 Nguyễn Văn Thành 3 ĐẲNG 1995 Đồng Nai 20170527
801 Nguyễn Văn Thành 3 ĐẲNG 2000 Hà Nội 20170625
802 Nguyễn Văn Thanh 3 ĐẲNG 1978 Quảng Nam 20180428
803 Nguyễn Văn Thanh Nhàn 3 ĐẲNG 1991 Đồng Nai 20170527
804 Nguyễn Văn Thảo 3 ĐẲNG 1980 Bình Định 20170710
805 Nguyễn Văn Thạo 3 ĐẲNG 1997 Hà Nội 20180821
806 Nguyễn Văn Thi 3 ĐẲNG 1980 Vĩnh Long 20170527
807 Nguyễn Văn Thức 3 ĐẲNG 1988 Hà Nội 20170625
808 Nguyễn Văn Thương 3 ĐẲNG 1989 Tiền Giang 20170318
809 Nguyễn Văn Tới 3 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
810 Nguyễn Văn Tuấn 3 ĐẲNG 1996 Đắk Lắk 20170710
811 Nguyễn Văn Tuấn 3 ĐẲNG 1968 T.T.Huế 20180428
812 Nguyễn Văn Tuấn 3 ĐẲNG 1977 Quảng Nam 20180428
813 Nguyễn Văn Tùng 3 ĐẲNG 1991 Hà Nội 20180821
814 Nguyễn Văn Tuyến 3 ĐẲNG 1995 Thái Nguyên 20170625
815 Nguyễn Văn Út 3 ĐẲNG 1960 TP.HCM 20170527
816 Nguyễn Văn Vũ 3 ĐẲNG 1994 Hà Nội 20170625
817 Nguyễn Văn Vũ 3 ĐẲNG 1991 Hà Nội 20170625
818 Nguyễn Văn Xuyên 3 ĐẲNG 1987 Hà Nội 20170625
819 Nguyễn Việt Hùng 3 ĐẲNG 1985 Hà Nội 20170625
820 Nguyễn Viết Lâm 3 ĐẲNG 1972 Khánh Hoà 20170318
821 Nguyễn Việt Trung 3 ĐẲNG 1998 Quảng Ninh 20170625
822 Nguyễn Xuân Hùng 3 ĐẲNG 1993 – Hà Nội Lâm Đồng 20170318
823 Nguyễn Xuân Hưng 3 ĐẲNG 1980 Đắk Lắk 20170527
824 Nguyễn Xuân Phương 3 ĐẲNG 1975 Cà Mau 20170527
825 Nguyễn Xuân Sơn 3 ĐẲNG 1995 Quảng Bình 20180428
826 Nguyễn Xuân Thu 3 ĐẲNG 1972 TP.HCM 20170527
827 Nguyễn Xuân Tùng 3 ĐẲNG 1981 Quảng Ninh 20170625
828 Nịnh Đình Độ 3 ĐẲNG 1989 Thái Nguyên 20170625
829 Nông Văn Thành 3 ĐẲNG 1995 Thái Nguyên 20170625
830 Nông Văn Tuấn 3 ĐẲNG 1982 Hải Dương 20170625
831 Ô Xuân Hòa 3 ĐẲNG 1977 An Giang 20170527
832 OUEDRAOGO Adama Adim’S 3 ĐẲNG 20180522
833 OUEDRAOGO Soumaïla 3 ĐẲNG 20180522
834 OUEDRAOGO Yacouba 3 ĐẲNG 20180522
835 Phạm Anh Tuấn 3 ĐẲNG 2000 Hải Dương 20170625
836 Phạm Bá Hợi 3 ĐẲNG 1995 Đắk Lắk 20170710
837 Phạm Đình Chiêu 3 ĐẲNG 1985 TP.HCM 20170527
838 Phạm Đình Xuân Lộc 3 ĐẲNG 1999 Khánh Hòa 20180321
839 Phạm Đức Hóa 3 ĐẲNG 1974 Hải Phòng 20170625
840 Phạm Đức Long 3 ĐẲNG 2000 Hải Phòng 20170625
841 Phạm Đức Thành 3 ĐẲNG 1973 Hà Nội 20170625
842 Phạm Hoàng Nguyên 3 ĐẲNG 1992 Bình Dương 20170710
843 Phạm Hoàng Thắng 3 ĐẲNG 1986 Bạc Liêu 20170527
844 Phạm Hồng Tuấn 3 ĐẲNG 1975 Hà Nội 20170625
845 Phạm Hùng Khánh 3 ĐẲNG 1996 Bà Rịa – Vũng Tàu Bà Rịa – Vũng Tàu 20170318
846 Phạm Hữu Bình 3 ĐẲNG 1996 – Quảng Bình Quảng Bình 20170318
847 Phạm Hữu Bình 3 ĐẲNG 1966 Quảng Bình 20180428
848 Phạm Lê Trúc Ngọc Phượng Hoàng 3 ĐẲNG 1979 An Giang 20170318
849 Phạm Long Ngải 3 ĐẲNG 1979 TP.HCM 20170527
850 Phạm Minh Nghĩa 3 ĐẲNG 1996 – Lâm Đồng Lâm Đồng 20170318
851 Phạm Minh Phát 3 ĐẲNG 1998 T.T.Huế 20180428
852 Phạm Minh Sang 3 ĐẲNG 1998 Khánh Hoà 20170318
853 Phạm Ngọc Thắng 3 ĐẲNG 1987 Hà Nội 20180821
854 Phạm Quang Thực 3 ĐẲNG 1994 Quảng Ninh 20170625
855 Phạm Quang Tùng 3 ĐẲNG 1997 Thái Nguyên 20170625
856 Phạm Quốc Anh 3 ĐẲNG 1999 Hải Dương 20170625
857 Phạm Quốc Bảo 3 ĐẲNG 1996 Đà Nẵng 20180428
858 Phạm Quốc công 3 ĐẲNG 1995 Bình Định 20170710
859 Phạm Quốc Hùng 3 ĐẲNG 1996 T.T.Huế 20180428
860 Phạm Thanh Bình 3 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
861 Phạm Thành Đạt 3 ĐẲNG 1996 TP.HCM 20170527
862 Phạm Thanh Nhàn 3 ĐẲNG 1992 Vĩnh Long 20170527
863 Phạm Thanh Tú 3 ĐẲNG 1978 Sóc Trăng 20170527
864 Phạm Thị Hằng 3 ĐẲNG 1996 Bình Định 20170710
865 Phạm Thị Hồng Loan 3 ĐẲNG 1992 Khánh Hòa 20180321
866 Phạm Thị Kim Oanh 3 ĐẲNG 1963 Hà Nội 20170625
867 Phạm Thị Nguyệt 3 ĐẲNG 1997 TP.HCM 20170527
867 Phạm Thị Tha 3 ĐẲNG 1996 Quảng Nam 20180428
868 Phạm Thị Thơm 3 ĐẲNG 1992 Quảng Ninh 20170625
869 Phạm Thu Nhàn 3 ĐẲNG 1994 Hà Nội 20170625
870 Phạm Tiến Hưng 3 ĐẲNG 1993 Hà Nội 20170625
871 Phạm Trần Lập Nhân 3 ĐẲNG 1995 Lâm Đồng 20170318
872 Phạm Trần Thạch 3 ĐẲNG 1982 TP.HCM 20170527
873 Phạm Trần Thanh Phương 3 ĐẲNG 1997 – Đà Lạt Lâm Đồng 20170318
874 Phạm Trần Thanh Quyên 3 ĐẲNG 1991 – Đà Lạt Lâm Đồng 20170318
875 Phạm Trung Chiến 3 ĐẲNG 1977 Quân Đội 20170625
876 Phạm Trùng Dương 3 ĐẲNG 1997 Bạc Liêu 20170527
877 Phạm Trường An 3 ĐẲNG 1997 TP.HCM 20170527
878 Phạm Trường An 3 ĐẲNG 1997 Tiền Giang 20170527
879 Phạm Văn Bảo 3 ĐẲNG 1973 – Quảng Nam Đà Nẵng 20170318
880 Phạm Văn Bảo 3 ĐẲNG 1973 Đà Nẵng 20180428
881 Phạm Văn Chiến 3 ĐẲNG 2012 Ninh Bình 20180821
882 Phạm Văn Đẩu 3 ĐẲNG 1989 Hải Dương 20170625
883 Phạm Văn Hùng 3 ĐẲNG 1985 TP.HCM 20170527
884 Phạm Văn Huỳnh 3 ĐẲNG 1986 Hà Nội 20170625
885 Phạm Văn Minh 3 ĐẲNG 1985 TP.HCM 20170527
886 Phạm Văn Quyền 3 ĐẲNG 1984 TP.HCM 20170527
887 Phạm Văn Saphin 3 ĐẲNG 1985 Vĩnh Long 20170527
888 Phạm Văn Thái 3 ĐẲNG 1998 Thái Bình 20180821
889 Phạm Văn Thuấn 3 ĐẲNG 2000 Hải Dương 20170625
890 Phạm Văn Tiến 3 ĐẲNG 1984 Quảng Bình 20180428
891 Phạm Văn Trọng 3 ĐẲNG 1989 Đà Nẵng 20170710
892 Phạm Xuân Đua 3 ĐẲNG 1981 TP.HCM 20170527
893 Phạm Xuân Vinh 3 ĐẲNG 1988 TP.HCM 20170527
894 Phan Đăng Quang 3 ĐẲNG 1996 Thái Nguyên 20170625
895 Phan Đoàn 3 ĐẲNG 1960 Bình Định 20170710
896 Phan Đức Thành 3 ĐẲNG 1992 Quảng Bình 20180428
897 Phan Hoàng Mỹ Dung 3 ĐẲNG 1992 – Lâm Đồng Lâm Đồng 20170318
898 Phan Hồng Bảo Ngọc 3 ĐẲNG 1995 TP.HCM 20170527
899 Phan Huỳnh Tuấn Lĩnh 3 ĐẲNG 1986 TP.HCM 20170527
900 Phan Lạc Mạnh 3 ĐẲNG 1993 Hà Nội 20170625
901 Phan Lê Lĩnh 3 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
902 Phan Phú Thịnh 3 ĐẲNG 2000 T.T. Huế 20170710
903 Phan Phước Phúc 3 ĐẲNG 1993 Đà Nẵng 20180428
904 Phan Phước Thành 3 ĐẲNG 1995 Đồng Nai 20170527
905 Phan Quốc Tự 3 ĐẲNG 1990 Hà Nội 20170625
906 Phan Thành 3 ĐẲNG 1965 T.T.Huế 20180428
907 Phan Thanh Tâm 3 ĐẲNG 1985 Quảng Nam 20180428
908 Phan Thế Quang 3 ĐẲNG 1969 T.T.Huế 20180428
909 Phan Thị Hà 3 ĐẲNG 1980 Quảng Ninh 20170625
910 Phan Thị Ngọc Cầm 3 ĐẲNG 1997 Bình Định 20170710
911 Phan Thị Phước 3 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
912 Phan Thị Phước 3 ĐẲNG 1990 Quân Đội 20180428
913 Phan Thị Quỳnh Như 3 ĐẲNG 1998 Đà Nẵng 20180428
914 Phan Thị Tú Trinh 3 ĐẲNG 1995 An Giang 20170527
915 Phan Thuỳ Kim Chi 3 ĐẲNG 1993 Bình Định 20170710
916 Phan Trung Hiếu 3 ĐẲNG 1984 Đà Nẵng 20170710
917 Phan Văn Công 3 ĐẲNG 1976 An Giang 20170318
918 Phan Văn Dâng 3 ĐẲNG 1995 Đà Nẵng 20180428
919 Phan Văn Ngọc 3 ĐẲNG 1993 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
920 Phan Văn Ngọc 3 ĐẲNG 1993 Quảng Trị 20180428
921 Phan Văn Toàn 3 ĐẲNG 1973 T.T.Huế 20180428
922 Phan Viết Hùng 3 ĐẲNG 1995 Hà Nội 20180821
923 Phan Vĩnh Tường 3 ĐẲNG 1993 Thái Nguyên 20170625
924 Phan Xuân Kiệt 3 ĐẲNG 1991 Đắk Lắk 20170710
925 Phí Ngọc Chung 3 ĐẲNG 1976 Thái Bình 20180821
926 Phí Trung Thành 3 ĐẲNG 1988 Hà Nội 20170625
927 Phùng Đức Sự 3 ĐẲNG 1988 Thừa Thiên Huế 20180321
928 Phùng Thành Trung 3 ĐẲNG 1997 Hà Nội 20170625
929 Pinto Filipe 3 ĐẲNG 20171203
930 Platt Natacha 3 ĐẲNG 20171203
931 Polacsek Jean François 3 ĐẲNG 20171203
932 Quách Công Hưởng 3 ĐẲNG 1993 Bình Dương 20170527
933 Quách Minh Cường 3 ĐẲNG 1972 Hà Nội 20170625
934 Quách Ngọc Ánh 3 ĐẲNG 1981 Hà Nội 20170625
935 Quang Nhựt Tú 3 ĐẲNG 1994 Khánh Hoà 20170318
936 Reynaud Maxime 3 ĐẲNG 20171203
937 Rơ Ô Phú 3 ĐẲNG 1997 Đà Nẵng 20180428
938 Rossi Gilles 3 ĐẲNG 20171203
939 Ruiz Joel 3 ĐẲNG 20171203
940 Sầm Trung Kiên 3 ĐẲNG 1988 Thái Nguyên 20170625
941 Sanchez Sandrine 3 ĐẲNG 20171203
942 Sanna Frédéric 3 ĐẲNG 20171203
943 SANNE Lassina 3 ĐẲNG 20180522
944 Santoliquido Vito 3 ĐẲNG 20171203
945 SAWADOGO Souleymane 3 ĐẲNG 20180522
946 Sawadogo Sylvain Wendémanéguédé 3 ĐẲNG 20180522
947 Scialpi Denis Martina 3 ĐẲNG 20171203
948 Serrar Mourad 3 ĐẲNG 20171203
949 Sô Văn Hương 3 ĐẲNG 1995 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
950 SORGHO T. Damien 3 ĐẲNG 20180522
951 Tạ Văn Mạnh 3 ĐẲNG 1989 Vĩnh Phúc 20180821
952 Tạ Xuân Phương 3 ĐẲNG 1979 Hà Nội 20170625
953 Tabarin Nicolas 3 ĐẲNG 20171203
954 TAMBOURA Mahamoudou 3 ĐẲNG 20180522
955 Tăng Quốc Bảo 3 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
956 TAPSOBA Saidou 3 ĐẲNG 20180522
957 Tavares Patrick 3 ĐẲNG 20171203
958 Thạch Hoàng Khải 3 ĐẲNG 1992 Trà Vinh 20170318
959 Thái Diệp Quốc Bảo 3 ĐẲNG 1996 – Đà Lạt Lâm Đồng 20170318
960 Thái Hùng Linh 3 ĐẲNG 1995 Bình Định 20170710
961 Thái Hữu Sơn 3 ĐẲNG 1987 Thái Nguyên 20180821
962 Thái Huy Cường 3 ĐẲNG 1980 Quảng Nam 20180428
963 Thái Quyết Thắng 3 ĐẲNG 1983 Quảng Nam 20180428
964 Thái Viết Khánh 3 ĐẲNG 1980 Quảng Nam 20170710
965 Thái Viết Khánh 3 ĐẲNG 1980 Quảng Nam 20180428
966 Thiều Quang Mỹ 3 ĐẲNG 1972 Khánh Hòa 20180321
967 Tô Mạnh Hùng 3 ĐẲNG 1981 Quảng Ninh 20170625
968 Tô Văn Hà 3 ĐẲNG 1980 Hà Nội 20180821
969 Tô Văn Tần 3 ĐẲNG 1967 Quảng Ninh 20170625
970 Toba Blanco Rafael 3 ĐẲNG 20171203
971 Tombolahy Harrifou 3 ĐẲNG 20171203
972 Tống Khánh Chiêm 3 ĐẲNG 1959 Cần Thơ 20170527
973 Tống Minh Quang 3 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
974 Tống Nhật Sang 3 ĐẲNG 1997 Khánh Hòa 20180321
975 TOURE Moussa 3 ĐẲNG 20180522
976 Trần Anh Dũng 3 ĐẲNG 1980 Vũng Tàu 20170527
977 Trần Anh Dũng 3 ĐẲNG 1979 Hà Nội 20170625
978 Trần Công Minh 3 ĐẲNG 1973 T.T. Huế 20170710
979 Trần Công Minh 3 ĐẲNG 1973 T.T.Huế 20180428
980 Trần Cún Xứng 3 ĐẲNG 1986 Đồng Nai 20170527
981 Trần Đăng Khoa 3 ĐẲNG 1994 Thái Nguyên 20170625
982 Trần Đạo Trung 3 ĐẲNG 1987 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
983 Trần Đạo Trung 3 ĐẲNG 1987 Đà Nẵng 20180428
984 Trần Đình Công 3 ĐẲNG 1990 Bình Định 20170710
985 Trần Đình Nam 3 ĐẲNG 1998 – Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 20170318
986 Trần Đình Nghĩa 3 ĐẲNG 1992 Hà Nội 20170625
987 Trần Đình Nhân 3 ĐẲNG 1990 Hà Nội 20170625
988 Trần Đình Phong 3 ĐẲNG 1990 – Bình Định Lâm Đồng 20170318
989 Trần Đình Vân 3 ĐẲNG 1993 Bình Định 20170710
990 Trần Đức Công 3 ĐẲNG 1969 Hải Dương 20170625
991 Trần Đức Mạnh 3 ĐẲNG 1994 Hà Nội 20180821
992 Trần Dung 3 ĐẲNG 1996 Trà Vinh 20170318
993 Trần Duy Cảnh 3 ĐẲNG 1989 Bạc Liêu 20170527
994 Trần Gia Đức 3 ĐẲNG 1991 Nam Định 20180821
995 Trần Gia Huy 3 ĐẲNG 1996 TP.HCM 20170527
996 Trần Hoàng Phi 3 ĐẲNG 1994 TP.HCM 20170527
997 Trần Hoàng Phơ 3 ĐẲNG 1997 TP.HCM 20170527
998 Trần Hùng Tuấn 3 ĐẲNG 1992 TP.HCM 20170527
999 Trần Hữu Nghĩa 3 ĐẲNG 1995 Bình Định 20170710
1000 Trần Huỳnh Hữu Danh 3 ĐẲNG 1999 TP.HCM 20170527
1001 Trần Khắc Truyển 3 ĐẲNG 1972 Quảng Nam 20180428
1002 Trần Kiều Đức 3 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
1003 Trần Mạnh Cường 3 ĐẲNG 1996 Hà Nội 20170625
1004 Trần Mạnh Hà 3 ĐẲNG 1996 – Đà Lạt Lâm Đồng 20170318
1005 Trần Minh Thương 3 ĐẲNG 1981 Đồng Nai 20170527
1006 Trần Nam Quân 3 ĐẲNG 1993 Lâm Đồng 20170318
1007 Trần Ngọc Hà 3 ĐẲNG 1999 Đắk Nông 20170527
1008 Trần Ngọc Minh 3 ĐẲNG 1981 Nam Định 20170625
1009 Trần Ngọc Sơn 3 ĐẲNG 1994 Khánh Hòa 20180321
1010 Trần Ngọc Thắng 3 ĐẲNG 1992 Thái Nguyên 20170625
1011 Trần Ngọc Triệu 3 ĐẲNG 1998 Hà Nội 20170625
1012 Trần Ngọc Tuấn 3 ĐẲNG 1973 Quảng Nam 20170318
1013 Trần Ngọc Tuấn 3 ĐẲNG 1973 Quảng Nam 20180428
1014 Trần Nguyên Khang 3 ĐẲNG 1983 TP.HCM 20170527
1015 Tran Nhat Maï 3 ĐẲNG 20171203
1016 Trần Nhật Quang 3 ĐẲNG 1991 Lâm Đồng 20170318
1017 Trần Phước Ba 3 ĐẲNG 1971 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
1018 Trần Phước Ba 3 ĐẲNG 1971 Đà Nẵng 20180428
1019 Trần Quang Khởi 3 ĐẲNG 1986 Hà Nam 20180821
1020 Trần Quang Vũ 3 ĐẲNG 1997 Đà Nẵng 20180428
1021 Trần Quốc Hậu 3 ĐẲNG 1994 Bình Định 20170710
1022 Trần Quốc Thành 3 ĐẲNG 1987 TP.HCM 20170527
1023 Trần Tấn Bình 3 ĐẲNG 1993 Khánh Hòa 20180321
1024 Trần Tấn Phát 3 ĐẲNG 1997 Long An 20170527
1025 Trần Thanh Hải 3 ĐẲNG 1972 Quảng Nam 20180428
1026 Trần Thanh Lợi 3 ĐẲNG 1984 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
1027 Trần Thanh Lợi 3 ĐẲNG 1984 Đà Nẵng 20180428
1028 Trần Thanh Quy 3 ĐẲNG 1992 TP.HCM 20170527
1029 Trần Thanh Quỳnh 3 ĐẲNG 1995 Thái Nguyên 20170625
1030 Trần Thanh Thảo 3 ĐẲNG 1980 Đà Nẵng 20180428
1031 Trần Thanh Thúy 3 ĐẲNG 1984 Hà Nội 20170625
1032 Trần Thanh Tuấn 3 ĐẲNG 1995 TP.HCM 20170527
1033 Trần Thanh Tùng 3 ĐẲNG 1986 Long An 20170527
1034 Trần Thanh Tùng 3 ĐẲNG 1993 T.T. Huế 20170710
1035 Trần Thị Bích 3 ĐẲNG 1992 Đồng Nai 20170527
1036 Trần Thị Hoài 3 ĐẲNG 1990 Thái Bình 20170625
1037 Trần Thị Huệ Trân 3 ĐẲNG 1991 Vĩnh Long 20170527
1038 Trần Thị Kim Thanh 3 ĐẲNG 1995 TP.HCM 20170527
1039 Trần Thị Kim Thoa 3 ĐẲNG 1997 Đồng Nai 20170527
1040 Trần Trọng Hân 3 ĐẲNG 1982 Nam Định 20170625
1041 Trần Trọng Nghĩa 3 ĐẲNG 1987 Nam Định 20170625
1042 Trần Trung Hiếu 3 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
1043 Trần Trường Giang 3 ĐẲNG 1984 Bạc Liêu 20170527
1044 Trần Văn Bình 3 ĐẲNG 1975 Hà Nội 20170625
1045 Trần Văn Giảo 3 ĐẲNG 1979 Phú Yên 20180321
1046 Trần Văn Hải 3 ĐẲNG 1988 Hà Nội 20170625
1047 Trần Văn Hoan 3 ĐẲNG 1990 Hà Nội 20170625
1048 Trần Văn Hoan 3 ĐẲNG 1983 Bình Định 20170710
1049 Trần Văn Hoàn 3 ĐẲNG 1996 Hà Nội 20170625
1050 Trần Văn Hoàn 3 ĐẲNG 1990 Hà Nam 20180428
1051 Trần Văn Hương 3 ĐẲNG 1986 Vĩnh Long 20170527
1052 Trần Văn Mạnh 3 ĐẲNG 1990 Hải Dương 20170625
1053 Trần Văn Mạnh 3 ĐẲNG 1990 Hải Dương 20180428
1054 Trần Văn Nhân 3 ĐẲNG 1997 T.T. Huế 20170710
1055 Trần Văn Sang 3 ĐẲNG 1992 Bình Định 20170710
1056 Trần Văn Tâm 3 ĐẲNG 1988 TP.HCM 20170527
1057 Trần Văn Thanh 3 ĐẲNG 1995 Đắk Lắk 20180321
1058 Trần Văn Thành 3 ĐẲNG 1995 Thừa Thiên Huế 20180321
1059 Trần Văn Thành 3 ĐẲNG 1978 Hải Phòng 20180821
1060 Trần Văn Thiện 3 ĐẲNG 1982 Hà Nội 20170625
1061 Trần Văn Trỗi 3 ĐẲNG 1984 Quảng Bình 20180428
1062 Trần Văn Tú 3 ĐẲNG 1997 Hà Nội 20180821
1063 Trần Văn Tuân 3 ĐẲNG 1988 Vĩnh Phúc 20180821
1064 Trần Văn Tuấn 3 ĐẲNG 1975 TP.HCM 20170527
1065 Trần Việt Hà 3 ĐẲNG 1979 Hà Nội 20170625
1066 Trần Võ Minh Ngọc 3 ĐẲNG 1999 TP.HCM 20170527
1067 Trần Vũ 3 ĐẲNG 1987 Hải Dương 20170625
1068 Trần Vũ Hưng 3 ĐẲNG 1975 Thanh Hoá 20170318
1069 Trần Vũ Hưng 3 ĐẲNG 1975 Quảng Nam 20180428
1070 Trần Xuân Tiến 3 ĐẲNG 1993 Hà Nội 20170625
1071 Tráng Chín Vinh 3 ĐẲNG 1994 Lào Cai 20180821
1072 TRAORE RUFIN 3 ĐẲNG 20180522
1073 Triệu Tuấn Anh 3 ĐẲNG 1995 Thái Nguyên 20170625
1074 Trịnh Duy Hùng 3 ĐẲNG 1994 Hà Nội 20170625
1075 Trịnh Minh Tâm 3 ĐẲNG 1991 Bình Dương 20170527
1076 Trịnh Văn Kỳ 3 ĐẲNG 1985 Đắk Lắk 20180321
1077 Trịnh Việt Hoàng 3 ĐẲNG 2000 Hà Nội 20170625
1078 Trịnh Xuân Trường 3 ĐẲNG 1982 TP.HCM 20170527
1079 Tripoli Marcello 3 ĐẲNG 20171203
1080 Trương Bá Hùng 3 ĐẲNG 1980 Quảng Bình 20170625
1081 Trương Bá Hùng 3 ĐẲNG 1980 Đà Nẵng 20180428
1082 Trương Bình Triệu 3 ĐẲNG 1997 Phú Yên 20180321
1083 Trương Công Hoài 3 ĐẲNG 1989 Thanh Hóa 20170625
1084 Trương Đình Duy 3 ĐẲNG 1989 Thanh Hoá 20180821
1085 Trương Hoài Linh 3 ĐẲNG 1997 TP.HCM 20170527
1086 Trương Minh Chiến 3 ĐẲNG 1982 Bạc Liêu 20170527
1087 Trương Minh Khoa 3 ĐẲNG 1995 Thừa Thiên Huế 20180321
1088 Trương Quốc Huy 3 ĐẲNG 1989 Đồng Nai 20170527
1089 Trương Quốc Thượng 3 ĐẲNG 2000 Hải Phòng 20170625
1090 Trương Thanh Sơn 3 ĐẲNG 1966 TP.HCM 20170625
1091 Trương Thị Lắm 3 ĐẲNG 1996 Khánh Hoà 20170318
1092 Trương Thị Thiên Thư 3 ĐẲNG 1996  – Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 20170318
1093 Trương Văn Đạt 3 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
1094 Trương Văn Hải 3 ĐẲNG 1995 TP.HCM 20170527
1095 Trương Văn Phúc 3 ĐẲNG 1989 Quảng Ninh 20180821
1096 Trương Văn Tám 3 ĐẲNG 1988 – Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 20170318
1097 Từ Công Đức Trung 3 ĐẲNG 1994 T.T.Huế 20180428
1098 Văn Lê Tưởng 3 ĐẲNG 1988 TP.HCM 20170527
1099 Văn Tấn Thiệu 3 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
1100 Văn Thành 3 ĐẲNG 1984 Quảng Ngãi 20170318
1101 Văn Trọng Thanh 3 ĐẲNG 1983 Hà Nội 20170625
1102 Vàng A Dê 3 ĐẲNG 1994 Lào Cai 20180821
1103 Vì Văn Trung 3 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
1104 Võ Anh Ngọc 3 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
1105 Võ Anh Tuấn 3 ĐẲNG 1994 TP.HCM 20170527
1106 Võ Chí Tiên 3 ĐẲNG 1992 Bình Dương 20170527
1107 Võ Đông Sơ 3 ĐẲNG 1976 Đắk Nông 20170710
1108 Võ Đức Lợi 3 ĐẲNG 1996 – Đà Lạt Lâm Đồng 20170318
1109 Võ Duy Thanh 3 ĐẲNG 1992 Bình Định 20170710
1110 Võ Hoài Nam 3 ĐẲNG 1994 Sóc Trăng 20170527
1111 Võ Hoàng Nam 3 ĐẲNG 1998 – Bình Dương Lâm Đồng 20170318
1112 Võ Hoàng Thanh Sơn 3 ĐẲNG 1996 Bình Định 20170710
1113 Võ Minh Thức 3 ĐẲNG 1991 Khánh Hòa 20180321
1114 Võ Minh Vương 3 ĐẲNG 1991 TP.HCM 20170527
1115 Võ Ngọc Châu 3 ĐẲNG 1987 Hà Nội 20170625
1116 Võ Nguyễn Nguyên Nhân 3 ĐẲNG 1994 Quân Đội 20180428
1117 Võ Phan Hòa 3 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
1118 Võ Tất Thế 3 ĐẲNG 1993 Gia Lai 20180428
1119 Võ Thế Hiệp 3 ĐẲNG 1992 Vũng Tàu 20170527
1120 Võ Trần Tuân 3 ĐẲNG 1992 Đồng Nai 20170527
1121 Võ Trung Hậu 3 ĐẲNG 1991 Bà Rịa – Vũng Tàu Bà Rịa – Vũng Tàu 20170318
1122 Võ Tuấn Sang 3 ĐẲNG 1995 – Lâm Đồng Lâm Đồng 20170318
1123 Võ Văn Long 3 ĐẲNG 1993 Thừa Thiên Huế 20180321
1124 Võ Văn Tào 3 ĐẲNG 1997 Thừa Thiên Huế 20180321
1125 Võ Văn Tây 3 ĐẲNG 1979 – Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 20170318
1126 Võ Văn Tây 3 ĐẲNG 1979 T.T.Huế 20180428
1127 Võ Văn Thạnh 3 ĐẲNG 1995 Bình Định 20170710
1128 Võ Việt Anh 3 ĐẲNG 1989 Khánh Hòa 20180321
1129 Vừ A Giông 3 ĐẲNG 1996 Hà Nội 20170625
1130 Vũ Bá Ngọc 3 ĐẲNG 1976 Hà Nội 20170625
1131 Vũ Đình Hùng 3 ĐẲNG 1990 Hải Dương 20170625
1132 Vũ Đình Hùng 3 ĐẲNG 1990 Hải Dương 20180428
1133 Vũ Hồng Thanh 3 ĐẲNG 1995 Hà Nội 20170625
1134 Vũ Mạnh Cầm 3 ĐẲNG 1990 Nam Định 20170625
1135 Vũ Mạnh Quyền 3 ĐẲNG 1985 Thanh Hoá 20180821
1136 Vũ Mạnh Thắng 3 ĐẲNG 1985 Nam Định 20180821
1137 Vũ Quang Trai 3 ĐẲNG 1986 TP.HCM 20170527
1138 Vũ Tấn Luận 3 ĐẲNG 1981 Quảng Nam 20170710
1139 Vũ Tấn Luận 3 ĐẲNG 1981 Quảng Nam 20180428
1140 Vũ Thành Công 3 ĐẲNG 1986 Hà Nội 20170625
1141 Vũ Thanh Quang 3 ĐẲNG 1975 Đồng Nai 20170527
1142 Vũ Thanh Tùng 3 ĐẲNG 1990 Hà Nội 20170625
1143 Vũ Thanh Tùng 3 ĐẲNG 1993 Nam Định 20170625
1144 Vũ Tiến Cảnh 3 ĐẲNG 1987 Nam Định 20170625
1145 Vũ Trọng Điệp 3 ĐẲNG 1982 Ninh Bình 20180321
1146 Vũ Văn Chính 3 ĐẲNG 1995 Bắc Ninh 20180821
1147 Vũ Văn Đắc 3 ĐẲNG 1988 Quảng Ninh 20170625
1148 Vũ Văn Hậu 3 ĐẲNG 1994 Nam Định 20170625
1149 Vũ Văn Luận 3 ĐẲNG 1996 Quảng Ninh 20170625
1150 Vũ Văn Vương 3 ĐẲNG 1984 Hà Nội 20180821
1151 Vương Khánh Quang 3 ĐẲNG 1984 TP.HCM 20170527
1152 Vương Thu Hằng 3 ĐẲNG 1987 Sơn La 20170625
1153 Vy Đức Trung 3 ĐẲNG 1996 Hà Nội 20170625
1154 Wakrim Larbi 3 ĐẲNG 20171203
1155 Xồng Bá Đơ 3 ĐẲNG 1993 Hà Nội 20170625
1156 YARO Batimain Auguste 3 ĐẲNG 20180522
1157 YAUME Hermann 3 ĐẲNG 20180522
1158 Zahoust Abderrazak 3 ĐẲNG 20171203
TRỢ GIÁO CAO CẤP 2  –  2 ĐẲNG
1 Abdelghani Mekki 2 ĐẲNG 20171203
2 ABISMAIL Mohamed 2 ĐẲNG 20180522
3 ADEROJU Basiru 2 ĐẲNG 20180522
4 Afas Omar 2 ĐẲNG 20171203
5 Al Kagh Mohamed 2 ĐẲNG 20171203
6 AMAR Amraw 2 ĐẲNG 20180522
7 Andre Xavier 2 ĐẲNG 20171203
8 Bailly Jean-Claude 2 ĐẲNG 20171203
9 Bassole Babou Sylvain 2 ĐẲNG 20171203
10 Bechra Youssef 2 ĐẲNG 20171203
11 Belchkar Hassna 2 ĐẲNG 20171203
12 Bella Said 2 ĐẲNG 20171203
13 BENE ENNOUR Lahcen 2 ĐẲNG 20180522
14 BOHAIL Khaled 2 ĐẲNG 20180522
15 Boulaouad Fares 2 ĐẲNG 20171203
16 Boulet Valentin 2 ĐẲNG 20171203
17 Bouquet Thomas 2 ĐẲNG 20171203
18 Bùi Mạnh Thông 2 ĐẲNG 1987 Tây Ninh 20170527
19 Bùi Thị Thanh Tuyền 2 ĐẲNG 1990 Bình Dương 20170710
20 Bury Joel 2 ĐẲNG 20171203
21 Cao Hồng Phúc 2 ĐẲNG 2000 An Giang 20170527
22 Cao Xuân Hiền 2 ĐẲNG 1975 Bình Dương 20170710
23 Cherdouda Said 2 ĐẲNG 1960 Algerie 20180821
24 Cherkaoui El Mehdi 2 ĐẲNG 20171203
25 Chouqui Otmane 2 ĐẲNG 20171203
26 Cochevelou Ewan 2 ĐẲNG 20171203
27 Coudert Sébastien 2 ĐẲNG 20171203
28 Couzy-Wirtz Odile 2 ĐẲNG 20171203
29 Crivellaro Matteo 2 ĐẲNG 20171203
30 DADIOARI T. Samiratou 2 ĐẲNG 20180522
31 Đặng Cao Nam 2 ĐẲNG 1995 Bến Tre 20170527
32 Đặng Kiến Hòa 2 ĐẲNG 1991 An Giang 20170527
33 Đặng Văn Dũng 2 ĐẲNG 1997 Hà Nam 20170625
34 Đào Văn Nam 2 ĐẲNG 1988 Bình Dương 20170710
35 Dayant Frédéric 2 ĐẲNG 20171203
36 Debarge Evelyne 2 ĐẲNG 20171203
37 Degani Enrico 2 ĐẲNG 20171203
38 DEKHIL Zoheir 2 ĐẲNG 20180522
39 Derra Madi 2 ĐẲNG 20171203
40 DIANDE Bassirou 2 ĐẲNG 20180522
41 Do Dang Marie 2 ĐẲNG 20171203
42 Đoàn Lê Tuấn 2 ĐẲNG 1964 TP.HCM 20170527
43 Đoàn Văn Quang 2 ĐẲNG 1983 Bình Dương 20180428
44 Dos Santos Greg 2 ĐẲNG 20171203
45 Drabo Roger Gustave 2 ĐẲNG 20171203
46 Drouin Paul 2 ĐẲNG 20171203
47 Duarte Léa 2 ĐẲNG 20171203
48 Dubois Loick 2 ĐẲNG 20171203
49 Dudouet Rony 2 ĐẲNG 20171203
50 Dương Văn Tiễn 2 ĐẲNG 1992 Bến Tre 20170527
51 Ebele Tristan 2 ĐẲNG 20171203
52 El Ayar Imadedine 2 ĐẲNG 20171203
53 El Bakhouch Driss 2 ĐẲNG 20171203
54 El Hadji Dieng 2 ĐẲNG 20171203
55 Elbaggari Ismail 2 ĐẲNG 20171203
56 Falzoï Frédéric 2 ĐẲNG 20171203
57 Flassayer Danièle 2 ĐẲNG 20171203
58 Flassayer Romain 2 ĐẲNG 20171203
59 Frank Sabine 2 ĐẲNG 20171203
60 Furger Nicolas 2 ĐẲNG 20171203
61 Furnon Cédric 2 ĐẲNG 20171203
62 Gacon Marie 2 ĐẲNG 20171203
63 Gilardin Sylvain 2 ĐẲNG 20171203
64 Giustiniano Enrico 2 ĐẲNG 20171203
65 Hacene Reda 2 ĐẲNG 20171203
66 Hajjamou Hicham 2 ĐẲNG 20171203
67 Hồ Hữu Chí 2 ĐẲNG 1977 Bình Dương 20170710
68 Hồ Văn Bình Phong 2 ĐẲNG 2000 Bến Tre 20170527
69 Hoàng Văn Toản 2 ĐẲNG 1990 Bến Tre 20170527
70 Houicha Fouad 2 ĐẲNG 20171203
71 Huỳnh Chí Tâm 2 ĐẲNG 1991 Bình Dương 20170710
72 Huỳnh Gia Bửu 2 ĐẲNG 1988 TP.HCM 20170527
73 Huỳnh Gia Lượng 2 ĐẲNG 1992 TP.HCM 20170527
74 Huỳnh Lê Khương 2 ĐẲNG 1984 Bến Tre 20170527
75 Huỳnh Ngọc Huyền 2 ĐẲNG 1992 Vĩnh Long 20170527
76 Huỳnh Thanh Liêm 2 ĐẲNG 1999 Tây Ninh 20170527
77 ILBOUDO P. Jules 2 ĐẲNG 20180522
78 Jadili Ahmed 2 ĐẲNG 20171203
79 Jeanna Rose Claude 2 ĐẲNG 20171203
80 Jegou Tristan 2 ĐẲNG 20171203
81 Kabore Jean Baptiste 2 ĐẲNG 20171203
82 KAFANDO Salif 2 ĐẲNG 20180522
83 Kanma Claire 2 ĐẲNG 20171203
84 Koleilat Nourredin 2 ĐẲNG 20171203
85 KOURAOGO Anatole 2 ĐẲNG 20180522
86 Lamrabet Hicham 2 ĐẲNG 20171203
87 Laroubine Sigrid 2 ĐẲNG 20171203
88 Lazian Vincent 2 ĐẲNG 20171203
89 Lê Anh Phương 2 ĐẲNG 1981 Đồng Tháp 20170527
90 Lê Hữu Trọng 2 ĐẲNG 1986 Đồng Tháp 20170527
91 Lê Thanh Sang 2 ĐẲNG 1983 Đồng Tháp 20170527
92 Lê Thị Thiên Kim 2 ĐẲNG 1987 TP.HCM 20170527
93 Lê Văn Cường 2 ĐẲNG 1992 Bình Thuận 20170527
94 Lê Văn Hiếu 2 ĐẲNG 1984 Bến Tre 20170527
95 Lembre Guillaume 2 ĐẲNG 20171203
96 Lormier Jérémy 2 ĐẲNG 20171203
97 Lưu Toàn Đức 2 ĐẲNG 1984 TP.HCM 20170527
98 Madi Fatch 2 ĐẲNG 20171203
99 Mai Quốc Cường 2 ĐẲNG 1998 Tây Ninh 20170527
100 Man Văn Mã 2 ĐẲNG 1999 Bình Thuận 20170527
101 MANO Israel Phinees 2 ĐẲNG 20180522
102 Marcaud Nicolas 2 ĐẲNG 20171203
103 Marcone Gregory 2 ĐẲNG 20171203
104 Maroud Jessica 2 ĐẲNG 20171203
105 Martins Vatéa 2 ĐẲNG 20171203
106 Mazar Billal 2 ĐẲNG 1998 Algerie 20180821
107 Meniar Redwan 2 ĐẲNG 20171203
108 Nguyễn Angèla 2 ĐẲNG 20171203
109 Nguyễn Đình Quý Lộc 2 ĐẲNG 1992 Bình Thuận 20170527
110 Nguyễn Hoài Nhân 2 ĐẲNG 1995 Bình Dương 20170527
111 Nguyễn Huỳnh Thanh Toàn 2 ĐẲNG 1992 An Giang 20170527
112 Nguyễn Ngọc Nguyệt Ân 2 ĐẲNG 1997 Bình Thuận 20170527
113 Nguyễn Sylvain 2 ĐẲNG 20171203
114 Nguyễn Thành Đạt 2 ĐẲNG 1994 TP.HCM 20170527
115 Nguyễn Thành Lạc 2 ĐẲNG 1975 Vĩnh Long 20170527
116 Nguyễn Thanh Ngân 2 ĐẲNG 2000 Đồng Tháp 20170527
117 Nguyễn Thanh Tâm 2 ĐẲNG 1993 Bình Dương 20180428
118 Nguyễn Thị Hồng Gấm 2 ĐẲNG 1994 An Giang 20170527
119 Nguyễn Thị Ngọc Yến 2 ĐẲNG 1991 An Giang 20170527
120 Nguyễn Thùy Linh 2 ĐẲNG 1989 Bình Dương 20170527
121 Nguyễn Tuấn Sơn 2 ĐẲNG 1988 TP.HCM 20170527
122 Nguyễn Văn Đông 2 ĐẲNG 1961 TP.HCM 20170527
123 Nguyễn Văn Hà 2 ĐẲNG 1982 Đồng Tháp 20170527
124 Nguyễn Văn Phương 2 ĐẲNG 1986 An Giang 20170527
125 Nguyễn Văn Thái 2 ĐẲNG 2001 Đắk Lắk 20170710
126 Nguyễn Văn Thạnh 2 ĐẲNG 1998 Bình Thuận 20170527
127 Nguyễn Văn Tiến 2 ĐẲNG 1960 TP.HCM 20170527
128 Nguyễn Xuân Mãnh 2 ĐẲNG 1998 Bình Thuận 20170527
129 Ôn Phúc Hiệp 2 ĐẲNG 1988 TP.HCM 20170527
130 Oucheikh Youssef 2 ĐẲNG 20171203
131 OUEDRAOGO Amadou 2 ĐẲNG 20180522
132 Ouedraogo Soumalia 2 ĐẲNG 20171203
133 Ould Ali Akram 2 ĐẲNG 2000 Algerie 20180821
134 Passero Corinna 2 ĐẲNG 20171203
135 Pereira Da Silva Josinaldo 2 ĐẲNG 20171203
136 Phạm Bảo Toàn 2 ĐẲNG 1978 An Giang 20170527
137 Phạm Hoàng Vĩnh 2 ĐẲNG 1985 Đồng Tháp 20170527
138 Phạm Hồng Phi 2 ĐẲNG 1991 Tây Ninh 20170527
139 Phạm Thành Quân 2 ĐẲNG 1995 Tây Ninh 20170527
140 Phạm Văn Nam 2 ĐẲNG 1994 An Giang 20170527
141 Phạm Văn Quốc 2 ĐẲNG 1988 Bình Thuận 20170527
142 Phan Minh Hà 2 ĐẲNG 1961 Bình Dương 20170710
143 Phan Nguyễn Việt Tiến 2 ĐẲNG 2000 Tây Ninh 20170527
144 Phan Nhật Tân 2 ĐẲNG 1990 TP.HCM 20170527
145 Pignatiello Mattia 2 ĐẲNG 20171203
146 Pont Caroline 2 ĐẲNG 20171203
147 Regoli Fabrice 2 ĐẲNG 20171203
148 Rhode Francique 2 ĐẲNG 20171203
149 Roses Joséphine 2 ĐẲNG 20171203
150 Rouillet Marine 2 ĐẲNG 20171203
151 Rouviere Pascal 2 ĐẲNG 20171203
152 Saffou Julien 2 ĐẲNG 20171203
153 Sawadogo Souleymane 2 ĐẲNG 20171203
154 Sawadogo Youssouf 2 ĐẲNG 20171203
155 Sbai Tarik 2 ĐẲNG 20171203
156 Sebasti Jeremy 2 ĐẲNG 20171203
157 Sebgo Ouinnkouni Seydou 2 ĐẲNG 20171203
158 Sinet Olivier 2 ĐẲNG 20171203
159 Sinia Andrea 2 ĐẲNG 20171203
160 Sobhi Farid 2 ĐẲNG 20171203
161 TALL Issa 2 ĐẲNG 20180522
162 TAMBOURA Mahamoudou 2 ĐẲNG 20180522
163 Tăng Thị Kim Bình 2 ĐẲNG 1998 Bình Thuận 20170527
164 Tchokaklian Patrick 2 ĐẲNG 20171203
165 Tilet Jérôme 2 ĐẲNG 20171203
166 TINTA Ousmane 2 ĐẲNG 20180522
167 Tô Thanh Hóa 2 ĐẲNG 1994 Bình Thuận 20170527
168 Trần Cao Bình Đình 2 ĐẲNG 1980 Bình Dương 20170527
169 Trần Duy Hiếu 2 ĐẲNG 1997 Bình Thuận 20170527
170 Trần Hoàng Huy 2 ĐẲNG 1996 Bến Tre 20170527
171 Trần Huy Thanh 2 ĐẲNG 1976 Bình Dương 20180428
172 Trần Ngọc Duy Linh 2 ĐẲNG 1986 Bến Tre 20170527
173 Trần Nguyên Khang 2 ĐẲNG 1983 Bến Tre 20170527
174 Trần Phi Khanh 2 ĐẲNG 1973 TP.HCM 20170527
175 Trần Tăng Thị Tiến Thơ 2 ĐẲNG 1998 Bình Thuận 20170527
176 Trần Văn Nhựt 2 ĐẲNG 1997 Bến Tre 20170527
177 Trần Yến Nhi 2 ĐẲNG 2001 Đắk Lắk 20170710
178 Traore Sy Albert 2 ĐẲNG 20170710
179 Tridiec Marc 2 ĐẲNG 20171203
180 Tripon Claude 2 ĐẲNG 20171203
181 Trương An Khương 2 ĐẲNG 1983 TP.HCM 20170527
182 Trương Công Khanh 2 ĐẲNG 1981 TP.HCM 20170527
183 Trương Hoàng Tuấn 2 ĐẲNG 1976 Đồng Tháp 20170527
184 Trương Quốc Hùng 2 ĐẲNG 1994 Bến Tre 20170527
185 Vaillant Olivier 2 ĐẲNG 20171203
186 Verdeaux Jérome 2 ĐẲNG 20171203
187 Vermogen Nicolas 2 ĐẲNG 20171203
188 Villiez Marion 2 ĐẲNG 20171203
189 Vismara Giorgio 2 ĐẲNG 20171203
190 Võ Hồ Châu Á 2 ĐẲNG 2001 Bến Tre 20170527
191 Võ Minh Luân 2 ĐẲNG 1991 Bến Tre 20170527
192 Võ Minh Trúng 2 ĐẲNG 1995 Bình Dương 20170527
193 Võ Quốc Thiều 2 ĐẲNG 1969 Bình Dương 20170710
194 Vũ Hồ Huy Hoàng 2 ĐẲNG 1994 Bình Thuận 20170527
195 Vương Văn Phúc 2 ĐẲNG 1987 Bình Dương 20180428
196 Yaro Batimain Auguste 2 ĐẲNG 20171203
197 ZEMANE Adama Mathieu 2 ĐẲNG 20180522
198 Zemane Jeanne 2 ĐẲNG 20171203
TRỢ GIÁO CAO CẤP 1  –  1 ĐẲNG
1 Abarkane Mohammed 1 ĐẲNG 20171203
2 Abismail  Mohamed 1 ĐẲNG 20171203
3 Adhiri Alae 1 ĐẲNG 20171203
4 Aitlhaj  Rachid 1 ĐẲNG 20171203
5 Albert Sébastien 1 ĐẲNG 20171203
6 Antid Ismail 1 ĐẲNG 20171203
7 BAGUIAN Issa 1 ĐẲNG 20180522
8 Bellouch Hanane 1 ĐẲNG 20171203
9 Benmoumen Rachid 1 ĐẲNG 20171203
10 Benouaden Olivier 1 ĐẲNG 20171203
11 Berose Paul-Henri 1 ĐẲNG 20171203
12 Berrached Esselam 1 ĐẲNG 20171203
13 Bianco Marianne 1 ĐẲNG 20171203
14 Bisso Rachid 1 ĐẲNG 20171203
15 BITAM Mensour 1 ĐẲNG 20180522
16 Bouchara Yassine 1 ĐẲNG 20171203
17 Boukharsa Zakaria 1 ĐẲNG 20171203
18 Boulet Philippe 1 ĐẲNG 20171203
19 Boumaaza Abdessamad 1 ĐẲNG 20171203
20 Bourouihiya Fahd 1 ĐẲNG 20171203
21 Bourouihiya Salwa 1 ĐẲNG 20171203
22 Bribra Mohammed 1 ĐẲNG 20171203
23 Burkel Marion 1 ĐẲNG 20171203
24 Buzzi Cesare 1 ĐẲNG 20171203
25 Chieppa Alessandro 1 ĐẲNG 20171203
26 Chignard Thomas 1 ĐẲNG 20171203
27 Cimarosti Mattéo 1 ĐẲNG 20171203
28 Civiero Erika 1 ĐẲNG 20171203
29 Cogne Anthony 1 ĐẲNG 20171203
30 Cogne Dimitri 1 ĐẲNG 20171203
31 Colonna Fabrizio 1 ĐẲNG 20171203
32 Coppola Emiliano 1 ĐẲNG 20171203
33 Cordeiro de Oliveira Saymo 1 ĐẲNG 20171203
34 Cordi Rémi 1 ĐẲNG 20171203
35 DADIOARI T. Fadilhatou 1 ĐẲNG 20180522
36 Dantin Noémie 1 ĐẲNG 20171203
37 Darul Marie 1 ĐẲNG 20171203
38 Delfour Kévin 1 ĐẲNG 20171203
39 Delord Michel 1 ĐẲNG 20171203
40 Delpierre-Bracqbien Edwige 1 ĐẲNG 20171203
41 DERRA Zainoudine 1 ĐẲNG 20180522
42 DIALLO Youssouf 1 ĐẲNG 20180522
43 DIMTOUMDA Théophile 1 ĐẲNG 20180522
44 DIPAMA Franck Christian 1 ĐẲNG 20180522
45 Dufay Morgane 1 ĐẲNG 20171203
46 El Abdellaoui Essedik 1 ĐẲNG 20171203
47 El Abdellaoui Nawfal 1 ĐẲNG 20171203
48 El Aliani Ilyas 1 ĐẲNG 20171203
49 El Foullani Hamza 1 ĐẲNG 20171203
50 El Hadji Khadija 1 ĐẲNG 20171203
51 El Hakimi Ismail 1 ĐẲNG 20171203
52 El Khadiri Abdelilah 1 ĐẲNG 20171203
53 Essalmi Elhoussien 1 ĐẲNG 20171203
54 Essalmi Zakaria 1 ĐẲNG 20171203
55 Etourneux Sylvain 1 ĐẲNG 20171203
56 Flores Alessandro 1 ĐẲNG 20171203
57 François Frédéric 1 ĐẲNG 20171203
58 GANSONRE Amédée 1 ĐẲNG 20180522
59 Gluszak Eric 1 ĐẲNG 20171203
60 Grandini Alessandro 1 ĐẲNG 20171203
61 Grason-Maingaud Sandrine 1 ĐẲNG 20171203
62 Greco Melissa 1 ĐẲNG 20171203
63 Greve Nolan 1 ĐẲNG 20171203
64 Grimaldi Serena 1 ĐẲNG 20171203
65 Guetin Sophie 1 ĐẲNG 20171203
66 Harbal Slimane 1 ĐẲNG 20171203
67 Hiber Hachmi 1 ĐẲNG 20171203
68 Hidani Oussama 1 ĐẲNG 20171203
69 Jullien Clément 1 ĐẲNG 20171203
70 KABORE Jean Baptiste 1 ĐẲNG 20180522
71 KANAZOE Gaoussou 1 ĐẲNG 20180522
72 KANMA Claire 1 ĐẲNG 20180522
73 Karami Mohammed 1 ĐẲNG 20171203
74 KINDA W. Arnaud 1 ĐẲNG 20180522
75 KOURAOGO W. M. Guillaume 1 ĐẲNG 20180522
76 Lakaoub Youssef 1 ĐẲNG 20171203
77 Latorre Matteo 1 ĐẲNG 20171203
78 Lavanant Damien 1 ĐẲNG 20171203
79 Le Goueff Lucas 1 ĐẲNG 20171203
80 LENGANE Youssouf 1 ĐẲNG 20180522
81 Lipp Christian 1 ĐẲNG 20171203
82 Loukili Youniss 1 ĐẲNG 20171203
83 Mabrouki Aziz 1 ĐẲNG 20171203
84 Machmach Mohamed Yassine 1 ĐẲNG 20171203
85 Marcinno Riccardo 1 ĐẲNG 20171203
86 Maza Billal 1 ĐẲNG 20171203
87 Milhes Gérard 1 ĐẲNG 20171203
88 Moiso Alberto 1 ĐẲNG 20171203
89 Moni Jérémy 1 ĐẲNG 20171203
90 Motti Milena 1 ĐẲNG 20171203
91 MOYENGA BLAISE 1 ĐẲNG 20180522
92 Muratore Valentin 1 ĐẲNG 20171203
93 Naja Mohammed 1 ĐẲNG 20171203
94 Nassar Hassan 1 ĐẲNG 20171203
95 NASSOURI Kevin 1 ĐẲNG 20180522
96 Naud Clémence 1 ĐẲNG 20171203
97 NKEMAIGNI Dadji 1 ĐẲNG 20180522
98 Normand Christian 1 ĐẲNG 20171203
99 Ooucheikh Abderrahim 1 ĐẲNG 20171203
100 Ouaissa Ayoub 1 ĐẲNG 20171203
101 Oubakssaine Salah-Eddine 1 ĐẲNG 20171203
102 OUEDRAOGO Ferdinand 1 ĐẲNG 20180522
103 OUEDRAOGO Hamidou 1 ĐẲNG 20180522
104 OUEDRAOGO CLEMENCE ILARIA 1 ĐẲNG 20180522
105 OUEDRAOGO R. Yasmine 1 ĐẲNG 20180522
106 OUEDRAOGO Safiata 1 ĐẲNG 20180522
107 Ould Ali Akram 1 ĐẲNG 20171203
108 Ouyachchou Youssef 1 ĐẲNG 20171203
109 Popeler Axel 1 ĐẲNG 20171203
110 Porteau Jérôme 1 ĐẲNG 20171203
111 Rabdi El Mehdi 1 ĐẲNG 20171203
112 Rachidi Haitem 1 ĐẲNG 20171203
113 Rama Willy 1 ĐẲNG 20171203
114 Rivoire Stéphanie 1 ĐẲNG 20171203
115 ROMBA Boukari 1 ĐẲNG 20180522
116 Rudoni Jacob Odeh 1 ĐẲNG 20171203
117 Salvi Yvan 1 ĐẲNG 20171203
118 SANKARA Latyfahtou 1 ĐẲNG 20180522
119 SANOU Patrice Ousmane 1 ĐẲNG 20180522
120 Savinas Raphael 1 ĐẲNG 20171203
121 SAWADOGO Josiane Valérie 1 ĐẲNG 20180522
122 SAWADOGO S. Léonard 1 ĐẲNG 20180522
123 SAWADOGO W. Olympe 1 ĐẲNG 20180522
124 SAWADOGO Youssouf 1 ĐẲNG 20180522
125 Schweitzer Damien 1 ĐẲNG 20171203
126 Selmani Marouane 1 ĐẲNG 20171203
127 Sigiscard Sébastien 1 ĐẲNG 20171203
128 Sina Manuel 1 ĐẲNG 20171203
129 Sisamouth Sébastien 1 ĐẲNG 20171203
130 SOURABIE Constance 1 ĐẲNG 20180522
131 TANKOANO T. Ousseni 1 ĐẲNG 20180522
132 TAPSOBA W.  Victor 1 ĐẲNG 20180522
133 THOMBIANO DIAMOIDI 1 ĐẲNG 20180522
134 Thongdara Stéphanie 1 ĐẲNG 20171203
135 Thongdara Thibault 1 ĐẲNG 20171203
136 TOUABI Kawsen 1 ĐẲNG 20180522
137 TRAORE A. Abdoul Kader 1 ĐẲNG 20180522
138 Vacca Matteo 1 ĐẲNG 20171203
139 Vanasse Sandra 1 ĐẲNG 20171203
140 Vargas Fabrice 1 ĐẲNG 20171203
141 Vismara Piercarlo 1 ĐẲNG 20171203
142 YAMEOGO Fréderic 1 ĐẲNG 20180522
143 YARO Armel Fayissale 1 ĐẲNG 20180522
144 YOUGBARE Idrissa 1 ĐẲNG 20180522
145 Zaroukian David 1 ĐẲNG 20171203
146 ZONGO Adjara 1 ĐẲNG 20180522
147 ZONGO Bibata 1 ĐẲNG 20180522
148 ZONGO Issa 1 ĐẲNG 20180522
Update in progress – đang sửa đổi – Mise à jours en cours
3215 au 22/08/2018